Otevíráme Dobro-druhy. Letos i pro učitele

Od letošního roku se program Dobro-Druzi díky našim dárcům rozšiřuje o nový rozměr – otevírá své dveře pro učitele. V pilotním projektu nabízíme vzdělávací workshopy, které učitelům poskytnou nástroje a dovednosti pro úspěšné zapojení jejich žáků do benefičních projektů, a spolu s nimi poskytneme i finanční příspěvek na jejich realizaci. Na třech intenzivních workshopech se pedagogové dozví, jak nejlépe připravit a vést děti k samostatnosti při realizaci dobročinných aktivit a jak jim pomoci rozvinout schopnosti v této oblasti. Jedním z klíčových prvků této inovace je poskytnutí malé finanční podpory, která umožní učitelům a jejich žákům prakticky vyzkoušet své nápady a projekty.

Proč se do workshopů pustit?

  • Oživíte svou výuku: Workshopy nabízejí nové perspektivy a metody, které oživí tradiční výuku a zapojí žáky do aktivit s reálným dopadem na společnost.
  • Posílíte kompetence dětí: Zábavná forma výuky pomáhá posilovat nejen učivo, ale i sociální a emocionální dovednosti dětí.
  • Naučte je pracovat v týmu: Dobro Druzi klade důraz na týmovou spolupráci, což je dovednost nezbytná v dnešním světě. 92% zapojených studentů v minulém roce uvedlo, že se naučili lépe pracovat v týmu.
  • Aktivní účast ve školním a komunitním životě: Učitelé získají šanci aktivně přispět k životu třídy, školy a místní komunity.
  • Připojte se k síti škol s tradicí dobročinných aktivit: Spojte se s dalšími školami, které sdílejí vášeň pro dobročinnost a společenskou odpovědnost.

Více informací o kurzu najdete na této stránce.

Dobro-druzi se rozšiřují, ale jejich hlavní náplní stále zůstává podpora projektů dětí a studentů od 12 do 26 let. Program probouzí v mladých lidech zájem o jejich okolí a vede je k pomoci druhým i aktivnímu občanství. Hlavním cílem je, aby děti a mladí vnímali pomoc druhým jako přirozenou součást života a pokračovali v ní i po skončení programu. To se daří u více než 90 % z nich. A co víc, do pomoci přirozeně zapojují své okolí – kamarády, rodiče, sourozence i sousedy. 92 % z loňských účastníků posílilo týmovou spolupráci, 88 % z nich se naučilo získat finanční zdroje pro svůj projekt, 40 % zapojilo do spolupráce místní samosprávu. V Dobro-druzích si účastníci rozšíří své dovednosti, ale hlavně se budou bavit. Získají zkušenosit, dobrý pocit z vlastní práce, finanční podporu ke svých projektů i odvahu k realizaci těch nejsmělejších nápadů. Už se těšíme na nový ročník! A pokud máte ve svém okolí dobro-družné dítě, ukažte mu naši stránku s přihláškou.