Na 13. září připadá Mezinárodní den závěti, který připomíná možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím dobročinné závěti. U příležitosti Mezinárodního dne závětí vyhlašuje Koalice za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via Měsíc dobročinné závěti, který bude trvat od od 13. září do 12. října. Dárcům a dárkyním, kteří v tomto období budou ve své poslední vůli pamatovat na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatíme notářský poplatek za sepsání závěti.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, a každý dar má smysl. V Nadaci Via se snažíme dobročinnost podporovat šířením inspirativních příběhů dárcovství. Ty nejsilnější i z oblasti závěťového dárcovství oceňujeme Cenou Via Bona. Přečtěte si příběhy závěťových dárkyň, které ji v posledních letech získaly.

Příběhy dárců

Paní Horová, dárkyně Nadace Via
S panem Horou prožila paní Horová společných 63 let, dožili se diamantové svatby. Když se potkali s Nadací Via, bylo jim 83 let. Děti neměli, a i když žili prostý život, koupili si v šedesátých letech domek na pražské Bílé Hoře. A tou dobou začali řešit, jak co nejlépe naložit s penězi za prodej domu. Peníze, které Nadace Via díky závěti manželů Horových získala, byly právě výsledkem tohoto prodeje. Paní Horová v tom měla docela jasno: „Do hrobu si je nevezmeme a ani české, ani ukrajinské vládě je nechávat nebudeme.“ A tak si paní Horová s panem Horou začali plnit svůj sen: „Děti jsme neměli, ale víme, jak těžký život mají děti v chudých rodinách v Karpatech. Budeme pomáhat jim.“ Skromný pár za svůj život naspořil a pomocí Nadace Via dětem z Podkarpatské Rusi za svého života a následně v závěti paní Horové daroval celkem obdivuhodných 1,6 milionu korun. V roce 2006 obdrželi za své dobré skutky Marie a Václav Horovi Čestnou cenu správní rady Nadace Via.

Marie Horová pocházela z Podkarpatské Rusi, ale život prožila v Praze. Při Nadaci Via založila se svým manželem Fond manželů Horových. Před smrtí odkázala Nadaci Via svůj majetek.

Rozhovor s Jiřím Bártou o paní Marii Horové, první závěťové dárkyni Nadace Via, vyšel v čtvrtletníku Umění darovat. Přečíst si ho můžete i na našem blogu.

Marcela Mejstříková, dárkyně Mamma HELP
„Mamma HELP se stal mým druhým domovem. A protože jsem bohužel v životě ztratila své blízké a nemám nikoho, komu bych odkázala svůj majetek, rozhodla jsem se, že ho věnuji Mamma HELPu,“ říká paní Marcela, která se dnes v organizaci věnuje především svému oblíbenému umění: šije a tvoří krásné předměty a také navazuje na to, čemu se věnovala v pracovním životě – instaluje výstavy.
Paní Marcele se ulevilo, že má svůj odkaz vyřešen a může svou obdivuhodnou energii věnovat tomu, co dělá ráda: chodí na procházky, koncerty, výstavy a další kulturní akce. „Nejsem asi úplně typickou důchodkyní. Na minulost příliš nevzpomínám, žiju přítomností a budoucností,“ říká optimisticky. V roce 2018 jsme ji ocenili Cenou Via Bona v kategorii Závěť pomáhá.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti najdete na našem webu nebo na www.zavetpomaha.cz.

Chcete podpořit Nadaci Via darem ze závěti? Více informací najdete tady.