Pomáhají opuštěným zvířatům, čistí krajinu, pořádají benefice. Seznamte se s našimi Dobro-druhy

Pomoc onkologicky nemocným, lepší začlenění nových ukrajinských spolužáků do českých škol, péče o opuštěná zvířata. Zní vám to jako velmi dospělá a vážná témata? Děti a teenageři z našeho programu Dobro-druzi ve svých projektech dokazují, že dorůstající generace se o ně zajímá a také aktivně pomáhá. A to je pro českou společnost dobrá zpráva. 

V programu Dobro-druzi už 8 let podporujeme studenty a žáky druhého stupně základních škol v projektech, které zlepšují místo, kde žijí. A do jakých oblastí směřuje naše pomoc nejčastěji? Velkou část projektů tvoří benefice, jejichž výtěžkem mohou děti podpořit svého nemocného kamaráda nebo jej použít pro vybranou organizaci nebo spolek. Často se také objevují aktivity zaměřené na ekologii a zlepšení stavu krajiny, jako třeba jednorázový úklid lesíka v sousedství nebo společné sázení stromů. Děti také velmi citlivě reagují na společenské změny. Loni a předloni jsme tak podpořili projekty, které reflektovaly lockdowny a situaci kolem epidemie Covidu 19, v letošním roce se hodně akcí zaměřuje na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Máte kolem sebe nějakého potenciálního Dobro-druha či Dobro-družku? Rádi byste se zapojili se svým oddílem nebo třídou? Náš program běží i na podzim, podívejte se na stránky Dobro-druzi, kde najdete i vstupní dotazník.

Benefiční koncert v Chebu

Válka na Ukrajině byla impulzem třeba pro početný tým složený ze žáků 5. ZŠ Cheb a skautů střediska Dakota Cheb. Ve spolupráci s Farní charitou Cheb se rozhodli uspořádat benefiční akci na podporu lidí, kteří utíkají před válkou a hledají zázemí v okolí Chebu. O koncertě “Děti zpívají pro Ukrajinu” brzy vědělo díky plakátům, jejichž tisk zajistil domluvený partner, skoro celé město, a tak se podařilo v den koncertu téměř zaplnit Chrám sv. Mikuláše a Alžběty. Přišlo 400 návštěvníků a akce měla velký úspěch. Díky benefičnímu vstupnému, prodeji výrobků žáků, výzvě na Darujme.cz a navýšení výtěžku od Nadace Via o 20 000 Kč se podařilo získat částku 82 630 Kč. Mnoho lidí akci označilo jako zážitek na celý život a žáky i učitele ve škole akce sjednotila a povzbudila k dalším aktivitám. Rádi by v příštím roce vytvořili v rámci školy dramatický kroužek, kam by chodily právě děti, které rády zpívají, dramatizují, tvoří a pomáhají a které by se zapojily do podobných dobročinných akcí (zpěv pro seniory, Tříkrálové zpívání, Vítání jara s lidovými zvyky… atd.)

"Když válečný konflikt začal, byl jsem v šoku. Cítím radost z toho, že se lidé v takto těžkých chvílích dávají dohromady, komunikují a spolupracují i přes příkopy, které si kdysi mezi sebou vykopali."

Jazyková bariéra? Žádný problém

Na západě Čech zůstaneme i v dalším podpořeném projektu. Tři spolužačky z VOŠ Cheb se rozhodly uspořádat výletní akci na Hřebeny a místní Hrad Hartenberg, která měla za cíl propojit a ulehčit adaptaci dětí z Ukrajiny s jejich spolužáky na 2. ZŠ v Sokolově. Malý grant Nadace Via využily na nákup jízdenek a drobného občerstvení. Přestože byl původní termín akce odložen kvůli počasí, podařilo se aktivně strávit následující neděli v hojném počtu dětí z Ukrajiny. Přibližně 35 dětí se zapojovalo do her, komunikací s ostatními spolužáky a snažilo se používat český jazyk. České děti se snažily domluvit pomocí gest, jiných jazyků a posunků. Po prohlídce expozice a průzkumu nejbližšího okolí následovala domluvená ukázka canisterapie. Tu doporučují dětští psychologové jako jednu z cest, jak se mohou ukrajinské děti vyrovnat s traumaty, která při útěku z válkou postižené země zažily. Výlet zakončili u ohniště opékáním buřtů. Dobrá účast a pozitivní zpětná vazba udělala holkám radost. Do budoucna by si rády vyzkoušely další aktivity, třeba společné sázení stromů a další zvelebování okolí. 

"Do Čech přicházejí rodiny z Ukrajiny, pro které je důležité se co nejlépe a nejrychleji začlenit. Jak ale překonat jazykovou a kulturní bariéru? Spojili jsme se s dětmi ze základní školy v Sokolově a plán byl na světě. Pozveme naše nové ukrajinské kamarády na výlet! Děti budou mít šanci se lépe poznat a také se seznámit s okolím našeho města."

"Anežka to ví." Parta teenegerů pomáhá onkologicky nemocným

Je jim kolem sedmnácti let a vypadají jako běžní středoškoláci, přesto mají za sebou zkušenost, kterou obvykle mívají lidé od generaci starší. Když v roce 2020 zemřela patnáctiletá Anežka, její spolužáci vedeni Anežčiným největším přáním připravili projekt na podporu tříletého Tomáška, onkologického pacienta trpícího leukémií. Benefiční večer tehdy vynesl přes 100 000 Kč. V motivačním videu, které ke sbírce studenti natočili, mluví o Anežčině odkazu. O tom, jak jim jejich statečná spolužačka ukázala nic nevzdávat a snažit se rozdávat zdraví a radost. A v naplňování Anežčina odkazu úspěšně pokračovali také v letošním roce. Uspořádali benefici, která návštěvníky bavila i vzdělávala. Součástí byly i krátké přednášky lékařů a nábor nových dárců kostní dřeně. Výtěžek, který společně s příspěvkem od Nadace Via činil 99 000 Kč, tentokrát předali rodičům nemocné holčičky Lily. Úspěch a dopad jejich projektu ukazuje, že i v těžkých chvílích existuje světlo, za kterým je možné jít, ať už jste děti nebo dospělí. 

"Povedlo se nám přiblížit sen naší spolužačky - zdraví - dalšímu nemocnému dítěti. Uspořádali jsme sbírku, která byla zahájena zábavně vzdělávacím večerem. Nejvíc nás těší, že můžeme radost předávat dál..."

Benefiční odpoledne pro Toulavé tlapky

Je ve vašem okolí útulek pro opuštěná zvířata? Co uspořádat benefiční odpoledne tak jako kluci a holky z klecanské základní školy? Prostor bývalých kasáren v Klecanech na jeden den ožil charitativní akcí na podporu neziskové organizace Toulavé tlapky, která pomáhá zvířatům v nouzi. Zábavné odpoledne s nejrůznějšími aktivitami pro děti všech věkových kategorií připravili sedmáci z místní základní školy. Při hodinách pracovní a výtvarné výchovy vyrobili velikonoční dekorace na prodej, společně také napekli koláče, buchty a boží milosti. Dvacítka stanovišť a stánek s občerstvením přilákal navzdory nepřízni počasí řadu návštěvníků. S příspěvkem od Nadace Via se tak podařilo předat na péči o opuštěná zvířata 41 300 Kč. Kluci a holky z klecanské základky chtějí v charitativních aktivitách  pokračovat i do budoucna. Předmětem jejich zájmu stále zůstávají zvířata v nouzi.

Festival v útulně

Děti z Montessori školy Vápenná v Rychlebských horách se už tři roky starají o zaniklou obec Kamenná – zaniklá osada. V minulých letech obnovili pramen, který měl předtím spíš podobu bažiny a byl zarostlý náletovými dřevinami. Na místě bývalé kaple postavili kovaný kříž se zvoničkou, přidali lavičku a celý prostor očistili od nepořádku. Zatím posledním příspěvkem je útulna pro turisty i místní, kteří místo navštěvují, ale při nepřízni počasí se nemají kam schovat nebo kde přespat. Dalším logickým krokem bylo ukázat novou útulnu lidem, a tak děti ve spolupráci se svými patrony na sobotu 18. června  naplánovali slavnostní otevření. Pozvali místní hudebníky, zahráli autorské divadlo, zajistili občerstvení, organizovali hry, workshopy nebo procházku s průvodcem po historii obce. Dále připravili odpočinkovou a herní zónu, která obsahuje stezku bosou nohou, houpačky, hrazdu a slack line. Na místo pozvali obyvatele obce Skorošice a přilehlých obcí, komunitu kolem Montessori vzdělávání ve Vápenné, turisty a baťůžkáře a samozřejmě i nejširší veřejnost.

Zaujali jsme vás? Pracujete na podobném projektu a rádi byste se přihlásili o podporu? Díky našim dárcům může program Dobro-druzi běžet po celý rok. Prostudujte si víc na tomto odkazu, kde najdete i další kontakty a informace.

Rádi byste se zapojili, ale nemáte nápad na konkrétní podobu? Podívejte se pro inspiraci na již podpořené projekty.