Pomáhej podpoří 15 skupin malých a mladých filantropů. Seznamte se!

Od začátku listopadu začíná pracovat 15 skupin dětí a mladých lidí na přípravě benefičních akcí, se kterými se přihlásily a uspěly v programu Pomáhej. Řada z nich se letos rozhodla sbírat prostředky pro dobrou věc poprvé. Je nám ctí být při tom!

Nadace Via společně s ČSOB už třetím rokem podporuje mladé filantropy – aktivní skupiny dětí a mladých lidí ve věku 7 až 26 let, kteří z vlastní iniciativy realizují dobročinné projekty a sbírají finanční prostředky pro dobrou věc.

Do programu Pomáhej se letos přihlásilo celkem 31 skupin a vybráno k podpoře bylo 15 nejkvalitnějších. Hodnotící komise, která se skládala ze zástupců organizací pracujících s mládeží, ze zástupce ČSOB a médií, kladla důraz na iniciativu dětí a mladých lidí, jejich aktivní zapojení a celkovou promyšlenost podpory.

Mladí filantropové plánují letos uspořádat se svými kamarády či spolužáky benefiční akce, jako například divadelní představení, koncert, bazar, výtvarnou dílnu či charitativní běh. Vybrané skupiny získají od společnosti ČSOB příspěvek 2 500 korun na podporu realizace svých benefičních akcí a zdvojnásobení vybraných darů do výše 15 000 korun. Na projekty, které získají částku 30 000 korun a více, čeká další finanční bonus. Kromě finanční podpory jsou pro skupiny připravené také dva interaktivní semináře zaměřené na participativní vedení projektů, fundraising a sdílení zkušeností.

Program Pomáhej chce ocenit a podpořit ty mladé lidi, kteří chtějí dobročinností měnit konkrétní věci ve svém okolí k lepšímu – s cílem, aby se filantropie stala běžnou součástí jejich života. Program je výzvou, při které se děti učí pracovat v týmu a ukazovat svému okolí, že stojí za to pomáhat druhým.

Seznamte se s letošními skupinami, které byly vybrány k podpoře:

Benefice pro Výhonek

Mladí vedoucí skautského oddílu z Židlochovic uspořádají benefiční akci na podporu lesní mateřské školy, jejíž hodnoty jsou skautům blízké. Za vybrané finance podpoří materiální zázemí školky.

Brána angličtiny otevřena

Skupina studentů kladenského gymnázia zajistí formou tří akcí (běh, bazar a prodej občerstvení) prostředky na otevření kroužku angličtiny pro děti z dětského domova.

Cimrmanův běh

Benefiční běh trošku jinak, při kterém přihlášení sportovci běží tak, jak na startovní čáru dorazili, pořádají studenti šestého ročníku gymnázia na Praze 5. Vybrané finanční prostředky využijí na zajištění zdravotnických pomůcek pro muže na invalidním vozíku, kterému studenti ve svém volném čase pomáhají.

Dětský sbor Coro Piccolo zpívá pro Martinku a jejího asistenčního psa Jacka

Tým dětského pěveckého sboru zrealizuje benefiční koncert a vybrané prostředky použije organizace Pestrá společnost na výcvik asistenčního canisterapeutického psa pro holčičku s DMO.

Divadlo pro Jarečka

Děti z dramatického kroužku ve věku 6 až 11 let, kteří navštěvují malotřídní školu v Komořanech, uspořádají benefiční divadelní představení na podporu chlapce s těžkým mentálním i tělesným postižením.

Metal for Hope

Skupina kamarádů uspořádá benefiční vystoupení několika metalových kapel v kulturním centru v Trutnově, vybrané prostředky poslouží k nákupu piana pro skupinu autistických dětí.

Mezi dvěma póly

Studenti gymnázia ve Valašském Meziříčí zrealizují předvánoční prodej vlastních výrobků a vyberou finanční prostředky, které budou využity na nákup potřeb pro zařízení domácí paliativní péče.

Nový začátek v nové zemi

Tým kamarádek, který se rozhodl uspořádat několik projektů (bazar, divadlo, dílna, besídka), použije prostřednictvím Charity ČR výnos ze sbírek na rekvalifikační kurzy pro uprchlíky, kteří chtějí zůstat v ČR.

Pomozte nám pomáhat

Vybrané finanční prostředky chce skupina středoškoláků z České Lípy použít na realizaci divadelního představení pro žáky speciální ZŠ (děti s kombinovanými vadami). Důvodem je skutečnost, že díky svým vážným postižením mají tito žáci často malou šanci navštívit divadelní představení mimo zařízení školy.

Poznej a Pomož

Tým přátel ze skautského tábora se rozhodl pomoci pacientům dětské onkologie formou finanční sbírky na hračky, knížky a narozeninové dárky. Plánují také oddělení onkologie osobně navštívit.

Putování s tlapkami

Žáci devátého ročníku Základní školy v Litvínově uspořádají benefiční běh se psy, finanční výtěžek chtějí darovat Mateřskému centru Klubíčko na integraci dětí s handicapem do kolektivu centra.

Střelnice

Skupina mladých lidí ve věku 6 až 20 let z klubu Dok z Horažďovic vytvoří v rámci své benefiční akce střelnici s růžemi, výtěžek z akce půjde na nákup pomůcek pro holčičku, která se narodila s těžkou vrozenou srdeční vadou.

Vánoce jako dar

Skupina šesti romských středoškoláků plánuje zorganizovat vánoční benefici, která má zajistit finance pro stipendijní program Gendalos podporující mladé romské středoškoláky ve studiu a rozvoji osobního potenciálu.

Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat

Skupina studentů všeobecného lékařství MU v Brně zorganizuje benefiční koncert, na kterém zahrají studenti a přátelé MU. Vybrané prostředky půjdou do Centra Kociánka na poskytnutí služeb sociální péče a podporu dětí a mládeže s tělesným a mentálním postižením.

Vzdělávací divadélko s malováním sádrových odlitků z vlastní dílničky

Tým kamarádů, mladých dobrovolníků ve věku 8 až 25 let, chce různými aktivitami (dílna, divadlo, programy se zvířaty) integrovat znevýhodněné skupiny, např. děti s postižením do většinové společnosti.

GRATULUJEME!

Více o programu Pomáhej se dočtete zde..