Krize jako příležitost? Poslechněte si, jak je možné díky grantu zvýšit obrat sociálního podniku o 40 %

Poslední tři roky lze jen těžko označit za stabilní a předvídatelné. Zvláštní doba mění i tradiční zaměření projektů, do kterých se v nadaci pouštíme. Ať už se jednalo o ničivé tornádo na jižní Moravě, koronavirovou pandemii nebo válku na Ukrajině, v Nadaci Via vždy hledáme cesty jak díky našim partnerům pomoci běžným lidem tato náročná období překonat.

Spolu s nadačním fondem Abakus tak vznikl nápad podpořit zvláště ohrožené sociální podniky a pomoci jim  covidové období překlenout. Celkem bylo podpořeno 18 vybraných podniků, které kromě finanční pomoci získali i nefinanční podporu v podobě mentora a dalších expertů, kteří jim pomáhali přenastavit strategii, posílit marketing nebo získat potřebné know-how. Tým Nadace Via pro příjemce dále organizoval odborná školení a společná inspirativní setkání.

Všechny podpořené podniky hodnotily projekt jako klíčový v nelehké době. Třetina z nich v závěrečné zprávě uvedla, že nebýt podpory NF Abakus, jejich podnikání by posledních 12 měsíců sotva přežilo.

Za tým nadace považujeme za zvláštní přínos projektu i fakt, že se všem podpořeným podnikům podařilo i během krizového roku zachovat všechna původní pracovní místa, jeden podnik dokonce přijal i dva nové zaměstnance. Pro tuto už tak ohroženou skupinu osob na pracovním trhu se jedná o záležitost významnou i z lidského rozměru.

Květná Zahrada, je zaměřená na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí. Součástí práce je  také vzdělávací, přednáškové a osvětové činnost. Jsou příznivci a přesvědčení propagátoři spolupráce neziskového sektoru, samosprávy, podnikatelských subjektů a široké veřejnosti. Všechny tyto zkušenosti využili v minulých, pro podniky tohoto typu často krizových letech. 

Jakou máte zkušenost s grantem Nadace Via?

Ta zkušenost byla výborná. Některé evropské nebo krajské granty jsou poměrně složitě napsané. Hledáte, co doložit, jaké přílohy přidat. Tady to bylo jednoduché, jasné, trasparentní. A takový byl i celý ten proces.

V čem byla pomoc v covidové době klíčová?

Klíčová byla vůbec ta možnost získat tak velký grant. Naše ztráta po opatřeních v roce 2020 byla víc než milion korun. V roce 2021 jsme skončili v plusu. Díky grantu se nám podařilo navýšit obrat. Rozšířili jsme náš místní obchůdek na dvojnásobek. Dělali jsme to v říjnu 2020 a okamžitě nám narostl obrat skoro o 40 %. Grant nám umožnil obchod nejen rozšířit, ale i nakoupit další zboží a poskytovat nové služby.

Co všechno ještě pomohlo Květné zahradě navýšit obrat a jak jim pomohl pozvaný mentor? Více se dozvíte na videu níže.

Zajímá vás celý rozhovor? Poslechněte si ho na tomto záznamu. Jen upozorňujeme, že záznam vznikl za běžného provozu Květné zahrady.