Chcete se lépe starat o krajinu kolem vás? Zajímá vás, jak se můžeme bránit suchu?

Od roku 2014 zasáhlo Česko několik vln extrémního sucha a výkyvů počasí. Začalo být zjevné, že změny klimatu se z vědeckých publikací dostávají do života každého z nás. V Nadaci Via jsme proto usoudili, že nadešel čas podporovat skupiny aktivních lidí v českých vsích a městech, kteří svou činností chtějí přispět k uzdravení místní krajiny a její adaptaci na změnu klimatu.

Rozhodli jsme se, že tyto aktivní lidi budeme podporovat nejen finančně, ale i odborně. Proto také vznikla tato publikace, která by měla posloužit spolkům, neziskovkám, starostům, zastupitelům a všem aktivním lidem, kteří chtějí pečovat o krajinu na lokální úrovni – tedy přímo v místě, kde žijí.

Příručku jsme rozdělili do čtyř hlavních částí. V první části se seznámíte s tím, jak krajina funguje (nebo v dnešní době spíše nefunguje), jaké jsou příčiny a důsledky různých situací a jak je vše vzájemně provázané. Druhá část se už věnuje konkrétním návrhům, jak začít se změnami ve svém okolí. Představuje užitečné webové odkazy a tipy na jejich využití ve vaší obci nebo komunitě.

Projekty na pomoc krajině je většinou potřeba nějak financovat. Různým možnostem podpory, ať už v rámci Nadace Via nebo z jiných zdrojů, se věnuje třetí část. V závěrečných kapitolách najdete několik příkladů dobré praxe a slovníček základních pojmů. Naším cílem není obsáhnout a podrobně vysvětlit vše, co se týká péče o životní prostředí. Mělo by jít o první impulz vedoucí ke zlepšení stavu krajiny, o to, aby se lidé začali na své okolí dívat jinýma očima. Tak pojďme společnými silami změnit svět!

Zaujali jsme vás? Příručku si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Prostudovali jste si příručku, máte nápad na projekt, ale nevíte, jak ho uskutečnit? Sledujte naše sociální sítě, kde můžete načerpat inspiraci. Dozvíte se tam i termíny vyhlášení nových programů, které vám pomohou projekt realizovat.

Aktuálně je také pro vážné zájemce otevřena možnost přihlášení se na další termín semináře „Krajina je taky soused“, který proběhne 19. listopadu v Olomouci a bude na obsah příručky úzce navazovat. Více informací o semináři a možnost přihlášení je ZDE.

Naše krajina, autorka: Ing. Klára Dušková, odborní konzultanti: Ing. Gita Berkovcová, Ing. Vladimír Mikeš, Ing. Šárka Okrouhlíková, Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Tomáš Vlasák