Setkávání u lisu, sousedská zahrada, hřiště místo skládky: podpořili jsme dalších 5 sousedských projektů

Máme tu čest představit dalších 5 projektů rozšiřující portfolio aktivních komunitních hytabelů Živé komunity. A že stojí za to: Grafický lis na vesnici, kultivace bývalého sudetského rumiště, užitková komunitní zahrada, hřiště na místě bývalé skládky? Všechno je možné!

Setkávání u lisu

Veronika Jašíková
Cerekvice nad Bystřicí, Královehradecký kraj
Facebook

ART-Tellier je volné sdružení osob se zájmem o umění a kulturu užívající prostory ateliéru Stanislava Štěpa, který je otevřený pro každého. Prostorově je propojen se skladem antikvariátu a knihkupectví Abnormalizace sídlícím v bývalém obchodě s textilem na návsi v Cerekvicích nad Bystřicí. Ideou je setkávání se při náročnější a na venkově nedostupnější aktivitě, kterou je tištění na grafickém lisu.

Grafický lis by měl dát společné činnosti a kultuře v obci novou dynamiku, tvořit se bude nejen v ateliéru, ale i mimo něj. I začátečnické grafické tisky např. linoryt, jsou působivé a lákají k zapojení se. Skrze společnou tvůrčí práci mohou všichni vyjít ze svých sociálních bublin, rozvíjet dovednosti a estetické cítění, vzájemně se poznávat i z jiných stránek a povzbudit se k další, nejen výtvarné, aktivitě.

 

Neseď doma, přijď na náves! 

Petr Musil
Podbořánky, Středočeský kraj

Skupina aktivních obyvatel obce Podbořánky chce vybudovat na návsi venkovní přístřešek, který by měl sloužit jako místo setkávání sousedské komunity. Místo, které ve vesnici schází, bude využito na pořádání menších kulturních, společenských a sportovních akcí. Přístřešek by měl stát vedle právě budovaného travnatého hřiště a mohl by pomoci rozšířit aktivity zde plánované a zároveň podpořit větší zapojení místní obyvatel do těchto akcí. Díky tomuto kroku by se také obnovila a zkultivovala další část návsi, která po vysídlení původního německého obyvatelstva sloužila jako rumiště, a tím přispěla ke zušlechtění vesnice jako celku.

 

Sousedská zahrada u Domu s chráněnými byty ve Štětí

Dobro-volně, z.s.
Štětí, Ústecký kraj
Facebook

Spolek Dobro-volně za pomoci svých dobrovolníků, obyvatel Domu s chráněnými byty a města Štětí rozšiřuje možnosti přilehlé zahrady domu, která je méně využívaná. Vysázením levandulového pole, zvýšenými záhony a smyslovou cestou dá tak zcela nový ráz místní lokalitě a příležitost k setkávání lidem všech generací. Zahrada nebude sloužit jen jako místo k relaxaci a k trávení volného času, ale také bude využívána jako užitková. Komunita má díky vysazení, péči a následnému zpracování drobného ovoce, zeleniny a bylin další smysluplný důvod pro společná setkávání.

Dům se zahradou se nachází na okraji města, tudíž jsou zdejší obyvatelé odříznutí od místního dění. Jedním z reálných řešení, jak sem vnést život, je prostřednictvím zvýšení atraktivity přilehlé zahrady.

 

Všichni zpět do ulic

Richard Štěpánek
Prace, Jihomoravský kraj
Facebook

Cílem je sblížení a zlepšení vztahů mezi lidmi s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu. Za podpory obce a aktivních lidí je v plánu vybudovat park, kde se budou konat pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin, a vytvořit tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na dalším rozvoji obce. Zkulturnění a úprava venkovního prostoru probíhá formou brigád dobrovolníků. Místem realizace je prostor bývalé skládky a dříve neudržované plochy porostlé náletovými křovinami. Společné budování tak slouží nejen ke sbližování občanů, ale také ke zkvalitnění a zkrášlení prostředí obce.

 

Závory se zvedají, dobrý soused je víc než vzdálený přítel

Spolek ARTO.TO
Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Facebook

Spolek ARTO.TO provozuje galerii v Uhelném mlýně. Společně se zástupci místních obyvatel a spolkem LOS chce otevřít obyvatelům obce konvertované prostředí části bývalého průmyslového Areálu Šroubáren, které nabízí kvalitní zázemí pro komunitní akce: kino, festivaly, dílny atd. Jde o jedinečnou příležitost navázat na rozpadající se průmyslové dědictví města (Šroubrány založeny v r. 1873!) a dát mu nový kulturně společenský a komunitní rozměr, rezonující s potřebami dnešní doby. Jde o nový a víceméně soukromý projekt, který zatím bohužel nemá potřebnou podporu a docenění od města. Místní obyvatelé, kteří zde celý život pracovali ještě změnu nepochopili nebo z ní mají spíše obavy a nově přistěhovalí zase netuší, že za drahou a závorou, odříznutý od města, je nádherný kus industriálního dědictví, který jen zázrakem přežil. Vize architekta a autora konverzí je vytvořit tu přirozenou součást obce, navázat na řemeslnou tradici, aktivně a smysluplně propojit minulost s potřebami dneška.