Známe 14 účastníků nového ročníku Průvodce – programu pro začínající neziskovky

V pondělí 23. listopadu jsme z 39 žádostí vybrali 14 účastníků, kteří se od ledna budou scházet při vzdělávacím cyklu Průvodce. Ten podporuje lidi ze začínajících a vznikajících neziskovek a pomáhá jim se zorientovat (nejen) v neziskovém sektoru.

Během půl roku se budou věnovat sedmi tématům, se kterými se potkávají nebo teprve potkají během práce ve svých komunitách. Na účastníky čekají témata fundraising, spolupráce s veřejností, komunikace, řízení organizace a projektů, práce s dobrovolníky a finanční řízení.

Představujeme vám účastníky Průvodce 2016:

Edita Bízová, Young Leaders (Lázně Bohdaneč)
Spolek motivuje mladé lidi k aktivnímu životnímu stylu, sportu a participaci na veřejném dění.

Jitka Černá, nově vznikající spolek (Jičín)
Spolek bude provozovat komunitní senior centrum. Aktivity spolku se zaměří na spojování lidí mezi generacemi a napříč zájmy.

Hana Gottfriedová, Zachraňme Vrbici (Vrbice)
Spolek usiluje o rekonstrukci místních kapliček, kostela, staré školy, hřbitova, rybníku a zachování jednotné urbanistické a krajinné hodnoty obce.

Iva Hejzlarová, Město přátelské k dětem (Praha 6)
Spolek zkoumá potřeby, zájmy a názory dětí žijících ve městě a zasazuje se o jejich začlenění do městského plánování.

Klára Hrdá, nově vznikající spolek (Brázdim)
Iniciativa podporuje a propaguje přírodní zahradničení, semenaření, sdílení přebytků a návrat k tradičním hodnotám a postupům ve vztahu k zahradě, půdě a prostoru, kde žijeme.

Marie Hyklová, Společenské centrum Věžička Rybí (Praha)
Společenské centrum plánuje rozvíjet komunitní život v obci, pořádat vzdělávací, kulturní a osvětové akce.

Anna Lupienska, Stará Škola (Vrané nad Vltavou)
Spolek udržuje budovu bývalé staré školy a vytváří z ní komunitní centrum pro setkávání místních lidí všech zájmů a generací.

Angelika Nevěřilová, Dobré víly dětem (Praha 4)
Spolek pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin. Pro děti organizuje volnočasové aktivity, zájmové kroužky pro rozvíjení jejich talentu.

Veronika Pospíšilová, MICROTEATRO (Brno)
Posláním nově vznikajícího spolku je rozšířit české kulturní prostředí o nový koncept a pojetí divadla. Divákům chce nabídnout hravou alternativu kulturního zážitku.

Pavlína Římalová Aksamítová (Praha 8)
Pavlína se věnuje smysluplnému využívání volného času seniorů a veřejného prostoru. Od loňska vede vlastní projekt určený k aktivizaci seniorů.

Iva Skalická, Organizační sekce O. K. klub (Lanškroun)
Neformální seskupení pomáhá s organizací aktivit v otevřeném klubu pro mládež. Loni založili komunitní zahradu a v komunitních aktivitách plánují pokračovat.

Zuzana Švorcová, Na Den (Praha)
Cílem spolku je vzbudit zájem o aktivity neziskového sektoru a obecně prospěšné činnosti. Veřejnosti chce představit nové možnosti aktivního a smysluplného trávení volného času.

Lukáš Zagata, Okrašlovací spolek Podhorák (Dolní Novosedly)
Spolek se věnuje ochraně přírody a krajiny, zvelebování jednotlivých součástí obce a také podpoře společenského života lidí ve vsi.

Kateřina Zímová, CooLAND (Praha 6)
Neformální spolek chce mimo jiné motivovat lidi k tomu, že cesta do krajiny vede kolem nás a zodpovědnost za podobu a stav okolí spočívá v našich každodenních činech.

Průvodce je součástí programu Viadukt a probíhá díky podpoře Dona Hamera & Marky Bednar..