Komunitní inspirace z Bulharska

S účastníky mezinárodního programu pro místní komunitní lídry Viabilitynet 3.0 jsme navštívili Bulharsko, a to vůbec poprvé za 6 let existence programu. Navštívili jsme společně několik inspirativních místních iniciativ a také si upekli chleba.

Potkali jsme se v Dom na Kinoto, starém kině, které se proměnilo v kulturní prostor. Skupina mladých lidí přestavěla původní budovu, stržením zdí otevřela vstupní prostor a vybudovala zde bar. I nadále se tu promítají filmy a koná se tu řada dalších kulturních akcí. Finanční model je celkem jednoduchý: výdělek z baru pokryje provozní náklady i akce, které přitáhnou hodně lidí a jsou společensky inovativní.

Staré kino postavené ve stylu dobře známém ve střední a východní Evropě

Jako další jsme navštívili Move BG (Moving Bulgaria Together) – sdílenou kancelář a platformu pro místní lídry, kteří podporují proces přechodu na ekologičtější a spravedlivější společnost, a bulharský think-tank pro inovace. Tato iniciativa spojuje lidi z celé země a ti se společně zamýšlejí, jak mají fungovat města a jak podporovat solidaritu a udržitelnou společnost.

Zakladatelka Move BG o jejich misi říká: “Hledáme novou rovnováhu v celém procesu zániku a vzniku, skrze opačný pohled oproti zakořeněné mentalitě strachu a podřízenosti nastolujeme nové principy propojenosti, solidarity a sdílení. Více a více lidí na tento přístup a novou životní filozofii slyší: život spolu-vytváření a sdílení úspěchu. Je to nová morální volba a nový rozměr našeho vývoje jakožto jednotlivců i společnosti.”

Během návštěvy Move BG představila Martina Stefanova, jedna z bývalých účastnic ViabilityNet 3.0, spolek kvARTal, který se zabývá revitalizací jedné z částí v centru Sofie, ležící mezi 4 hlavními bulváry, jež byla v minulosti starou židovskou čtvrtí. Tato část města byla po desetiletí zanedbávána a postupně se změnila v ruiny. Během několika posledních let začala skupina umělců snít o jejím oživení a znovunalezení ducha místa a přeměně v oficiální uměleckou čtvrť Sofie, podobnou těm, jaké najdeme v mnoha evropských metropolích.

Mapa čtvrti Kvartal

Spolu s pouličními uměleckými akcemi  pořádá organizace každoročně, již od roku 2015, festival KvARTal. Během třídenního festivalu se otevírají nepoužívané prostory a staré domy, ve kterých se vystavují exponáty, a auta musí pryč z ulic. Velkým úkolem pro čtvrť KvARTal je zachování starého architektonického dědictví a zároveň revitalizace obchodů a nalezení rovnováhy mezi potřebami současných obyvatel a duchem a historií čtvrti.

Kvartal během všedního dne

Zapamatujte si tento pohled z podzimu roku 2018 a představte si toto místo za pár let. Co si myslíte, že budoucnost přinese? Poničené budovy a nové konstrukce ze žuly a skla? Nebo ulice bez automobilů zaparkovaných na každém rohu, bez  silné automobilové dopravy? Spousty kaváren a teras, malých obchodů, galerií a společenských prostor vedle sebe?

Kvartal během festivalu

Další iniciativa, kterou jsme navštívili, Multi Kulti Collective, pracuje na rozvoji komunity, občanské angažovanosti, solidarity, integraci migrantů a uprchlíků a lidských práv. Začali v Sofii, ale její sociální podniky nyní fungují v šesti největších bulharských městech. Jejich první neformální iniciativou byla Multi Kulti Kitchen v Sofii, která je založena na bulharském rčení: „znalost a přijetí prochází žaludkem“. A očima. A ušima. Cílem Multi Kulti Kitchen je ukázat gastronomické pochoutky z různých částí světa, které vaří jak uprchlíci, tak migranti. Tato iniciativa sesbírala příběhy kuchařů a majitelů restaurací a ukázala lidem, co museli opustit, a recepty, které si s sebou vzali. Výsledkem této iniciativy je mapa Sofie s desítkami multikulturních restaurací, pekáren a cukráren,  které nabízejí pochoutky pocházející z celého světa. Na naší uvítací večeři jsme si zašli do Ashurbanipalu, restaurace vlastněné íránským učitelem chemie, která dělá nejlepší hummus na světě.

Vítejte na večeři u Freddieho, hummus, jaký jste nikdy nejedli!

Naší další zastávkou byl sociální podnik Sofia Bread House. V pekárně, která školí a zaměstnává lidi ze sociálně znevýhodněných skupin (např. sirotky, dlouhodobě nezaměstnané atd.), nabízejí za poplatek nejrůznější speciální programy – například stolní hru Bakers without Borders, týmové pečení chleba, které oceňují velké mezinárodní společnosti, Chléb ve tmě: zásadní životní zkušenost v úplné tmě, kde slepí zprostředkovatelé umožňují vidět se zcela zavřenýma očima a otevřeným srdcem. Tyto aktivity pak financují sociální služby, mezi něž patří pravidelná týdenní bezplatná chlebová terapie, která pomáhá osobám se zdravotním postižením, sirotkům, ženským obětem domácího násilí, propuštěným vězňům, veteránům, lidem ze domovů důchodců a hospicům; a pravidelné týdenní komunitní pečící akce pro smíšené skupiny, které podporují sociální soudržnost a integraci napříč generacemi a mezi lidmi se zvláštními potřebami.

Účastníci programu ViabilityNet 3.0 pečou chleba na téma rovnováha mezi profesním a soukromým životem

 

Chléb před upečením

Na závěr jsme navštívili organizaci Ideas Factory, která usnadňuje sociální změny v Bulharsku prostřednictvím sociálních inovací. Jejich manifest zní: „Cesta ke změně je hra. Stejně tomu bylo v tradičních společnostech. Hra je tou nejúčinnější formou získávání zkušeností, znalostí a hledání nových řešení. K těm vede pouze jedna cesta – přiznat, že neznáme všechny odpovědi, a učit se prostřednictvím výzev. Tato hra v oblasti  společenských změn je logickou cestou, která nás dostává na správná místa. Jestliže máme čestný a upřímný přístup k inovacím, nové zážitky jsou nevyhnutelné.“

Projekt Residence Baba jsme vyhodnotili jako nejinspirativnější počin Ideas Factory. Jejím cílem je zachránit bulharské vesnice před vylidněním. Mladí lidé ve věku od 20 do 35 let se hlásí do programu a následně jsou vysláni do bulharských vesniček, aby po dobu několika týdnů či měsíců žili v domácnostech se staršími vesničany. Mladí lidé a venkovské babičky spolupracují na rozvoji nových, neotřelých produktů, služeb nebo aktivit, které přitáhnou k vesnicím větší pozornost, a mohou tak vyřešit  aktuální ekonomické, sociální nebo ekologické problémy.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.