Závěrečná zpráva programu Místo, kde žijeme

Zprávu můžete průběžně ukládat tlačítkem na konci dokumentu.Po každém uložení se vám vygeneruje odkaz na rozepsanou přihlášku. Pozor! Vygenerujte si odkaz po každé editaci přihlášky (tento link bude pokaždé jiný).

Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním přihlášky zkopírovat například do dokumentu Word (ctrl+c, ctrl+v), kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a přihláška se napoprvé neodeslala.