Dobro-druzi 2022. Otevíráme nový ročník!

18. 1. 2022 otevírá Nadace Via program Dobro-druzi. Je určený dětem a mladým lidem od 2. stupně ZŠ do 26 let, kteří se rozhodli věnovat své nápady, energii a čas třeba přípravě benefičních akcí, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc.

Děti mohou přihlásit i projekty zaměřené na obnovou krajiny nebo pořádání sousedských aktivit ve svém okolí. Jednotlivé týmy mohou pro svůj záměr získat od nadace Via finanční podporu od 2 do 10 tisíc Kč a pokud pořádají benefici, zdvojnásobí Nadace Via výtěžek.

V loňském roce byla jednou z účastnic a zároveň i patronkou studentka psychologie Denisa. Společně se svými kamarády uspořádala přednáškový den o duševním zdraví ve prospěch organizace Focus Praha. Co považovala za největší přínos projektu? „Myslím, že důležité bylo uvědomění, že pokud chce člověk alespoň trochu přispět společnosti, jde to vlastně velmi snadno. Navíc bylo skvělé, jak krásné ohlasy akce měla.”

Parta třináctiletých školáků z Mělníka se zase rozhodla pro obnovu blízkého remízku. Okolí remízku vyčistili a vysázeli keře a stromy zakoupené z grantu. Přispěli tak k návratu ptáků do zemědělské krajiny.

Manažerka programu Vendula Humlová dodává: „Do programu se může přihlásit i ten, kdo má dobrý nápad, ale není si úplně jistý, jak ho uskutečnit. Rádi každý záměr zkonzultujeme. Zájemcům nabízíme také workshop na míru, při kterém pomůžeme s plánováním konkrétních akcí.“

Program Dobro-druzi probouzí v mladých lidech zájem o jejich okolí a vede je k pomoci druhým i aktivnímu občanství. Hlavním cílem je, aby děti a mladí vnímali pomoc druhým jako přirozenou součást života a pokračovali v ní i po skončení programu. To se daří u více než 90 % z nich. A co víc, do pomoci přirozeně zapojují své okolí – kamarády, rodiče, sourozence i sousedy. Za posledních 8 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 2 000 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu. Na dobrou věc získali téměř 4 miliony korun.

Týmy se mohou do programu Dobro-druzi hlásit od 17. 1. 2021 do vyčerpání finančních prostředků. Skupiny dětí do 18 let potřebují dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může to být například rodič, učitel, pracovník školy nebo oddílový vedoucí.  Akce lze pořádat v průběhu celého roku. Více informací o programu najdete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi.

Program Dobro-druzi je financován z darů manželů Dvořákových, manželů Dostálkových, manželů Sýkorových, Marky Bednar a Michala Noska.