Komunita ožívá i na sídlištích, dvorcích a náměstích

Díky iniciativám aktivních lidí, kterým není lhostejné, kde a jak žijí, se na jaře po celém Česku vyklubaly další smysluplné projekty. Na panelovém sídlišti Novodvorská v Praze jsme podpořili provoz komunitní zahrady Věkova a v Brně vznik sdíleného vnitrobloku. V Chlumu u Třeboně pomalu rozkvétá náměstí a přilehlé zahrady díky iniciativě spolku Vespolek. V Humpolci zase vzniká komunitní prostor v bývalém areálu truhlářské firmy a aktivní občané z Chotěbuzi pracují na vytvoření společného zázemí jako komunitního místa.

Známe je všichni – vnitrobloky, zahrady a plácky, kolem kterých chodíme každý den, do kterých prcháme, když si potřebujeme odpočinout od městského shonu, kde se setkáváme s našimi sousedy nebo alespoň na pár chvil spočineme pohledem z okna na uklidňující zeleň. Jsou to místa, která nás chtě nechtě ovlivňují, ale která bývají paradoxně nejvíce zanedbávaná. To se ale rozhodli změnit někteří aktivní lidé, kterým není lhostejné místo jejich společného žití a jež jsme mohli v jejich iniciativě podpořit v rámci programu Živá komunita.

I na panelovém sídlišti mohou kvést růže a lidská přátelství

Panelová sídliště jsou ještě stále kvůli jejich historii vnímaná jako šedá, anonymní místa, kde se lidé spíše míjejí než sbližují a kde je příroda více potlačena než podporována. Naštěstí se ale čím dál tím více rozrůstá základna lidí, kteří si to přejí změnit. Díky tomu vzniká Komunitní zahrada Věkova na pražském panelovém sídlišti Novodvorská, kde se tři sousedky a kamarádky Lucie, Daniela a Nina aktivně zapojily do revitalizace zeleného prostoru před domem. Letos plánují proměnit zanedbaný plácek v malou komunitní zahradu s vyvýšenými záhony, komunitní mozaikou, novými lavičkami a dalšími prvky, které místo opět po letech oživí.

„Úspěch bude, pokud se nám podaří sousedy napříč generacemi aktivovat a zapojit je do společné práce. Budeme rádi, pokud s místními lidmi proměníme zanedbaný kout v komunitní zahradu, tedy krásné, užitečné a inspirativní místo, které bude odrážet potřeby místních a bude přitažlivé pro další společné setkávání a akce,“ říká o projektu jedna ze zakladatelek Daniela Kurková.

Sdílený vnitroblok místem pro komunitní setkávání

Další podobný projekt vzniká i v Brně díky komunitě Zemědělský vnitroblok. Myšlenka sousedské spolupráce na zvelebení vnitrobloku vznikla v menší skupině sousedů, postupně se ale základna rozrůstala i mezi další nadšence. Hlavním cílem celého projektu je obnovit a opravit stávající dětskou houpačku a pískoviště a vytvořit nová posezení a záhony ku příležitosti setkávání a komunitního zahradničení. Spolu s tím se má vytvořit prostor pro rozvíjení přátelských vztahů, sdílení, vzájemnou podporu a výpomoc, a to napříč generacemi.

To spolek Vespolek se rozhodl vykročit ještě dále ven ze sídliště a vnitrobloků přímo k hlavnímu náměstí. Jde o náměstí v Chlumu u Třeboně a k němu přilehlý prostor domu dětí a školy. Toto malebné město by někteří jeho obyvatelé chtěli více otevřít nejen kulturním a společenským akcím, ale také společným záměrům jako je realizace zahrad. K tomuto účelu by rádi využili dešťové vody k zavlažování relaxační zóny, vysázeli zde stromy, místo zastínili a obnovili starou studnu, která je nyní zakrytá terénem. Ke spolupráci by rádi přizvali nejen aktivní občany, ale i školy a spolky. A proč tohle všechno? Protože jde přeci o nejkrásnější prostor v obci, který skýtá velké společenské a kulturní možnosti.

Živá komunita v bývalém areálu výrobní haly? Proč ne

S myšlenkou „rekreativního prostoru“  přišla skupina osmi přátel, kteří by rádi oživili dvorek ještě donedávna výrobního areálu truhlářské firmy PROFIL, která se stěhuje za město. Tento prostor se nachází blízko hlavního náměstí v Humpolci a firma jej přislíbila skupině přátel za symbolickou částku.  Může tak vzniknout prostor, kam lidé mohou přicházet za účelem neformálních setkávání, vzdělávaní či za kulturními a sportovními událostmi. „Víme o zhruba stopadesátce místních, kteří z důvodu neexistence takového místa tráví volný čas hlavně soukromě doma, na zahradách, nebo chatách v okolí. Jde o většinu našich přátel a přátel jejich přátel, kteří nemají kam v létě zajít,“ říká o projektu Iveta Čermáková.

Vytvořit klubovnu a podpořit tak společenský život v obci

 Skupina aktivních přátel by ráda rozpohybovala život v obci Chotěbuz. Sblížila starousedlíky s nově přistěhovanými sousedy, navázala nová přátelství a upevnila mezigenerační vztahy. Společnými silami chtějí vytvořit klubovnu, která bude sloužit jako zázemí pro setkávání lidí napříč generacemi. Místo, které bude bezpečným a otevřeným prostorem jakýmkoli diskuzím, týkajících se problémů, ale i návrhů, jak zlepšit společný život v obci. Zároveň by klubovna měla být proměnlivá dle aktuálních potřeb, aby mohla být využívaná k různým účelům jako je herna, místo pro tvořivé dílny, workshopy,  ale také jako administrativní a technické zázemí.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.