Cena Via Bona 2019 našla své držitele. Ze 120 nominací zvolila odborná komise 12 finálových příběhů ve 4 kategoriích – Dárcovská výzva, Dobrá firma, Srdcař a Mladý srdcař (do 26 let). Nejsilnější z nich pak vybírala veřejnost svými hlasy v online hlasování. Slavnostní předání cen proběhlo ve středu 22. května v kině Bio OKO.

O letošních oceněných rozhodovalo více než 6 000 hlasujících. Svého vítěze si tentokrát volili i zaměstnanci Nadace Via a to ve zvláštní kategorii s názvem Cena za dobré sousedství, která byla novinkou letošního ročníku.

Za motto letošního ročníku Ceny Via Bona si Nadace Via zvolila „dobrá sousedství“. „Chceme čelit občanské pasivitě, rezignaci na veřejné dění, nezájmu o druhé, nedůvěře mezi lidmi. Proto jsme letos hledali příběhy těch, kteří jakýmkoli způsobem konají dobro pro své okolí, ať už v rámci nejbližšího sousedství, regionu nebo celé republiky,“  vysvětluje Zdeněk Mihalco, programový ředitel Nadace Via.

Zaměření na dobročinnost v místě, kde žijeme, se promítla do úpravy pravidel firemní kategorie. Ta byla již podruhé za sebou otevřena menším a středním firmám a podnikatelům, kteří částečně vrací zisky do svého regionu. A vůbec poprvé letos Nadace Via vyhlásila kategorii Dárcovská výzva. „Počet došlých nominací na Cenu Via Bona v této kategorii nám potvrdil, že dárcovské výzvy, někdy také označované jako peer-to-peer fundraising, jsou mezi lidmi rostoucím trendem. Jejich podstatou je umět vtáhnout do pomoci své okolí a pozitivním způsobem využít informační technologie,“ dodává Zdeněk Mihalco.

V kategorii Dárcovská výzva získal Cenu Via Bona Ondřej Šimetka, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, který pomocí svých extrémních sportovních výkonů vybral v rámci veřejných výzev přes 300 tisíc korun pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic. Dobrou firmou se stala Vincentka za celou škálu finanční i materiální podpory, kterou poskytuje luhačovickému regionu. Jako Srdcařka byla oceněna Martina Seidlerová za oživování rodného Jesenicka a Mladým srdcařem 2019 je Patrik Zadina, který na základě vlastní zkušenosti pomáhá na životní cestě dětem z dětských domovů. Zvláštní cenu za dobré sousedství udělila Nadace Via Evě Lehotské za neutuchající pomoc vyloučené ostravské osadě Bedřiška.

Hlavními partnery Ceny Via Bona 2019 jsou Nadace Pojišťovny Kooperativa, PwC Česká republika a Tchibo, patrony Ceny jsou Hana a Dalimil Dvořákovi a Věra Výtvarová. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas a Aktuálně.cz. Záštitu nad 22. ročníkem již tradičně převzalo Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.


Ocenění Via Bona 2019 v jednotlivých kategoriích

Dárcovská výzva – Ondřej Šimetka

Před třemi lety zorganizoval svou první dárcovskou výzvu, v rámci níž běžel maraton v New Yorku. Pro Lékaře bez hranic se mu tenkrát podařilo vybrat 180 000 korun. Pro svou druhou výzvu si zvolil extrémní závod na kole přes Východní Timor, šlápl do pedálů a na podporu Lékařů bez hranic vybral dalších 131 800 Kč.

Dobrá firma – Vincentka

Z pramene Vincentky tryská pomoc Luhačovickému regionu. Firma se věnuje dobročinnosti v podstatě od svého založení, tedy od roku 1998, a každoročně podporuje řadu místních kulturních a společenských akcí. Celková finanční i věcná hodnota všech dobročinných aktivit firmy se pohybuje okolo půl milionu korun ročně.

Srdcař – Martina Seidlerová

Ve svém rodném Jeseníku už šest let organizuje celou řadu akcí, které probouzejí dřímající město a v jeho obyvatelích oživují nadšení, talent i odhodlání. Martina organizuje trhy, slavnosti, diskuze, vrací dech zapomenutému letnímu divadlu i parku. Martina také spoluzaložila spolek Sudetikus, tedy „kus Sudet“, který akce zastřešuje.

Mladý srdcař – Patrik Zadina

Při odchodu z dětského domova pomoc přijímal, teď ji naopak sám rozdává druhým. Pomáhá, kde je potřeba. Na horách učí děti lyžovat, menší učí jezdit na kole, starším radí s tím, co potřebují, někdy v domově tráví i Vánoce nebo víkend. A navíc dokáže pro dobrovolnictví nadchnout své kolegy v práci i některé z dalších odrostlých dětí z dětského domova.

Cena za dobré sousedství – Eva Lehotská

Vyloučenou ostravskou osadu přetvořila v místo klidného soužití navzdory úřadům i původním svárům. V dělnické kolonii Bedřiška momentálně žije 26 rodin, tedy přibližně stovka obyvatel. Díky Eviným dlouhodobým aktivitám tu dnes funguje unikátní soužití romského a neromského obyvatelstva.

Děkujeme kulturní organizaci Nová síť za produkční zajištění večera, Anně Šolcové za fotografie, kině Bio OKO za prostory a skvělý servis a především hlavním partnerům Ceny Via Bona, bez kterých by to celé nešlo:

Více o Ceně Via Bona najdete na www.nadacevia.cz/viabona.cz