Jak probíhá plánování nové návsi

Všichni přítomní byli překvapeni z toho, že se mohli svobodně vyjádřit a že jejich stanoviska byla brána vážně, i když měli na věc jiný názor než ostatní.Tak popisuje plánování nové návsi v Markoušovicích na Trutnovsku jeden z jeho účastníků Josef Dvořák.

Tento projekt proměny návsi v Markoušovicích je jedním z pěti, které jsme podpořili v rámci programu Místo, kde žijeme. Těmto vybraným projektům poskytujeme grant 300 tisíc korun, ale také jim zajišťujeme průvodcovství celým procesem, pomoc se zapojováním veřejnosti do plánování i do samotných brigád, které místo promění k lepšímu.

Josef Dvořák pro náš ViaBlog popsal, jak vypadalo úvodní plánovací setkání, kterým v Markoušovicích začali s proměnou návsi. Zde  otiskujeme celé znění jeho postřehů.

„Na 16.ledna sezval přípravný tým obyvatele na setkání k přípravě projektu naší nové návsi. Už dlouho jsme se snažili a dělali vše pro to, aby se o setkání dozvěděl co největší počet místních spoluobčanů. Dita Seidlová připravila letáky, které Eva Nývltová roznesla do všech domácností. Starosta obce Velké Svatoňovice informoval o akci v místním rozhlase. Informaci prostřednictvím členů přípravného týmu jsme předali do všech místních spolků.

Pak již jen připravit sál s výstavkou z historie obce a spolků. O to se zasloužili Eda Kočí, Adolf Těžký, Karolína Kárníková, Pepa Dvořák, Zdenek Štěpán, Eva Nývltová a Luboš Lautsch. Občerstvení připravila Nina Kašparová a přispěli i další obyvatelé obce svými cukrářskými výtvory. Klára Lantová s dětmi vyrobila upomínkové keramické plakety s logem návsi. A nastal pro nás dlouho očekávaný den. Začali se scházet občané, a aniž bychom se nadáli, byl sál plný. K našemu překvapení jsme museli přidávat další židle k jednotlivým pracovištím. Sešlo se více než 80 občanů, což je téměř polovina obyvatel obce a byly prakticky od jednoho konce k druhému, což u nás znamená, že nejvzdálenější bydlí od sebe více než 4 km.

Všechny přítomné, mezi kterými byly zástupci Nadace Via s naší konzultantkou Ing. Evou Klápšťovou, vybraná architektka ing.arch. Petra Loffelmannová a krajský zastupitel za KDU-ČSL Ing. Vladimír Derner, přivítal vedoucí přípravného týmu Jaroslav Kašpar. Následně Adolf Těžký řekl pár slov k historii obce, aby tím doplnil připravenou výstavku.

Dalšího řízení setkání se ujala naše konzultantka a vybraní vedoucí jednotlivých pracovišť tzv. facilitátoři, Karolína Kárníková, Klára Lantová, Dita Seidlová, Iva Bolehovská a Jakub Kubját. Všichni občané se postupně zapojovali na jednotlivých pracovištích do diskuse o tom, čím je pro ně náves, co jim na ní vadí, co by na ní chtěli a k čemu by měla sloužit. Výsledky diskusí se postupně formou zapsaných plachet rozvěšovali po stěnách. Zde mohl následně každý konfrontovat své názory nebo postoje z jednotlivých pracovišť s ostatními. Závěrem vedoucí jednotlivých pracovišť shrnuli a podtrhli ty nejvýraznější názory a stanoviska.

Všichni přítomní byli překvapeni z toho, že se mohli svobodně vyjádřit a že jejich stanoviska byla brána vážně i když měli na věc jiný názor než ostatní. To v nich vyvolávalo další zájem o projednávání všech otázek a přes to, že tento způsob přípravy nějakého projektu byl pro ně nový s povděkem jej přijali a setrvali až do konce.

Zdaru celé akce přispělo i dobré ozvučení, o které se postaral člen přípravného týmu , starosta obce Radek Pozdiena.Na závěr se sešel přípravný tým s konzultantkou a projektantkou, aby stručně zhodnotili výsledky setkání s veřejností a dohodli se na dalším postupu.

Všechny dnešní den nabil novou energií a postupně nás přepadal pocit, že se konečně měníme z přípravného týmu na realizační. Víme, že nás čeká ještě mnoho práce, ale dnešní den nás přesvědčil, že nebude zbytečná.“

 

Program Místo, kde žijeme podpořil generální partner Net4Gas, partnerem programu je Hornbach. Více o proměně návsi v Markoušovicích najdete také v článku: Jak v malé východočeské vsi začali tát sousedské ledy