Podpořili jsme sbory dobrovolných hasičů, kteří tvoří komunitní život

V rámci programu Živá komunita jsme ve spolupráci s Velkopopovickým Kozlem vyhlásili speciální uzavřenou výzvu pro vybrané sbory dobrovolných hasičů. Na počest těchto místních hrdinů, kteří pomáhají, když je potřeba, a starají se zároveň o společenských a kulturní život v mnohých českých městech a obcích, sládci ve Velkých Popovicích uvařili limitovanou edici piva Florián. Výtěžek z prodeje tohoto pivního speciálu v síti prodejen COOP grantovou výzvu financoval.

Spolupráce s hasičskými sbory je pro Nadaci Via vcelku nová záležitost. Proto z ní máme velkou radost a těšíme se na realizaci zajímavých projektů. A jaké projekty jsme podpořili?

1. SDH Vitějovice: Kulturní rok spojený s obnovou lidových tradic

Projekt si klade za cíl podpořit soudržnost obyvatel Vitějovic a přilehlých samot a vesnic. Místní sbor dobrovolných hasičů vytvoří několik příležitostí pro vzájemné setkávání – letní kino, oslavy mezinárodního dne žen, stavění máje, soutěž v požárním sportu a dožínky. Díky aktivnímu zapojení široké veřejnosti bude vytvořen prostor k udržení lidových tradic, jejichž nositelem je sice starší generace, ale zájem mají i mladí lidé. Na projektu budou spolupracovat místní spolky, samospráva i neformální uskupení lidí.

2. SDH Svojšovice: Rekultivace parčíku na návsi

Svojšovičtí dobrovolní hasiči se zaměřují na práci s dětmi a na pořádání kulturních akcí pro svoji obec. Současná hasičská zbrojnice neumožňuje stání pro dvě auta, a je tedy nutné vybudovat v nejbližším okolí nové kryté stání pro další vozy. Občané se společně rozhodli posunout okrasný parčík na návsi a vybudovat stání v jeho bývalé části. Na práci se budou podílet lidé místní i z přilehlé obce Strančice.

3. SDH Todně: Obnova studánky

Studánka v Todni je již dlouho zanedbávaná a čeká na svou obnovu. Členové sboru dobrovolných hasičů si vzali za úkol studánku vyčistit a upravit její okolí tak, aby se tu všem todeňským líbilo a mohli si tu příjemně odpočinout. Hasiči plánují postavit nový kamenný obvod, na nějž umístí novou ruční pumpu. Dále zde přibude lavička a vysadí strom, který lidé sami vyberou.

4. SDH Ostroměř: Přeměna staré nádrže ve veřejné koupaliště

SDH v Ostroměři byl založen již v roce 1885. Současní členové pokračují v tradici organizování kulturních a sportovních akcí. Nyní se rozhodli, že společnými silami přemění starou hasičskou nádrž a její okolí v příjemné místo pro veřejnost i pro vlastní práci s dětmi. Místo plánují vybavit lavičkami a zázemím pro sousedská posezení a kulturní akce.

5. SDH Bechyně: Tradiční hasičský ples

Na tradiční hasičský ples v Bechyni se všichni v okolí těší. Členové SDH Bechyně se proto každý rok snaží, aby připravili opravdu příjemný kulturní zážitek. Nechybí zde ukázka činnosti jejich nejmladších členů i uctění památky členů bývalých. Výtěžek z plesu bude použit na údržbu místního hasičského muzea.

 

Děkujeme dárcům a partnerům programu: