Společně proti polarizaci ve společnosti – inspirace z Bělehradu

Jak můžeme reagovat na nové příkopy ve společnosti? Jak řešit konflikty mezi sousedy v místě, kde žijeme?
Celkem osmnáct zástupců ze sedmi neziskových organizací střední a východní Evropy se koncem září sešlo na čtyřdenním inspirativním setkání v Bělehradu. Setkání proběhlo v rámci našeho mezinárodního programu ViabilityNet 3.0 a jeho cílem bylo sdílet zkušenosti s různými podobami práce v komunitách v zúčastněných zemích.

Několikadenním workshopem nás provázela Aline Brachet, expertka na mediaci a přístup zahrnující citlivost ke konfliktu, se kterou jsme se společně podívali na to, jak je možné zohlednit potenciální konflikt v komunitě už ve fázi plánování našich programů. Součástí našeho pobytu byla také návštěva Info Parku – neziskové organizace pomáhající zdejším uprchlíkům. Partnerská nadace TRAG nám umožnila nahlédnout „pod pokličku“ své práce a do svých kanceláří, ve kterých vzniká neuvěřitelné množství jejich aktivit.
A jaká poznání jsme si odvezli s sebou domů? 
Že polarizace společnosti je v nějaké formě přítomná v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku i na Slovensku. Že navzdory nestejným historickým zkušenostem a rozdílnému kontextu čelíme často podobným výzvám. Že obavy z přílivu uprchlíků jsou přítomné nejen u nás, ale i v dalších zemích, včetně těch, které dosud téměř žádné uprchlíky nepřijaly. Že řada z nás viděla uprchlíky na vlastní oči opravdu poprvé a že v Srbsku ztělesňují problém, který rozděluje místní. Že bělehradské neziskové organizace, které uprchlíkům pomáhají, nejsou žádní „vítači“, ale jednoduše (a statečně) reagují na vzniklou situaci a nefunkční organizační složky státu tak, že se snaží těmto lidem pomoci zachovat alespoň základní lidskou důstojnost. Že v našem českém kontextu do realizace komunitních programů zasahuje (ve srovnání se Srbskem) tak „obyčejná“ věc, jako jsou blížící se komunální volby. Že polarizace společnosti bohužel bude aktuálním tématem i v nadcházejících letech. Že bude o to důležitější budovat mezi lidmi důvěru a pocit sounáležitosti. A že nám dál stojí za, abychom k tomu naší prací přispívali.