Nadace Via slaví výročí. Jak vidí uplynulých dvacet pět let její ředitelé?

4. září slaví Nadace Via čtvrt století od svého založení. Při té příležitosti se její ředitel Zdeněk Mihalco potkal se svým předchůdcem Jirkou Bártou u jednoho stolu ke společnému ohlédnutí. A kromě vzpomínání došlo i na futuristické vize a osobnější otázky.

Zdeněk Mihalco (vlevo) a Jirka Bárta

Zdeňku, Jirko, v čem se podle vás nadace za ta léta nejvíce posunula?

Zdeněk: Určitě v tom, že hospodaří se svým majetkem. A taky má dvacet pět let zkušeností. 

Jirka: Předně se velmi proměnil kontext, ve kterém funguje, a roste s tím, jak se věci ve společnosti mění. Troufnu si i myslet, že jsme zároveň trochu proměně toho kontextu pomohli.

Zdeněk: Jiná je i prestiž toho, co znamená pracovat v nadaci – když jsem před osmi lety vyměnil svět médií za tuhle práci, setkával jsem se v okolí s údivem, možná až politováním. To už je dneska úplně někde jinde.

A co teprve před 25 lety! Jirko, ty ses do vedení nadace vrhnul v divokých 90. letech – v době, kdy mnoho lidí využilo příležitost k podnikání. Jak tehdy reagovalo tvoje okolí?

Jirka: Moc tomu nerozumělo. Většina mého okolí si asi myslela něco jako „vypadá zdravě, má dvě ruce, dvě nohy, není to úplný pitomec, klidně by mohl pracovat v nějaké bance…“ (směje se) Téměř hledali nějaký hendikep. Když si v roce 97 někdo zvolil, že spojí svůj život s budováním nějaké nadace, tak tomu okolí úplně netleskalo.

Zdeněk: Ale ačkoli obecné vnímání nezisku se asi ve společnosti dodnes příliš nezlepšilo, tak při jednání s lidmi z byznysu vnímáme, že už jsme nahlíženi jinak než dříve, jsme na stejné lodi.

Jirka: Ano. To, že se po katastrofě spojí neziskovky a firmy a jsou připraveny společně pomoci, je relativně nová věc.

Přijeli jste sem rovnou z návštěvy severních Čech. Prozradíte, co to bylo za cestu?

Zdeněk: Souvisela s jednou z věcí, které nadaci posunují a pravděpodobně i posunou v dalších dvaceti pěti letech – máme štědrého dárce, který se rozhodl být podporovatelem nadace, a to i poté, co jednou odejde. Není tajemstvím, že Martin Hausenblas se rozhodl formou dobročinného odkazu věnovat část svého majetku Nadaci Via.

Jirka: Martin navíc v současnosti uvažuje o zřízení svěřenského fondu a je možné, že se budeme podílet na jeho správě. A to už je taková nadační „vyšší dívčí“.

Zdeněk: Jak asi Jirka potvrdí, ani tohle nebyly úvahy, které by před pětadvaceti lety někomu běhaly hlavou…

Jirka: To určitě ne. Naši dárci z Kalifornie nám ale už tehdy říkali, že podobné „trusty“ tu jednou budeme mít. Nicméně my jsme vůbec nevěděli, o čem mluví.

Pojďme ještě chvíli zůstat u historie. Vznik Nadace Via je navázán na mnoho významných českých i zahraničích osobností. Jirko, můžeš za všechny zmínit příběh Wendy a Billa Luers? A jak to bylo s tím oblékáním Václava Havla? 🙂

Jirka: Wendy a Bill Luers působili v letech 1984 – 1986 jako velvyslanecký pár na americké ambasádě v Praze. Wendy je osobnost s obrovským zájmem o svět, lidi, kulturu. Během pár měsíců se tu znala se všemi lidmi z disentu, včetně Václava Havla. K jeho inauguraci se traduje historka, že Bill mu na ni přivezl kravatu, a Wendy pro Olgu halenku. A když se Wendy Václava Havla ptala, co mohou pro nově se rodící demokracii v Československu udělat, řekl jí, ať založí nadaci a začne pomáhat. Tak vznikla The Foundation for Civil Society a později Nadace Via, jako její přímá pokračovatelka.

Wendy a Bill Luers s Václavem Havlem

Co ale také stojí za zmínku, že jsme historicky měli ve správní radě třeba Jiřinu Šiklovou nebo Pavla Tigrida. A Pavel Tigrid nese jednu obrovskou zásluhu – tehdy se otevřelo téma, jestli členství ve správní radě nemá být honorované. Nekompromisně všem řekl, že pokud dojde k tomu, že tato filantropická a veskrze ctnostná úloha bude honorovaná, tak ve správní radě končí. A bylo po debatě.

Zdeněk: Mluvit o správní radě zní trochu úřednicky, ale ona je nesmírně důležitá, pokud dobře funguje. Usměrňuje činnost nadace a my máme to štěstí, že nám byla vždy velikou oporou…

Jirka: Je to tak. Správní rada nás už v historii nejednou zachránila před průšvihem. A patříme k menšině nadací, která věří v obměnu jejích členů. Je přirozené, že člověk má schopnost věnovat stejnou míru energie jednomu projektu po omezenou dobu, řekněme v rozmezí tří až šesti let. A pak předá štafetu dalším.

Tobě ta energie vydržela dvacet let… Měl jsi někdy chuť to takzvaně zabalit?

Jirka: Mnohokrát. Ale vážně – ona to reálně nebyla organizace, která by byla dvacet let pořád stejná.

Zdeněk: Myslím, že je to krásně vidět v té krátké historii, kdy nadaci vedu já – nikdy to není stereotypní. I v těch letech, kdy to vypadá, že se nic neobvyklého nedělo, si při pročítání výročních zpráv uvědomím, že něco nového vzniklo, proměnilo se. Společnost je živý organismus – před pětadvaceti lety u nás skoro nikdo netušil, co je internet, neexistoval Facebook. Určitý paradox je v tom, když se organizace snaží být konzervativní, aby všechno přestála, ale zároveň musí neustále na něco ve společnosti reagovat, ať už je to živelná katastrofa, společensko-politické změny nebo technologie.

Zdeňku, tys vedení nadace převzal na podzim roku 2019, tedy nedlouho před vypuknutím pandemie a sérií dalších turbulentních událostí. Takovou zkoušku ohněm jsi asi hned zkraje nečekal, že?

Zdeněk: Já nevím, jestli jsem měl nějaká očekávání. Jsou to nepřenositelné zkušenosti. Jak se říká, něco jiného je o žumpě si číst, a něco jiného je do ní spadnout. Ve vedení organizace je spousta specifik, jedním z nich je, že na některé věci je člověk víceméně sám. A v době pandemie, následně tornáda a poté války na Ukrajině se vše jen akcelerovalo, zintenzivnilo. Na druhou stranu jsem měl nějakou energii, mohl jsem využít toho, že přináším třeba i trochu jiný pohled na řešení problémů.

Zdeněk Mihalco

Pomohla ti tvoje novinářská praxe?

Zdeněk: Myslím, že spíše moje osobnostní nastavení. Mám tendenci se na některé věci dívat trochu víc s odstupem, vystoupit z proudu emocí. A je potřeba taky říct, že neočekávatelné události se ve společnosti děly vždycky.

Jirka: Musím dodat, dnes už jako pozorovatel, že mám hluboký obdiv k tomu, jak to Zdeněk a celá nadace zvládli. I ti, kteří do té doby mohli říkat, že Nadace Via tady dělá takové ty hezké, ale trochu zbytné věci, mohli třeba po tornádu na jižní Moravě vidět, že vstupuje do hry i při vážných životních situacích.

Zdeněk: Klíčový byl covid. To byla doba, kdy se utvořil můj názor, že nadace by jako instituce měla být natolik stabilní a pevná v kramflecích, aby zaujala proaktivní roli, když podobná situace nastane.

Jirka: A je třeba říct, že nejde o první katastrofy, do kterých se nadace aktivně zapojila. Už třeba v době povodní v roce 2002 jsme měli poměrně úspěšnou fundraisingovou kampaň. A nemusí to nutně znamenat, že chceme suplovat roli humanitárních organizací – máme zkrátka know-how a nástroje, které umožní lidem snadnější darování. Tak proč toho nevyužít.

Proč se Nadace Via pustila do pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině?

Zdeněk: Je to podobné jako u jiných zmíněných událostí. Šlo o tak obrovskou věc, že si nedokážu představit, že bychom nic neudělali. A pak jde jenom o to najít si v tom tu svoji roli. Tady už jsme předem věděli, že naše dvě hlavní úlohy budou spočívat v podpoře organizací, které spustí své sbírky (a nakonec jich bylo asi osmdesát), a v pomáhání lidem „odspodu“, což je naše tradiční linka. Součástí DNA Nadace Via vždy byla víra v to, že člověk nebo sdružení lidí může udělat něco konkrétního a dobrého pro své sousedství, ve kterém žije – teď i pro lidi přicházející sem žít z Ukrajiny. A když se takové malé místní počiny znásobí třistakrát, tak už je změna znát.

Ty pocházíš z Bruntálska, kraje se svéráznou pověstí. Jak vysvětluješ místním, co děláš?

Zdeněk: Místní jsou překvapeni, že existuje i nějaká organizace, která jim může posloužit. Nedorozumění často vznikají z toho, že lidé mají pocit, že neziskovka je tu pro někoho, kdo je ve vážných potížích. Snažím se to vysvětlovat tak, že jsme tu pro ně, že můžeme přispět k tomu, aby se jim trochu lépe žilo.

Jaký projekt byl vaší největší srdcovkou?

Zdeněk: Já mám na nadaci nejradši obyčejnost. Ty úplně malé projekty, které dělají lidé ve svých běžných životech. Pracujeme s kontrastem, kdy na jedné straně máme třeba obnovu hřbitova v malé příhraniční vsi a na druhé straně lidi, kteří dokázali vybudovat firmu. Obě ty skupiny mají něco společného – jsou to lidé něčím úspěšní, mají naplňující život, stávají se inspirací pro ostatní. A my máme to štěstí, že je můžeme potkávat a propojovat.

