V Chudčicích vysadili tři desítky stromů

V jihomoravských Chudčicích se toho děje tolik, že tu lidé potřebovali vytvořit prostor, kde by společné akce byly všem dostupné a zároveň nikoho nerušily. Takové místo našli a teď se za pomoci Nadace Via už druhým rokem věnují jeho zvelebování.

A jak bude místo vypadat?

Zástupci obce našli to pravé místo v blízkosti fotbalového hřiště – šlo o nepoužívaný pozemek zarostlý náletovými dřevinami. Do rozhodování o finální podobě vybraného prostoru se nakonec zapojila celá obec. I přes ztížené „kovidové“ podmínky se Chudčickým podařilo uspořádat několik setkání, na kterých si vyzkoušeli komunitní plánování. Z těchto setkání (a z vyplněných dotazníků) vyplynulo, že na pozemku vznikne workoutové hřiště, v druhém kroku přibude multifunkční hřiště a jako třetí altán s amfiteátrem. Ukázalo se také, že vybraný pozemek je pro tento záměr nedostačující, a obec proto koupila i pozemek sousedící. Oba pozemky byly neudržované a zarostlé, takže dalším krokem byla organizace bezpočtu brigád a také dolaďování architektonické studie.

První letošní velká brigáda se konala v dubnu a v plánu bylo zasadit nové ovocné i alejové stromy. Po úvodní ukázce, jak na to, se všichni vrhli do práce a do předpřipravených jam zasadili všech 28 stromů.

A jak brigádu hodnotí koordinátor celého projektu Pavel Konečný?

„Mám velikou radost a respekt z toho, že přišlo opravdu hodně lidí, napočítal jsem jich čtyřicet. A to i vzhledem k chladnému počasí (byly 2° C a poletoval sníh) byla veliká oběť. Přišly dokonce i celé rodiny, od dětí až po prarodiče. Mám radost, že se lidé ze sousedství chtěli zapojit do prací na projektu a vysadili všech plánovaných 28 stromů. Na závěr jsme si ugrilovali klobásky a hermelín. Pro zahřátí naše manželky nabízely horký čaj a svařené víno. Tak doufám, že i příště lidé přijdou a přiloží ruku ke společnému dílu, abychom mohli již letos v létě alespoň část nově upraveného areálu využívat.“

Projekt je realizován za podpory firmy Hornbach a dalších individuálních dárců.