Posledních 15 projektů doplnilo tým Živé komunity 2017

Na sklonku roku se hodnotící komise rozhodla udělit vánoční dárky s předstihem a podpořila 15 projektů, mezi které rozdělila částku 1 062 108 Kč.

Projekty od nás získají nejen finanční podporu do výše 100 000 Kč, ale též vzdělávací semináře, podporu zkušeného mentora či fundraisingového konzultanta. Celistvým balíkem podpory chceme přispět k posílení soběstačnosti a udržitelnosti aktivních místních spolků a sousedských komunit.

Mapa podpořených v rámci Živé komunity 2017 je zde (oranžově nejčerstvější projekty):

Stěžejním kritériem při výběru projektů Živé komunity je míra spolupráce a zapojení místní komunity. A jaké nápady byly podpořeny? Vše od budování komunitních center, zahrad přes detektivní hledání busty T. G. Masaryka až po komentované procházky městem.

Například v Bzenci na jihu Moravy plánují projekt Lesní dílny a komunitní zahrady, který se zaměřuje na vytvoření prostoru pro setkávání širokého okruhu obyvatel napříč generacemi. Spolek Petrklíč by toho chtěl dosáhnout různými cestami, ať již formou komunitní zahrady, tak například společným rozšířením schopností a vzděláváním v rozličných uměleckých odvětvích. Tímto způsobem by lidé chtěli navodit tvůrčí atmosféru s aktivním zapojením všech zúčastněných. Do budoucna by chtěli nejen propojit současný provoz zaměřený na děti se staršími generacemi, ale hlavně vytvořit otevřenou komunitu, která by měla zájem o enviromentální a ekologickou problematiku a alternativní kulturní scénu.

V sudetských Přlezech na karlovarsku místní spolek ZO ČSOP Alter meles v rámci svého projektu Přílezy: Odstraňme letargii v Sudetech plánuje odstartování, zlepšení mezilidských (sousedských) vztahů, odstranění letargie místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.

A věděli jste, že v centru Prahy existuje místo Library of Things (dále LOT), které zpřístupňuje lidem z veřejnosti velké množství užitečných nástrojů a předmětů (např. krosnu, vrtačku, sadu nářadí, jednokolku, kytaru, stan a další)? Jedná se o věci, které nepoužíváme moc často a není tudíž nutné je vlastnit, stačí si je vypůjčit. LOT však nechce být pouze půjčovnou, chtějí vytvořit komunitní prostor pro hosty, kde budou rádi trávit čas a mít různé příležitosti učit se novým věcem a poznávat nové lidi. Do dnešního dne zorganizovali 4 workshopy, kterých se zúčastnili především studenti a mladí lidé. Díky podpoře Živé komunity by se rádi soustředili na sousedskou komunitu a přitáhli i místní obyvatele z okolních ulic. Zmíněnými workshopy chtějí dát prostor k seznámení lidem s podobnými zájmy (o Do-it-yourself projekty, ekologii, ožívání starých prostor) a ukázat jim metody a činnosti, které by jinak třeba nikdy nemohli ani zkusit.

Anotace všech podpořených projektů najdete zde. Program Živá komunita se opětovně rozběhne zkraje roku 2018. Pro další informace o programu navštivte stránku programu či sledujte Facebook.

Přejeme v rámci možností poklidné svátky a těšíme se na realizaci nápadů podněcujících dobré vztahy mezi lidmi.