Sto míst, kde se lidé učí žít spolu

Je horké srpnové odpoledne, prázdniny v plném proudu, ale do Informačního centra v Klatovech přicházejí děti s učebnicemi a sešity. Za chvíli jim začíná odpolední výuka češtiny. Většinu z nich totiž čeká od září nástup do české školy a znalost jazyka je pro úspěšný start naprosto zásadní. Tahle prázdninová přípravka je jedním ze sta projektů, které Nadace Via mohla díky všem štědrým dárcům realizovat.  

Z Ukrajiny mezi nás

Od ruské invaze na Ukrajinu uplynulo ve středu 24. srpna půl roku a situace na brzké vyřešení konfliktu příliš neukazuje. Někteří podporovatelé proto místo pomoci přímo na Ukrajině směřují své prostředky k organizacím, které se věnují začleňování ukrajinských uprchlíků do běžného života. V Nadaci Via jsme tento posun zaznamenali u účastníků našich programů, kteří spontánně začali podobné projekty připravovat. Často se do nich pouštěli na dobrovolnické bázi, ale po měsících plného nasazení jim začaly docházet finance i energie. Spolu s našimi dárci jsme proto spustili program Z Ukrajiny mezi nás. A hned v prvním týdnu dorazilo 25 žádostí o podporu. Za 15 týdnů jsme podpořili prvních 100 vybraných žádostí a na projekty zaměřené na naše nové sousedy jsme rozdělili více než 3 086 913 Kč.

Koho, co a kde nejčastěji podporujeme?

Počet podpořených projektů v jednotlivých krajích odpovídá situaci v ČR, kde se většina uprchlíků soustředí v Praze, Středočeském kraji a velkých městech. Dvě třetiny podpořených projektů realizují lidé v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Nejoblíbenější aktivity

Převládají projekty zaměřené na společné volnočasové aktivity Ukrajinců a Čechů, vzdělávání a rozmanité sousedské akce. Z původní urgentní humanitární pomoci (shánění bydlení, doprovod na úřady, sbírky potřebných věcí, hledání práce) se často vyvinula podpora integračního charakteru: seznamování se sousedy, dobrovolnické kurzy češtiny, kroužky všeho druhu pro děti, společné výlety, v létě tábory, někdy také společné brigády a kulturní akce. Se začátkem školního roku rádi podpoříme také aktivity zaměřené na pomoc při začleňování ukrajinských spolužáků do dětských kolektivů českých škol a to opět částkou až 50 000 Kč.

Kdo jsou žadatelé o podporu

Ze tří čtvrtin jde o ženy, které jsou aktivní v místě, kde žijí, a přirozeně chtějí pomoci ženám a jejich dětem, kteří jsou mezi uprchlíky nejvíce zastoupeni.

Podporujeme opakované žádosti

V posledních týdnech se k naší radosti začínají postupně vracet žadatelé, kteří již první projekt zdárně realizovali a mají zájem pokračovat nebo se pustit do dalších aktivit. A to i přesto, že se nálada ve většinové společnosti viditelně obrací… Přestože pomáhajícím už se hlasitě netleská a překážek je místy více než na začátku, potřeba pomáhat ale ze společnosti nezmizela. Díky stálé podpoře našich dárců jsme mohli navýšit poskytovanou částku a můžeme tak podpořit i projekty dlouhodobějšího charakteru.

Společné sdílení zkušeností

Peníze nejsou všechno, pro mnoho pomáhajících má stejně velký význam sdílení zkušeností a vědomí, že na to nejsou sami. Naši grantisté mohou probrat své nápady třeba ve facebookové skupině nebo na online setkání SkoroNAkafe, které se bude věnovat právě integraci nových sousedů.

Hledáte inspiraci? Podívejte se, jaké projekty jsme podpořili

Canisterapie pomáhá válečným sirotkům

Organizace Zajíček na koni, která spravuje i „sociální podnik“ kavárnu AdAstra na pražské Výtoni a zaměstnává handicapované spoluobčany, se již v první fázi ukrajinské krize začala starat o maminky s dětmi z hotelu Mars na Kubánském náměstí tím, že pro ně zdarma připravovala denně obědy. To dělá dodnes a nejen to. Vzhledem k tomu, že se jedná o psychicky velmi zkoušenou skupinu (část ubytovaných dětí jsou sirotci), rozhodla se paní Markéta (sama samoživitelka a matka tří dětí), že se pokusí nabídnout jim i nějaké jednoduché volnočasovky – malování, zpívání apod. Děti byly zprvu velmi uzavřené a o nějaké společné aktivity nejevily zájem. Těžká byla i domluva s jejich dospělými pečovateli. Zlom přišel až s nápadem přizvat na pomoc speciálně cvičené asistenční psy. Děti se po pár pravidelných sezeních canisterapie začaly otevírat a spolupracovat. Není zdaleka vyhráno, ale každý malý krůček se počítá.

 

Situace samotné kavárny přitom není vůbec jednoduchá. O třetinu vyšší náklady na suroviny, naproti tomu snaha držet reálné ceny a přirozený úbytek hostů znamená, že se podnik dostává do existenčních potíží. Dárců ubývá, ukrajinské téma už pro ně není aktuální a zároveň se na něm mnozí natolik vyčerpali, že neslyší ani na dlouhodobé potřeby neziskovek. Paní Markéta přiznala, že jí náš malý grant „zachránil“ a i díky němu zatím ještě může pomáhat.

 

Léčba pohybem

Dětem a jejich duševnímu zdraví se věnuje i další podpořený projekt. V divadle Ponec mohou děti navštívit tanečně-pohybové dílny s pohybovými hrami a improvizacemi, které rozvíjí jejich kreativitu, vnímání hudby, spontánní sebevyjádření a spolupráci s ostatními dětmi. Vycházejí z přirozeného pohybu dětí a jsou proto dostupné všem dětem. Lekce povede zkušená taneční lektorka z Ukrajiny, Yana Reutova, ve spolupráci s tanečnicí Anastasií Pavlovskou, případně i živým hudebníkem. Vstup na dílny je zdarma.

S dětmi v lese

Do pomoci s integrací dětí se pustilo i rodinné centrum Klub K2. Organizují letní příměstské tábory, na který se děti nenásilně seznámí s češtinou i s českými kamarády. Na třech typech táborů bude přítomen ukrajinský i český lektor a české i ukrajinské děti budou trávit čas společně v jedné skupině. Na posledním z táborů děti nám samy a v češtině(!) napsaly svoje dojmy z letního tábora v teepee. Navštívily třeba místní koupaliště v Dolním Podluží, byly na karnevalu, vyráběly masky a poslechly si přednášku o dravcích. Hlavně se ale naučily abecedu a každý den si v češtině zapisovaly. Klub K2 své aktivity financuje také pomocí sbírky na Darujme.cz.

Zaujali jsme vás? Pracujete na podobném projektu a rádi byste se přihlásili o podporu? Prostudujte si víc na tomto odkazu, náš program stále běží.

Rádi byste pomohli, ale nemáte nápad na konkrétní podobu pomoci? Podívejte se pro inspiraci na již podpořené projekty.

Za podporu programu děkujeme společnosti Seznam.cz, Nadaci Kooperativa, České spořitelně a Bader Philantrophies.