Lepší orat, než to zvorat. Rychlé granty pomohly občanům Kladna zachovat jedno pole bez zástavby

Více než deset let nabízí Nadace Via rychle dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu. Samostatný program Rychlé granty už sice v naší nabídce nenajdete, ale stejný typ podpory nabízíme i nadále v rámci programu Živá komunita. Podívejte se na příklad úspěšného projektu ze středočeského Kladna, kde Rychlý grant loni pomohl informovat místní obyvatele o plánované zástavbě na Růžovém poli a aktivním lidem ze skupiny odpůrců této zástavby umožnil podávat kvalifikované připomínky v průběhu povolovacího procesu.

Lokalita Růžové pole se nachází na okraji Kladna. Těsně sousedí s lesoparkem Bažantnice a vede kolem něj oblíbená cyklostezka. Místo bylo v minulosti v územním plánu uváděno jako plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení. Minulé vedení města Kladno rozhodlo o změně tohoto plánu. Vyšlo tak vstříc záměrům soukromých investorů a majitelů tamních pozemků, kteří na uvedené ploše chtěli postavit hypermarket. Řada občanů měla ale pocit, že rozhodnutí negativně ovlivní celou lokalitu. Parta aktivních lidí se proto rozhodla, že se pomocí referenda pokusí zástavbě na Růžovém poli zabránit. To se sice zatím nepodařilo, ale místní lidé vzali téma za své.

Nově schválený územní plán umožňuje, aby na Růžovém poli vznikl supermarket s parkovištěm. Odpůrci výstavby se domnívají, že minulé vedení města tímto krokem zcela přehlédlo množství negativních dopadů, které bude změna pro toto místo mít. V dané části města již stojí jiné dva hypermarkety a několik dalších supermarketů a nákupních center. V místě se navíc nachází prameniště Lidického potoka, které je plánovanou stavbou také ohroženo.

Pro podání kvalifikovaných připomínek ke změně územního plánu museli odpůrci výstavby oslovit právní kancelář. Na právní služby a informační kampaň získali Rychlý grant od Nadace Via. Díky grantu si pak mohli dovolit komunikaci konzultovat s odborníkem na média a reklamu. To jim umožnilo poměrně úspěšně čelit kampani protistrany, která na tuto činnost vynakládala nesrovnatelně vyšší prostředky včetně masivní placené inzerce v místních tištěných i internetových médiích.

Partě odpůrců záměru se podařilo dostat nezávislé informace do veřejného prostoru alespoň v takové míře, že lidé aktivní na sociálních sítích spontánně reagovali na zavádějící informace uváděné některými zástupci města, věcně je komentovali a vyvraceli. Sběr podpisů skončil zatím jen částečným úspěchem, protože se dosud nepodařilo vybrat dostatečný počet podpisů pro vyvolání referenda. Aktivní lidé ale získali nezbytnou pozornost a také začali být vnímáni jako zástupci veřejnosti v dané věci. Uspořádali také veřejnou diskuzi k danému tématu, kde přítomné seznámili s dosavadní činností, jejími výsledky a s kroky, které plánují dále podniknout.

Za největší pozitivní překvapení bych si troufl označit moment, kdy se o naší iniciativě začalo více mluvit. V té době jsme se rozhodli přijít se sérií petičních pikniků přímo v dotčené lokalitě. Byla to jedna z nejúspěšnějších akcí,“ říká Michal Hažlinský, jeden z členů neformální skupiny odpůrců výstavby hypermarketu.

Z kauzy se nakonec stalo jedno z velkých témat komunálních voleb. Téměř všechny kandidující strany, které se ve své kampani otevřeně stavěly proti tehdejšímu vedení města, podpořily snahu o zachování stávajícího stavu Růžového pole. Na konci roku investor svůj záměr stavby hypermarketu prozatím stáhl.

Často jsme se při prvním kontaktu s lidmi setkávali s rezignovaným postojem. I když lidé s věcí také nesouhlasili, nevěřili, že snažit se s tím něco dělat má smysl. Po určité době, při dalších kontaktech, kdy byl vidět třeba i zanedbatelný dílčí výsledek, spousta z nich začala být najednou zvědavá, aktivnější a ochotnější udělat nějakou drobnost. Například to, že obejdou sousedy s podpisovým archem. Je třeba ale prolomit prvotní rezignovanost a pocit, že názor obyčejných lidí politiky nezajímá a že obyčejný člověk stejně nic nezmůže,“ shrnuje Michal Hažlinský.

Zbývá dodat, že o grant na hájení veřejného zájmu můžete požádat kdykoli během roku. Stačí vyplnit vstupní dotazník do programu Živá komunita.