Z Ukrajiny mezi nás. Nadace Via vyhlašuje grantovou výzvu pro začlenění nových sousedů

Chcete pomoci novým sousedům z Ukrajiny, aby poznali další lidi z vašeho sousedství a začlenili se do života obce? Nadace Via vyhlašuje grantovou výzvu pro začlenění nových sousedů z Ukrajiny. O podporu třeba na výuku češtiny pořádanou místními dobrovolníky, sousedská setkání i další aktivity mohou žádat spolky, neziskové organizace, obce do tří tisíc obyvatel, ale i neformální skupiny přátel. 


Podle posledních zpráv našlo v Česku dočasný domov až 300 tisích uprchlíků z Ukrajiny. Data ministerstva vnitra ukazují, že útočiště nalézají nejen ve velkých městech, ale v menších okresech a na vesnicích. Společně s prodlužující se dobou pobytu se mění i forma poskytované pomoci a řada lidí se spontánně pustila do aktivit, které podporují zapojení nových sousedů do života v obci. Většina těchto projektů zatím funguje na dobrovolnické bázi. Nadace Via se proto rozhodla vyhlásit grantovou vývu pro začlenění nových sousedů. “Inspirací nám byly i aktivity účastníků našich současných projektů. Pořádají sousedská setkání, workshopy nebo vzdělávací kurzy a my bychom je rádi v těchto aktivitách podpořili. Dalším impulzem k vyhlášení grantu byla i štědrost našich partnerů, kteří chápou důležitost pomoci přímo v konkrétních městech a vesnicích a jsou připraveni takové projekty finančně podpořit,” říká k tomu manažerka programu Anna Pedretti. 

Nadace Via má se zlepšováním sousedských vztahů a rozvojem místních komunit dlouholeté zkušenosti. “Za 24 let svého působení jsme podpořili přes 6 000 projektů aktivních lidí, kteří zlepšují život ve svém okolí. Všechny naše projekty kladou velký důraz na upevňování vzájemných sousedských vztahů a spolupráci. Tyto zkušenosti chceme zúročit i v nově vyhlášené výzvě Z Ukrajiny mezi nás,” dodává k tomu Hana Morávková z Nadace Via. 

Nadace Via například podpoří lokální kulturní, sportovní a společenské aktivity zapojující do organizace a programu nové sousedy z Ukrajiny, vzdělávací worshopy nebo výuku češtiny místními dobrovolníky. O podporu se mohou od 3. května přihlásit neziskové organizace, spolky, neformální skupiny přátel nebo obce do tří tisíc obyvatel. Podrobné informace k výzvě najdete na tomto odkazu.

NAŠI PARTNEŘI

Za podporu programu děkujeme Nadaci Kooperativa, České spořitelně a Bader Philantrophies.