Začíná Měsíc dobročinné závěti. Proč v poslední vůli myslet na dobro?

13. září začíná Měsíc dobročinné závěti. do 12. října budou mít potenciální dárci, kteří v tomto měsíci sepíšou závěť u notáře a odkážou část svého jmění dobročinné organizaci dle vlastního výběru, možnost nechat si proplatit notářský poplatek za sepsání závěti ve výši 1800 bez DPH.  

Měsíc dobročinné závěti vyhlašuje každoročně Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via. Sepsání poslední vůle u notáře představuje v současné době nejjistější způsob, jak rozhodnout o osudu svého majetku. Darování jmění neziskové organizaci formou závěti nejčastěji využívají lidé, kteří nemají dědice a jejich majetek by zbytečně propadl státu, ale zároveň i ti, kteří dědice mají, ale je dostatečně zajistili. Dobročinnou závěť sepisují i dárci, kteří za svého života některou organizaci podporovali, byli dobrovolníky a chtějí v tom „pokračovati po své smrti, a dále lidé, co si přejí, aby jejich odkaz přetrval 

Dobré skutky za života i po něm

Formou dobročinné závěti je možné vybrané organizaci věnovat nejen peníze, ale  i nemovitosti, cenné papíry apod. Cílem akce je upozornit, že lze konat dobré skutky nejen za života, ale i po něm a že odkaz majetku na dobročinné účely dává smysl. O darování formou dobročinné závěti podrobně informuje kampaň Závěť pomáhá. Na jejím webu najdete i postup, jakým způsobem sepsat poslední vůli, a jak na to, chcete-li si nechat proplatit notářský poplatek za sepsání testamentu během Měsíce dobročinné závěti: http://zavetpomaha.cz/mesic/.

Přestože v zahraničí jsou závěti sepsané ve prospěch neziskových organizací běžnou záležitostí, u nás zatím tato forma dárcovství není příliš rozšířená. Přitom podle průzkumu iniciovaného Koalicí Za snadné dárcovství 58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Na druhé straně pak stojí fakt, že ročně v Česku zemře na 2000 lidí bez dědiců, a více než 100 milionů korun tak každý rok propadne státu.

I Nadace Via dárce, kteří odkázali majetek formou dobročinné závěti „Jsme stabilní, konzervativní institucí, disponujeme vlastním majetkem a cílem naší práce je podporovat aktivní lidi v Česku a ukazovat, že dobročinnost v životě je ten správný směr, díky kterému lze měnit sebe i své okolí. Pro mnoho dárců jsou to důvody, proč se obrací na nás, mají jistotu, že jejich odkaz u nás bude dobře uchován a že s ním naložíme dle jejich přání,” říká PR manažerka Nadace Via Hana Morávková.  Dobročinnou závěť pro Nadaci Via sepsali například podnikatel a politik Martin Hausenblas, zakladatel online lékárny Pilulka.cz Petr Kasa nebo profesor filosofie Martin Matuštík. Uzavřel jsem závěť v době pandemie a lockdownů, abych se nebál a neupadal do pocitů marnosti. Podle jiných mi to prý přidalo 10 let života. Darovat kus sebe, ještě s přesahem tam dál, považuji za rozhodně lepší než se jen strachovat o budoucnost,“ vysvětluje Martin Matuštík. 

Příběh Marie Horové

Za českou průkopnici „darování ze závěti” můžeme označit Marii Horovou. Ta zemřela ve svých dvaadevadesáti letech v roce 2010, nicméně už sedm let předtím měla o využití celé své pozůstalosti jasno. Marie Horová se narodila na Zakarpatské Ukrajině, ve svých 17 letech ale rodnou vlast opustila a vydala se do Československa, kde si našla manžela. S Václavem Horou pak prožila celý svůj život, neměli děti a rozhodli se, že svůj majetek chtějí po smrti věnovat na dobročinné účely. Udělali to nakonec prostřednictvím Nadace Via, která zřídila Fond manželů Horových. Velkým přáním Marie Horové bylo podporovat děti z chudých rodin v Podkarpatské Rusi, odkud sama pocházela, a umožnit jim přístup ke vzdělání. Manželé Horovi obdrželi v roce 2006 za svůj filantropický počin u příležitosti Cen Via Bona čestné uznání správní rady Nadace Via. Z jejich dárcovského fondu bylo podpořeno 28 projektů v celkové hodnotě 1 690 400 Kč.