Komunitní lákadla Budapešti

V rámci mezinárodního programu ViabilityNet 3.0 pro místní komunitní lídry jsme s účastníky navštívili několik komunitních iniciativ v Budapešti. Pokud budete mít možnost, rozhodně je doporučujeme v rámci návštěvy Budapešti navštívit či se nimi můžete nechat inspirovat ve vaší komunitě.

Wekerle Estate – unikátní maďarská čtvrť 

Wekerle Estate je čtvrť v jižní části Budapešti a první maďarská čtvrť  snažící se o zavádění principů tzv. „transition city“ – ve zkratce se dá říci, že se čtvrť snaží o respektování místních zdrojů, inkluzi všech obyvatel, balancování současných světových výzev a reagování na ně v místním měřítku, učení se komunity skrz úspěchy i neúspěchy, možnost každého přijít s nápadem a vrhnout se do jeho realizace (více o principech tzv. „transition network“ ).

Zahradní předměstí, které pokrývá 1,7 kilometrů čtverečních, je unikátní nejen v Maďarsku, ale je také jedním z největších svého druhu mezi zelenými pásy v Evropě. Je zde snaha (a opravdu se daří) spojovat to, co je typické pro život na vesnici (malé zahrádky plodící ovoce a zeleninu přímo u domu, vícegenerační domy, které sdílí několik rodin, spousty zelených ploch) s tím, co nabízí město (obchody, restaurace, veřejný prostor, školy a další veřejné instituce).

Zdejší zástavba pochází z první třetiny 20. století, nese rysy lidové secese a čítá 11 000 obyvatel. Místní lidé tu žijí trochu jiným společenským životem, než obyvatelé jiných částí města, a to díky tomu, že se navzájem znají a jejich postoje jsou orientovány na komunitu, což bývá obvyklé spíše pro vesnice.[1]  Založení čtvrti Wekerle bylo velkolepým počinem a svého času bylo nejúčinnějším programem sociální politiky. Kultura vzniklá kombinací středostavovské a dělnické třídy se ukázala být tak silná, že se odvážila vzdorovat představám o kolektivizaci v 50. letech i politickým snahám o normalizaci 60. a 70. let. Tato vnitřní síla a sebevědomí této čtvrti jsou – navzdory změnám – totožné i dnes.

Wekerle z ptačí perspektivy

V roce 2009 založilo několik občanů iniciativu Transition Wekerle ve spolupráci s nevládní organizací Vedegylet a připojilo se k celosvětové síti „Transition network„. Skupina působí jako místní HUB a podporuje nápady, které se zaměřují na nové způsoby spolupráce, posílení místní demokracie a snižování ekologické stopy. Organizované aktivity jsou různé: výměna zkušeností mezi městskými a venkovskými komunitami, podpora kultury zdravé výživy prostřednictvím farmářských trhů, přístup k biopotravinám, výměny osiva, zavádění lokální měny, podpora místních podniků, zakládání komunitních sdílených dílen s nářadím, bleší trhy, experimenty a inovace v oblasti snižování spotřeby energie, brigády pro prevenci sociální izolace. Tracey Wheatleyová, která byla naší průvodkyní, uvádí, že vedle mnoha aktivit, ke kterým mají občané volný přístup, je rovněž důležité, aby se šířily příběhy zejména o solidaritě, protože právě ty utvářejí místní kulturu sounáležitosti, zejména v době krize.

Ukázka akcí
Hlavní místní iniciátorka Tracey Wheatleyová se svým mužem, který je v místním zastupitelstvu (osoby zprava)

Gólya – komunitní prostory s barem

Gólya (v maďarštině „čáp“ ) je komunitní prostor s barem v Budapešti. Předchůdce baru Gólya bylo Frisco Café, sklepní hospůdka, kterou od roku 2011 provozovala skupina studentů. Jejich cílem bylo vytvořit otevřené místo pro setkávání kulturních, komunitních a aktivistických iniciativ. Sklep byl ale postupem času příliš malý, takže se přestěhovali na své současné místo a jak dále roste a okolí se dramaticky proměňuje, bude se opět stěhovat, aby mohlo i nadále nabízet široké spektrum příležitostí pro komunitu.

Současná Gólya má k dispozici velký vnitroblok se zahradou, samostatný kancelářský prostor, místnost, která je využívána především jako dílna, prostor pro dětské skupiny či menší setkání, a suterén, který využívají kapely jako zkušebnu. Bar a kuchyně nabízejí široký výběr nápojů a jídel, včetně obědových menu (vždy s vegetariánskou variantou) ve všední dny.  Každý týden se tu konají živé koncerty a nespočet dalších programů, jako filmové projekce, prezentace, přednášky, diskuse, deskohraní, umělecké výstavy a pravidelné bleší trhy. Gólya hostí jak veřejné, tak i uzavřené akce skupin nebo organizací, jako jsou narozeniny, promoce, konference, školení a nejrůznější setkání včetně politických.

Současná budova organizace
Bar

Gólya je sen o místu, které směřuje k vizi iniciativy založené na soudržnosti, která je zajištěna a udržována lidmi, jejichž síla spočívá v celku a kteří žijí v lásce a vzájemném přijetí. Praktické fungování Gólya je založeno na pravidlech, jež se přirozeně vyvíjela již od počátku. Můžete se stát členem společenství nebo jeho stálým zaměstnancem. Členství s sebou přináší i sociální výhody, jako jsou příspěvky na jídlo a pití, dovolenou, příspěvek na bydlení, mateřskou/otcovskou dovolenou, podporu v pracovní neschopnosti, zvláštní stipendia pro studium či jiné osobní potřeby. Každý tu získá dostatek času, aby zjistil, jakou profesní a životní cestou se vydat. Gólya je  experimentálním a znalostním centrem, ve kterém se lidé navzájem učí, které se neustále vyvíjí a zohledňuje specifika východoevropského prostředí, aby vytvořilo funkční systém, který nejlépe vyhovuje potřebám mladé generace. Gólya by chtěla existovat na místní úrovni, nejen v izolované subkultuře. Podporuje proto obdobné iniciativy, spolupracuje s dalšími organizacemi a komunitami, posiluje sítě podobně smýšlejících lidí a organizací a šíří svou vizi.

Valyo Kikötő – otevřený prostor u Dunaje

Maďarské výrazy´város´ a ´folyó´, které v překladu znamenají město a řeka, daly vzniknout v roce 2010 iniciativě Valyo. Skupina přátel si tehdy uvědomila, jak omezené je napojení veřejného prostoru na dunajské nábřeží a rozhodli se prostřednictvím drobných veřejných akcí Dunaj více zpřístupnit obyvatelům Budapešti. Akce jsou většinou nárazové, časově ohraničené a nízkorozpočtové. Cílem skupiny je ukázat, že město potřebuje přístupnější nábřeží, a toho lze postupně prostřednictvím malých změn dosáhnout. Skupina již uspořádala několik menších festivalů na různých místech náplavky a začala podporovat i zimní využití řeky díky mobilní sauně. Nyní Valyo pracuje na svém doposud největším projektu s názvem Valyo Kikötő (v překladu přístav). Skupina si pronajala opuštěný pozemek jižně od centra města a přebudovala jej na veřejný prostor s přímým vstupem do řeky. Cílem je provozovat místo díky tržbám z malého bufetu, který je otevřený pro veřejnost a nabízí různé programy jako např. letní kino, koncerty, dílny pro děti a další kulturní akce.

Duben: začátky úprav prostranství
Deštivý den v Kikötő
Květen: slunečné odpoledne, lidé začínají upravený prostor využívat. Nové pódium je připravené na koncerty a letní kina

 

[1]                     http://kalauz.wekerletelep.hu/a-telep-tortenete?lang=en