Prvních 7 vlaštovek, které podpoří sousedský život v roce 2018

V dubnu jsme podpořili první projekty pro letošní rok v programu Živá komunita. Zástupci projektů krom finančního grantu získají i mentorskou a konzultační podporu pro své aktivity a především důležitou inspiraci od lidí, kteří pořádají stejně skvělé akce pro své okolí.

A kdože patří mezi naše letošní první vlaštovky?

Cestou ke spolupráci

Dita Měkotová (Hodonice, Desky, Jihočeský kraj)

Hodonice jsou vysídlená sudetská ves v podhůří Novohradských hor, místo s potenciálem stát se znovu soběstačné a udržitelné, ekologicky fungující sídlo s dobrou sousedskou komunitou. Místo, které může být příležitostí a inspirací pro mnoho lidí, kteří hledají alternativu k dnes běžnému způsobu života…

Uskupení hodonických obyvatel Živé Hodonice chce společnými silami vytvořit otevřený přístup do Hodonic ve všech smyslech tohoto slova. Konkrétním prvním krokem je svépomocná oprava přístupové cesty mezi vsí Desky a Hodonice. Ve spolupráci s lidmi, kteří cestu používají, formou stmelujících pracovně – společenských akcí, malou školou soběstačnosti.

Cílem je nejen obnovená cesta lemovaná ovocným stromořadím a příjemná procházková trasa pro setkávání místních v krajině, ale také první společná věc k nastartování spolupráce mezi místními lidmi a hmatatelný doklad toho, že se věci dají dělat zdola

Společná střecha, společný dvůr

Pavlína Hořejšová (Praha 10)

Dvoreček rohového domu na samém kraji Bulharské ulice je jediný v celém vnitrobloku, který nespolklo obří parkoviště nebo beton. Je z velké části také vybetonovaný, nicméně v úzkém pruhu zeleně roste strom, kvetou růže a vůbec vše roste a bují. Skupinka sousedů z činžáku, ke kterému tenhle dvoreček patří, se na něm skoro rok potkává, aby z něj udělali hezčí a užitečnější místo pro celý dům. Jako první přibyl domovní kompostér, který je hojně využívaný. Následovala údržba toho, co je na dvorku zelené a pár let se jen planě táhlo za sluncem. To přitáhlo další pozornost a zájem obyvatel domu. A tak chtějí sousedé jít ještě dál, a to, co dvorek přinesl jim – krásné sousedské vztahy, společné plánování nad domácími štrůdly, bábovkami a hrnky kafe a hlavně radost – rozšířit i mezi ostatní obyvatele domu. Společně pěstovat bylinky, rajčata a papriky, poznávat sebe i klasickou hudbu, cvičit nebo jen relaxovat, a objevovat, kolik talentů a příběhů se skrývá pod jednou střechou.

Komunitní zahrada Gaia

Dominika Duchková (Horažďovice, Plzeňský kraj)

Dominika Duchková a Samuel Vašin ve spolupráci s farností Církve československé husitské v Horažďovicích vybudují na farní zahradě výše zmiňované instituce komunitní zahradu otevřenou pro všechny občany Horažďovic a okolí. Zahrada bude místo setkávání a prostor pro konání nejrůznějších veřejných akcí a především místo, kde mohou lidé pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky. Budeme zde realizovat ve vyhrazené části zahrady malochov slepic, dále zbudujeme pískoviště a bunkr pro děti, gril či ohniště a zastřešené posezení. V Horažďovicích se díky zahradě vytvoří prostor, který bude spojovat lidi a nabízet možnost smysluplného trávení času – přinese radost z práce, která přináší chutné plody. Předpokládáme, že do života na komunitní zahradě se zapojí především lidé, kteří žijí v bytovkách a panelových domech a nemají svou vlastní zahrádku. Věříme, že naši sousedé díky zahradě vypnou na televizi, odhodí tíži starostí o živobytí, vyjdou ze své samoty a půjdou s námi “zažít zahradní život“.

