Zde najdete mapu projektů, které Nadace Via podpořila
v posledních dvou letech v celém Česku (mapu postupně doplňujeme)

[put_wpgm id=7]

Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Modernizace obalovny v Týništi nad Orlicí vzbuzuje obavy mezi obyvateli města

Výstavba obalovny živičných směsí v Týništi nad Orlicí vyvolala odpor části místních lidí již před lety, ale tehdejším odpůrcům se nepodařilo prosadit požadavek na posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V roce 2018 představila obalovna plán na změnu zdroje vytápění ze současného plynu na hnědouhelný prach. Změna může přinést řadu negativních dopadů na životní prostředí i samotné obyvatele města a okolních obcí. Místní lidé, o generaci mladší než původní odpůrci výstavby obalovny, chtějí zadat oponentní posudky a vyvolat debatu veřejnosti o plánovaném záměru.

realizátor: Lukáš Tošovský
místo: Týniště nad Orlicí
období realizace: 6/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Podaří se zachránit mokřad Žabák v Lysé nad Labem?

Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází mokřad Žabák. Je na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště. Hrozí také kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé, místní spolky, odborníci, instituce jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

realizátor: Martin Tužinský
místo: Lysá nad Labem
období realizace: 8/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Občané okrajových částí Brna nevzdávají úsilí o lepší trasu dálnice D43

Územní studie, která doporučuje trasování dálnice D43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky, tedy kolem Brněnské přehrady, má být součástí aktualizovaných zásad územního rozvoje pro Jihomoravský kraj. Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna s podporou Nadace Via připravil na podzim 2019 informační kampaň upozorňující na připravované kroky Jihomoravského kraje. Vznikla petice a připomínky ke krajským zásadám územního rozvoje, ale proces schvalování dokumentu stále pokračuje. Díky sbírce na Darujme.cz spolek organizuje sérii akcí u Brněnské přehrady a zahájil kroky, jejichž cílem je odmítnutí navrženého trasování D 43 právní cestou.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
místo: Brno
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Obyvatelé Životic na Ostravsku odmítají staronové plány na výstavbu silnice

Životice jsou městskou částí Havířova s příjemným mikroklimatem, skoro polovinu území tvoří zeleň ovocných sadů a přilehlého lesa. Projekt silnice č. I/11 pochází ze 60. let 20. století, z doby rozvoje těžby uhlí. Počet obyvatel města Havířova ale spíše klesá a stávající silnice dopravní nápor zvládají bez větších problémů. Oživení plánů na výstavbu nové silnice znepokojilo obyvatele Životic, kteří poukazují na to, že v krajině zdevastované těžbou uhlí existuje více možností, kudy trasu vést. Místní lidé založili spolek a zorganizovali petici, kterou podepsalo skoro 4 500 občanů. Zadávají odborný biologický průzkum pro posouzení vlivu silnice na životní prostředí a chtějí seznámit všechny obyvatele města s možnými dopady silnice na ekologickou situaci.

realizátor: Životice Sobě, z.s.
místo: Havířov-Životice
období realizace: 6/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Zahrada pro budoucnost

Základní škola ve Velkých Popovicích buduje jedlou zahradu, která bude lákat k setkávání napříč všemi věkovými skupinami. Přispěje k lepším studijním výsledkům žáků, lepšímu zdraví a také psychické vitalitě všech lidí v jejím blízkém okolí. Všichni lidé, kteří navštíví zahradu,budou moci využít její plody, které zahrada díky přírodním procesům a lidské práci bude moci nabídnout. Povede lidi k setkávání a socializaci díky kulturním akcím, které zde budou pořádány. Zahrada se v neposlední řadě také stane útočištěm pro mnohé živočišné druhy. Ve Velkých Popovicích si tak vytvoří vlastní malý div světa.

program: Živá komunita
realizátor: Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj
období realizace: 5/2020 – 9/2020 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Jak být ve své obci aktivním občanem

Spolek Javořice plánuje uspořádat sérii přednášek a workshopů pro veřejnost zaměřených na popularizaci témat souvisejících s moderním a transparentním vedením obce. Cílem je informovat a aktivizovat veřejnost tak, aby rozuměla základním procesům vedení obce, uměla je sledovat a zapojovat se do nich. Chtěli by, aby se občané uměli aktivně a efektivně zapojovat do dění, utvářeli svou komunitu, vnášeli do jejích procesů své vlastní schopnosti, dovednosti a zkušenosti. Věděli, jak mohou prosazovat a hájit své zájmy, ovlivňovat dění v obci, ať už kulturní, rozvojové, nebo rozpočet obce a investiční akce. Kromě veřejnosti budou zváni také zastupitelé včetně širšího okolí (Kamenice nad Lipou, Pelhřimov, Třešť a Telč).

program: Živá komunita
realizátor: Spolek Javořice
místo: Počátky, Vysočina
období realizace: 9/20-4/2021  
projekt byl podpořen částkou 20 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina

Kunický les si zaslouží péči!

Členové spolku a další dobrovolníci všech generací se společně pustí do údržby a ochrany Kunického lesa a jeho okolí. Do těchto aktivit spadá úklid, odklízení starého a nebezpečného porostu, boj s kůrovcovou kalamitou,vysazování nových stromů, ale také umístění laviček. Cílem je vytvoření míst vhodných k odpočinku, relaxaci a setkávání sousedů – starousedlíků, nových obyvatel, nejmladších generací, ale i lidí ze zdejšího domova seniorů.

program: Živá komunita
realizátor: Spolek pro obnovu Kunického lesa z.s.
místo: Kunice – Vidovice, Středočeský kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2020 
projekt byl podpořen částkou60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Společnými silami k proměně areálu evangelického kostela

Skautský oddíl Brněnec se ve spolupráci s církví, dalšími spolky a obcí pustil do upravy areálu místního evangelického kostela. Chtějí společně vytvořit podmínky a prostor pro pořádání společenských akcí v oblasti kultury, vzdělávání a odpočinku pro všechny zájmové i věkové skupiny občanů.

program: Živá komunita
realizátor: Svaz skautů a skautek ČR, 30.oddíl skautů Brněnec, z.s.
místo: Brněnec – Moravská ChrastováPardubický kraj 
období realizace: 9/2020 – 8/2021 
projekt byl podpořen částkou 82 650 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Inspirováni mládeží vytvářejí občané ve Vlčicích workoutové a herní hřiště

Skupina sousedů z obce Vlčice inspirována místní mládeží buduje workoutové a herní hřiště. Chtějí ve své vsi vytvořit prostor, kde spolu lidé budou aktivně trávit čas a které vytáhne děti a dospívající od počítačů. Jejich cílem je multifuknční místo, které bude bude lákat sousedy vyjít ze svých zahrad.

program: Živá komunita
realizátor: Monika Kočandrlová
místo: Vlčice, Královehradecký kraj
období realizace: 7/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 50 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

V Klimkovicích obnovují zmizelá Boží muka

V Klimkovicích na Ostravsku skupina dobrovolníků obnovuje zmizelá Boží muka v místech, kde stávala už od dob baroka. Pietní místa v krajině lidé stavěli s pokorou, aby vyjádřili svou vděčnost, úctu či obdiv k věcem, které přesahují naše chápání a snad proto, aby tuto pokoru předali dalším generacím. I kvůli této myšlence se do rekonstrukce pustili. Společné dílo oslaví poté sousedskou oslavou u obnovených Božík muk.

program: Živá komunita
realizátor: Alice Chlebovská 
místo: KlimkoviceMoravskoslezský kraj 
období realizace: 8/2020 – 12/2020 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský