Zde najdete mapu projektů, které Nadace Via podpořila
v posledních dvou letech v celém Česku (mapu postupně doplňujeme)

[put_wpgm id=7]

Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Veslařský klub Hodonín, z.s. – Pergola s Ohništěm

Veslařský klub Hodonín z.s. buduje altán, který má sloužit pro pravidelné setkávání různých skupin v celé sezoně pro bezmála až 100 lidí v jeden okamžik. Částečně krytý altán má vytvořit zázemí i při nevlídném počasí. Vymezením a úpravou prostor chce Veslařský klub Hodonín změnit stávající ohniště na jednoznačně definovaný prostor s posezením, u kterého by se potkávali sousedé z blízkého okolí hodonínského sídliště, sousední základní školy a gymnázia, dětské skupiny z Hodonína či přátelé z domova seniorů.

realizátor: Veslařský klub Hodonín, z.s.
místo: Hodonín
období realizace: 6/2019 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Veronika Juhasz, Közösségi Cselekvés Alapítvány

Veronika by chtěla organizovat aktivity související s komunitní zahradou, které by postupně vedly k vytvoření prostoru pro vzájemnou interakci a nastartování procesu změny k lepšímu. Projekt je zaměřen na skupinu přibližně 100 obyvatel, kteří žijí v panelovém bytě v ulicích Hattyú a Batthyány v Budapešti a zaměřuje se na zanedbaný a málo využívaný prostor zahrady. Jde o vnitroblok, kde rostou  stromy a další rostliny a  jsou tu i pozůstatky hřiště. Veronika by chtěla prozkoumat vztahy mezi obyvateli bytových domů a oživit zahradu tak, aby se opět stala místem setkávání. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Maďarsko

Andryi Korbetski, Charitable Foundation “Perspective Nova”

Andrijův projekt podporuje rozvoj komunity Kamianka-Buzka. Zaměřuje se zejména na aktivizaci komunity a vytvoření příznivého prostředí pro komunikaci mezi lidmi různých věkových kategorií. 

Aktivity projektu zahrnují organizaci společných volnočasových aktivit, aktivní dialog a reflexi. Za tímto účelem spolu se svým týmem vyvíjí „Platformu pro komunikaci a volný čas“. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Ukrajina

Ovidiu Albert, ASOCIATIA MUSATINII ROMAN

Komunita se neskládá z budov ale z lidí, kteří v ní žijí. Co lidi v komunitě spojuje? Je to jedna jednoduchá, ale vzácná věc: naděje. Ovidiu a jeho skupina se snaží nabídnout Rumunům naději na lepší budoucnost prostřednictvím aktivní účasti na utváření komunity. V “Centru dobrovolnictví a komunitních zdrojů” nabízejí občané svůj čas, dovednosti, které vedou ke změně v komunitě.  

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Rumunsko

Miroslava Hlinčíková, Bronco

Mirka by chtěla znovu propojit obyvatele města Trnava, konkrétně v místě, kde spolu se svým týmem organizuje trh. Zmíněná ulice se nachází v centru města a lidé, kteří tam žijí, čelí typickým problémům městského života: anonymitě (velmi často se neznají), velkému množství aut v ulicích, které zde parkují návštěvníci kaváren, restaurací, hotelů, hluku během noci, blízkosti opuštěného parku, atd. Mirka by chtěla obyvatele prostřednictvím trhu aktivizovat a propojit je s příběhem místa, kde žijí. 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika

Mike Kasibo, Global Outreach Foundation MK

Global Outreach Foundation MK (GOFMK) vznikla za účelem rasové, sociální, kulturní a ekonomické integrace. Klíčové aktivity GOFMK jsou Snídaňový klub, každoroční Komunitní festival, Komunitně-policejní fórum, fotbal a Měsíc černošské historie. Komunita v Milton Keynes je velmi různorodá a člověk může mít pocit spojení i vyloučení. Město nemá dobře fungující systém veřejné dopravy, a pokud nemáte auto, je těžké se do komunitního života zapojit. Mnozí starousedlíci i noví obyvatelé se proto cítí izolovaně, což vede u mnoha z nich k depresím. GOFMK usiluje o integraci, která umožňuje lidem se zapojit a využívat veřejný prostor a vytvářet tak skutečný pocit soudržnosti v komunitě. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Velká Británie

Lenka Opočenská, Jablonec bez hazardu

Lenčina komunita žije v klasickém českém paneláku o 64 bytech. Ten se dá charakterizovat svou anonymitou a absencí užší spolupráce a místem, kde se lidé ani neznají jménem.  

Lenka se proto pokusila přeměnit nevyužívaný sklep na příjemnou a útulnou společenskou místnost, kde se lidé mohou setkávat za nejrůznějšími účely: pořádáním výročních setkání, filmovými projekcemi, cvičením, knižním klubem či dětskou hernu. Lenka doufá, že lidé zjistí, jak je skvělé se setkávat, mluvit spolu, naslouchat si, nechat se inspirovat a spolupracovat se svými sousedy. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika

Kristýna Ondřejová, Naše Kamenka

Kristýna žije v malé sudetské vesnici Kamenka s 200 obyvateli. Leží na vrcholu pohoří zvaného „Oderské vrchy“ spolu s dalšími dvěma malými vesnicemi. Kamenka (Kamitz) byla historicky, po mnoho staletí, až do konce druhé světové války, obývaná Němci. Generace Kristýny ​​je teprve třetí českou generací od 2. světové války, která v Kamence žije. Češi z různých částí České republiky a další etnické skupiny se usadili v Kamence po násilném poválečném odsunu Němců. V důsledku toho je populace významně heterogenní. 

Místní komunita nemá žádnou společnou historii, tradice, kulturu ani náboženstvíFungují tu dvě vzdělávací instituce (mateřská a základní škola), čtyři kluby (muži, ženy, hasiči a Naše Kamenka), z nichž každý pořádá akce během celého roku. Každá z činností je však izolovaná a kvalita v průběhu let klesá. To platí i pro aktivity, které pořádá Naše Kamenka. Závazkem pro budoucnost je tedy tvořit mosty a podporovat spolupráci mezi kluby a členy komunity s cílem posílit „tradiční“ aktivity, které každoročně pořádají a přispívají ke zvyšování kvality života v místní komunitě. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika

Irena Šťastná, Městská knihovna Ostrava

Irenina komunita se nachází na sídlišti na okraji Ostravy. Ona a její tým jsou nespokojeni s nízkou mírou angažovanosti mezi místními obyvateli, kteří netolerují ostatní a žijí izolovaně v „generačních bublinách“. Rádi by viděli komunitu plnou sousedské podpory, sdílení a vzájemné radosti. Domnívají se, že proces “probouzení” jednotlivců nebo skupin z komunity je tou správnou cestou, jak položit základy důvěry v komunitě. Zjistili například, že historie těžby uhlí a otázky životního prostředí jsou to, co lidi v této komunitě zajímá. Chtějí sbírat a sdílet vzpomínky, vystavovat je ve venkovních výstavách, lákají je i tematické diskuze, komentované architektonické procházky a tvůrčí dílny. Cílem projektu je podpořit dobrovolnictví v komunitě a začít využívat jednu místnost v knihovně pro potřeby komunity. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika

Galina Dimitrova-Dimova, Via Pontica

Projekt Galiny se zaměřuje na komunitu obce Bela Rechka v severozápadním Bulharsku, která je převážně obývaná staršími lidmi. Ti pociťují nedostatek mladých lidí a dětí, stejně jako společenských aktivit, díky nimž by vesnice ožila. Projekt “Svoboda létat” se zaměřuje na budování vazeb mezi generacemi – starousedlíky, mladými lidmi a dětmi, kteří se do života obce zapojují prostřednictvím různých aktivit. Galina plánuje řadu aktivit v nově vznikajícím komunitním centru v budově bývalé školy. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Bulharsko