Bio Bezdíkov

Spolek sousedů (Škvorec, Středočeský kraj)

Spolek sousedů chce díky provozování komunitního kina vytvořit prostor pro setkávání a spolupráci sousedů všech generací. Pořádáním aktivit jako jsou oslavy 100 let od založení ČSR nebo uličních slavností chtějí propojit starší a mladší generaci, novým sousedům ulehčit začlenění do komunity. Díky rozvíjení spolupráce s ostatními organizacemi jako je třeba základní škola, sbor dobrovolných hasičů a místními podnikatelé, podpořit svoji obec jako pestré a atraktivní místo pro život.

Hořejší Vrchlabí žije

Ivo Farský (Hořejší Vrchlabí, Královehradecký kraj)

Ivo Farský s realizačním týmem změní vztah obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Změníme „noclehárnu a periférii“ na místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí. „Pozitivní vztah může vzniknout pouze k tomu, co známe a co se nám líbí. Jen do pozitivního vztahu jsme ochotni investovat čas a energii.“ Seznámíme místní s historickými, přírodními a kulturními zajímavostmi Hořejšího Vrchlabí. Formou přednášek, exkurzí, setkávání a společných akcí budeme motivovat obyvatele Hořejšího Vrchlabí k ochraně bohatství přírody a kulturního dědictví této části města. Podpoříme pozitivní vztah místních obyvatel k Hořejšímu Vrchlabí. (Nechceme k nám dostat více turistů. Chceme sem dostat energii, zájem a iniciativu místních obyvatel)

Galerie Květnický mlýn

Nadační fond Květnický mlýn (Květnice, Středočeský kraj)

Galerie Květnický mlýn je prostorem pro setkávání (nejen) květnických občanů. Svůj program a aktivity připravuje v součinnosti s veřejností a snaží se co nejvhodněji využít potenciálu místních lidí. Nabízí smysluplné trávení volného času a poskytuje prostor pro utužování vzájemných vztahů. Svými akcemi kompenzuje doposud spíše ojedinělou nabídku kulturního i společenského vyžití v obci. Její fungování přispívá k péči o významnou historickou budovu obce – Květnický mlýn, který je v rámci galerie zpřístupněn veřejnosti.

Ať žije Tetín!

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s. (Tetín, Středočeský kraj)

Spolek Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s. chce s pomocí OÚ Tetín, podnikatelů v obci, volného uskupení Tetínské maminky a jiných subjektů (místní škola, hasičský sbor, Sokol) i za podpory lokalit v regionu Beroun obnovit historické a duchovní tradice spojené s Tetínem a zároveň vytvořit příležitosti k setkávání nejen obyvatel Tetína, ale i okolních obcí. Tetín je důležitým místem české historie, v 10. století zde byla zavražděna kněžna Ludmila a v 16. století na místní faře tvořil Václav Hájek z Libočan Kroniku českou. Spolek se proto rovněž zaměřuje na péči o tetínské památky-3 kostely, 2 historické hřbitovy, faru. Záměrem projektu je, aby byly v dlouhodobém horizontu nalezeny způsoby, jak podpořit v obyvatelích Tetína a okolí aktivní lásku k jejich domovu a aktivní zapojení obyvatel do budování „živého Tetína“. Projekt v současnosti nabízí společenské akce, komentované procházky a úpravy veřejného prostoru jako základní způsob, jak oslovit širší veřejnost a vyzvat ji ke spolupráci.

Jak našich prvních 7 vlaštovek realizuje své projekty a jak se jim to daří, můžete sledovat na Facebooku Živé komunity. Pokud máte taky nápad, jak probudit vaši sousedskou komunitu, přihlaste se do dalšího kola programu Živá komunita a získejte finanční a mentorskou podporu pro váš projekt a pojďte ho rozvíjet v inspirativní skupině dalších komunitních projektů z různých koutů republiky.