Jirka: Místo, se kterým mám spojeno hodně vzpomínek a užitečnost Nadace Via, jsou Velvary. Vstoupili jsme tam před pár lety s velkým komunitním grantem v programu „Místo, kde žijeme“, kdy cílem bylo dát místním lidem možnost vysnít si novou podobu zdejšího prostranství. Tak vznikl Malvaňák (obnova místa bývalé prvorepublikové plovárny u Malovarského rybníka – pozn. red.) a pak se začaly dít další věci – Radima Woláka, dobrovolníka, který tehdy projekt organizoval, oslovila tehdejší starostka, jestli by po ní nechtěl vedení obce převzít. Šel do toho, stal se starostou a začal město ovlivňovat z nové pozice, přičemž si ale pořád zachoval ten komunitní přístup. Je tam zřejmý dlouhodobý dopad na životy tamějších obyvatel. Takže i ty relativně drobné věci se mohou během pár let promítnout do větší změny.

Zdeněk: I tady se ukazuje proměna doby. Jedním ze současných Radimových zájmů je péče o krajinu, což je také fenomén posledních let. A s blížícími se komunálními volbami víme, že takových „Radimů“ jsou po Česku desítky.

Jirka Bárta

Jak by podle vás mohla vypadat Nadace Via za dalších dvacet pět let, tj. v roce 2047? Bude existovat?

Zdeněk: No jasně! Nadace musí existovat minimálně padesát let, jinak to nemá smysl. Osobně věřím tomu, že bude bohatší, bude spravovat větší majetek, a tím pádem bude mít větší dopad. Moc bych si přál, aby byla ještě otevřenější směrem do Evropy a taky, aby si zachovala ten obyčejný lidský rozměr založený na vztazích.

Jirka: Nadace v roce 2047 bude přesně taková, jaká má být. V principu se bude držet své DNA, ale bude hledat „to své“. Přál bych si, aby se uměla proměňovat s tím, čím lidé budou žít.

Zdeněk: A lze předpokládat, že to, co v této chvíli neumíme dohlédnout, bude nějakým způsobem spojeno s vývojem technologií.

Jirka: Já většinou nemám temné vize, ale je možné, že svět a lidé v něm budou tou dobou natolik ovládáni různými aplikacemi, že budeme usilovat o prosté zachování lidskosti.

Zdeněk: Souhlasím, že hledání harmonie mezi lidskostí a technologiemi bude zřejmě velké téma. Uvidíme, co řeknou kolegové za těch dvacet pět let…

Myslíš, že budeš u toho?

Zdeněk: Myslím, že tou dobou budu spokojeně sledovat svoje následovníky stejně, jako teď Jirka.

Teď máte prostor se jeden druhého na cokoli zeptat.

Jirka: Kdy jsi s tím chtěl naposledy praštit?

Zdeněk: Nejtěžší pro mě bylo období pandemie, kdy jsme se v týmu nepotkávali. Nechtěl bych pracovat v organizaci, která funguje pouze online. S malými dětmi a mou vlastní nemocí, kterou jsem tehdy procházel, jsem situaci vážně přehodnocoval. Ale poslední dobou mám dobrý osobní pocit z toho, jak se vše podařilo zharmonizovat. A mám radost z toho, jak skvělý máme tým. A ty, Jirko, neměl jsi někdy chuť se vrátit?

Jirka: Neměl. A dokonce si myslím, že nemám ani nejmenší důvod, nadaci se zjevně daří. Možná jsem to už i trochu přetáhl…

Jirko, co bys Zdeňkovi a celé nadaci popřál?

Jirka: Aby pro ně byla Nadace Via místem, kde pořád nachází životní smysl, kde radosti převažují nad starostmi, kde se budou potkávat s lidmi, kteří dělají krásné věci. A taky štědré dárce a skvělé členy a předsedy správní rady, protože bez nich to nejde.

Zdeňku, máš poslední slovo.

Zdeněk: Rád bych nejen Jirkovi, ale i všem zakladatelům poděkoval za to, že můžu dělat tuhle práci, protože bez ní by byl můj život chudší. Moje nastavení a osobní hodnoty jsou ve stoprocentním souladu s tím, co dělám. 

Zdeněk Mihalco

Pracoval 10 let v médiích, například jako redaktor a editor Aktuálně.cz, Hospodářských novin nebo časopisu Forbes. V Nadaci Via působí od roku 2015, od podzimu 2019 je jejím ředitelem.

Jirka Bárta

V čele nadace byl do září 2019. Nyní působí jako nezávislý fundraisingový konzultant a zaměřuje se na práci s velkými dárci. Je předsedou správní rady Nadačního fondu Via Clarita, sesterské organizace Nadace Via. 

Rozhovor vedla a fotila: Monika Skopalová z Nadace Via