Fond sousedské obnovy

PODPORU Z TOHOTO PROGRAMU JSME JIŽ UKONČILI.

Máte-li další dotazy k tomuto programu, napište nám je na mail via@nadacevia.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Většina příspěvků z veřejné sbírky pro Moravu směřovala k jednotlivým domácnostem na opravu pozničených domů a na pomoc obcím. Posledních 16 milionů Kč z vybraných prostředků rozdělíme na projekty, kterými místní lidé obnoví zasaženou oblast společně. Otevíráme pro vás grantovou výzvu Fond sousedské obnovy.

Cílem Fondu sousedské obnovy je minimalizovat škodlivé dopady tornáda na běžný sousedský život v obci. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (altány, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost.

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME?

 • MÍSTA K SETKÁVÁNÍ
  Obnova nebo výstavba nových míst k setkávání, které slouží veřejnosti. Může se jednat o vnější i vnitřní prostory, tj. klubovny, komunitní místnosti, sály posezení, altány, přístřešky apod. Obnova zničeného zázemí a vybavení potřebného pro spolkovou činnost nebo tvorba nových podobných míst a nákup vybavení.
 • SPOLEČENSKÉ AKCE
  Organizování společenských akcí, na kterých se setkávají lidé, kteří by se jinak nepotkali. Udržení tradičních akcí i vznik nových tradic a další sousedské aktivity, které umožní rozvíjet vzájemné vztahy.
 • VZÁJEMNÁ POMOC
  Koordinace místních dobrovolníků a vzájemné pomoci místních lidí při obnově domácností i obnově veřejného prostoru. Organizace společné pomoci těm, kteří to při opravě domovů potřebují.
 • PÉČE O KRAJINU A OBNOVA PAMÁTEK
  Projekty, díky kterým místní lidé dobrovolnicky obnoví kulturní památky, zeleň a přírodní bohatství, a zajistí následnou péči. Mohou se hlásit i projekty, které dokumentují samotnou událost katastrofy nebo pomohou se s ní symbolicky vyrovnat (výstavy, pomníky apod.).
 • ODBORNÁ POMOC
  Podpoříme aktivní jedince, škol, knihoven a pracovníků neziskovek apod. příspěvkem na koučing, mentoring, supervizi apod., aby aktivně působili v nastalé situaci a sehráli v ní pozitivní roli. Podpoříme projekty, kladoucí si za cíl společné rozhodování občanů o důležitých otázkách, které se týkají celé komunity (tzv. projekty participace občanů na rozhodování).

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • Místní neziskové organizace (spolky)
 • Skupiny minimálně 3 lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • Obce
 • Příspěvkové organizace (knihovny, školy, školky apod.)
 • Farnosti, účelová zařízení církví (farnosti, diakonie)

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

 • Finanční grant na realizaci projektu až do 100 % nákladů ve výši max. 100 000 Kč
 • Možnost proplacení konzultací facilitátorů, koučů, mentorů, supervizorů apod.
 • Podporu velkého investičního projektu až do výše 2 mil Kč (maximálně jeden projekt na jednu obec). Podmínkou je zapojení obce a uspořádání plánovacích setkání s veřejností, anket nebo jiných aktivit, které vtáhnou do rozhodování o výsledku projektu místní lidi. V přípravou takového projektu vám pomohou naši konzultanti.

PODMÍNKY A HARMONOGRAM REALIZACE

Projekty se musejí odehrávat v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Dolní Bojanovice a Pánov – Hodonín. Je možné přihlásit i projekty z blízkého okolí, které se zasaženou oblastí a obnovou po tornádu mají prokazatelnou souvislost nebo projekty, které se uskuteční v několika zasažených obcích současně.

O podporu můžete žádat od 1. 3. 2022 do vyčerpání prostředků, nejdéle však do června 2023. Podpořené projekty musejí být uzavřeny do jednoho roku od začátku realizace.

JAK O PODPORU ZAŽÁDAT?

Svůj nápad na projekt s námi nejprve zkonzultujte prostřednictvím jednoduchého dotazníku.

Poté vás budeme telefonicky kontaktovat a o vašem projektu si popovídáme. Pokud při konzultaci zjistíme, že projekt splňuje podmínky grantového programu, pošleme vám odkaz na přihlášku.

Už jste svůj projekt konzultovali? Pak vyplňte rovnou přihlášku. Vyplněné přihlášky zhodnotí komise, která zasedá průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků.