Via Bona: I malá firma může pomáhat. Autoservis podporuje těhotné ženy v tísni

Na ViaBlogu najdete na přelomu roku příběhy všech oceněných letošní filantropickou Cenou Via Bona, kterou každoročně udělujeme. Snad vám přinesou trochu předvánoční radosti a inspirace. Tady je první z nich. 

DOBRÁ FIRMA: Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

Dušan Hopp z Nového Jičína je podnikatelem s výjimečným sociálním cítěním. Společně s pomocí mnoha dobrovolníků se postaral o rekonstrukci domu na azylový dům pro těhotné ženy v tísni a dále podporuje jeho provoz. I vtipnými slevami ve svém autoservisu.


Majitel firmy Dušan Hopp po pět let (2003 – 2007) koordinoval dobrovolníky a pracovníky místních firem při rekonstrukci objektu azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Novém Jičíně, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Dlaň životu. V roli dobrovolného fundraisera se také zasadil o získávání materiálních a finančních prostředků potřebných k rekonstrukci domu.

Dobré dílo se podařilo a dům již od roku 2008 slouží potřebným těhotným ženám v tísni a jejich dětem. Od samého počátku se Dušan Hopp osobně angažuje při dobrovolnických brigádách, spolu s ostatními dobrovolníky a jejich rodinami přijíždí pravidelně jednou za měsíc na brigády do azylového domu a nabízí svůj čas a nezištnou pomoc při zajištění provozu domu.

Smysluplné přesvědčení, že lidský život je dar, který je potřeba chránit, se snaží sdílet a uvádět v konkrétní činy nejen ve svých dobrovolnických aktivitách, ale také ve své firmě. Pokud zákazníci autoservisu přispějí na provoz azylového domu, stejná částka je jim při další návštěvě odečtena z ceny opravy. Firma podporuje provoz azylového domu pravidelným finančním darem v řádu několika desítek tisíc korun ročně a stará se o provoz služebního vozidla.

Co hodnotící komise na příběhu nejvíce ocenila:

  • Lokální dopad. Dušan Hopp spolu s dalšími dobrovolníky bere věci do svých rukou a šíří filantropii ve svém bezprostředním okolí.
  • Vytrvalost. Dušan Hopp se dlouhodobě zabývá jedním konkrétním tématem – ochraně života dětí před jejich narozením.
  • Inspiraci. Na příběhu Dušana Hoppa lze potvrdit, že i drobní podnikatelé z odvětví, od kterých se dobročinnost neočekává, mohou udělat mnoho dobrého.
  • Pestrost. Podpora je různorodá, jak finanční, tak dobrovolnická. Vždy plná nadšení.
  • Inovativní přístup. Majitel firmy zve své zaměstnance i zákazníky, aby se k pomáhání přidali. Za pomoc azylovému domu zákazníci dostanou v Hoppově autoservisu slevu.

Pan Hopp jde v regionu skvělým příkladem a dlouhodobě ukazuje, že i malé podniky v odvětví, od kterého se to zrovna nečeká, mohou udělat mnoho dobrého. Je inspirativní, když se jednatel firmy takto konkrétně a nadšeně zapojí do pomoci druhým. A to v tématu, o kterém se ve společnosti příliš nemluví. Oceňujeme také různorodost podpory – finanční podporu, dobrovolnické zapojení, snahu hledat finance pro podpořenou organizaci a podobně. Líbí se nám inovativní přístup podpory, na webové stránce firmy zve zákazníky k zapojení se do dobročinných aktivit.

Příběh nominovala Marcela Holeňová, Dlaň životu o.p.s.

 

Této firmě věříme především proto, že známe jejího majitele. Člověka čestného, charakterního, zásadového a přitom vždy ochotného pomoci. Pan Hopp nás inspiroval a stále inspiruje svým osobním zaujetím a nasazením pro konkrétní pomoc člověku, která je plodem pochopení a vnímání výsostné hodnoty lidského života. Myšlenku ochrany života nejen podporuje, ale sám se ji snaží naplňovat ve svém životě.

Marcela Holeňová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Dlaň životu

 

FOTO: Zbyněk Hrbata

.

.

[viacafe]