Dobra_firma

„Pomáháme ve svém okolí“
Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

 

Co a koho oceňujeme?

  • Inspirativní příběhy podnikatelů, malých a středních firem, které ve spolupráci s místní komunitou mění své okolí k lepšímu. Dobré firmy pomáhají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a v místě, kde působí. Kromě finančního dárcovství je pro ně důležitá i nefinanční podpora, například zapojování zaměstnanců, sdílení zkušeností, aj.
  • Živnostníky, a malé a středně velké firmy do 250 zaměstnanců, které podporují lokální komunitu (konkrétní obec, region, apod.) v místě, kde podnikají.
  • Výjimku, kterou není možné nominovat, představují menší lokální pobočky velkých společností.
  • Do kategorie Dobrá firma nespadají školy. V takovém případě navrhujeme kategorii Mladý srdcař, pokud se jedná o třídu či kolektiv žáků, nebo kategorii Srdcař, pokud se jedná o kolektiv učitelů.

Co nás zajímá?

  • Spolupráce firmy s místní komunitou; pozitivní dopad podpory na místní komunitu
  • Promyšlenost, systematičnost a prospěšnost finanční podpory; zájem firmy o výsledky podpory
  • Zapojení zaměstnanců či jiná forma nefinanční podpory
  • Odpovědný přístup firmy ve všech oblastech její podnikatelské činnosti
  • Inovativní, inspirativní a zajímavý způsob podpory

 

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona můžete zde.

Kontakt: Monika Skopalová, monika.skopalova@nadacevia.cz