Podpora zelených projektů pokračuje

Podívejte se, jak za podpory programu Živá komunita o zlepšení kvality života v obci bojují obyvatelé Černošic, Středokluk a Velkého Chvojna. Dozvíte se také, jak se dá bránit zápachu z prasečí farmy, který již několik let otravuje obyvatele Těšnovic či jak znovu vzkřísit pramen, který byl dlouhá léta pohřben pod rozsáhlou skládkou.


Občané Černošic se zapojili do boje s hlukem

Černošice jsou město ve Středočeském kraji, kudy prochází železniční koridor. Kvůli tomu se město potýká s problémy, především nadměrným hlukem. Již dlouhou dobu se plánuje rekonstrukce trati, což s sebou ale nese další rizika. Proto v roce 2014 vznikl spolek aktivních lidí, kteří se začali zapojovat do diskuzí s městem a investorem o budoucnosti trati a k tomu přilehlých městských částí Černošic. S pomocí Nadace Via si plánují nechat vypracovat nové posudky, které by měly zahrnovat i hlukovou studii a využít odborné a právní pomoci. Projektem by rádi především zajistili snesitelné podmínky pro život zvláště lidem v blízkém okolí železnice a tím zlepšili celkově život v obci.

Snížit zápach z prasečí firmy a zlepšit tak život v obci

 Občanský spolek HORTUS MORAVIAE o.s. se rozhodl bojovat proti zápachu z místní prasečí farmy v katastru obce Těšnovice, součásti města Kroměříž. Zápach se již několik let šíří krajem a není proti němu bohužel velkého dovolání. Vedení města k tomuto problému přistupuje laxně a nelibost svých občanů k dané tématice neřeší. Aktuálně je záměrem provozovatele farmy prasat ji ještě rozšířit, čímž hrozí ještě větší zatížení. Spolek by rád dále spolupracoval s odborníky a k tomu umístil měřící čidla v obci, která by měla ukazovat, zda jsou dodržované stanovené limity zápachu.

Nadační fond Mosty-Puentes ve Střemeníčku křísí životodárný pramen pod bývalou skládkou

 Nadační fond Mosty-Puentes byl založen v roce 2016 ve Střemeníčku s vizí propojit domorodé a místní tradice s ochranou a obnovou životního prostředí. V letošním roce začal poutat pozornost místních lidí pramen Kamenice, který byl dlouhá desetiletí doslova pohřben pod odpadky. „Považujeme za důležité obnovení úcty k významu rodiny a místních společenství, odpovědnosti každého člověka k prostředí, ve kterém žije. Říká se, že vyčištění vody v přírodě ovlivňuje to, jak se lidi v okolí cítí. Obrazně to souvisí s očištěním historie, života a srdce v krajině i v nás lidech,“ říká o projektu Monika Michaelová.

Desetidenní akce, která proběhla v červenci, měla za úkol vyčistit místo bývalé skládky a znovu nechat vytrysknout pramen, který v minulosti napájel nejedno hrdlo místních obyvatel. Postavit kamennou zídku u hlavního pramene, vytvořit sousedské špajzky ve starém sadu a celkově proměnit místo v prostor odpočinku a užitku, to vše jsou cíle spolku Mosty-Puentes.

Volnou krajinu si občané zastavět nenechají

I členy občanského sdružení Chvojensko zajímá místo, kde žijí. Není tedy divu, že se spolek začal podílet i na důležité otázce změn územního plánování, které by mělo zasáhnout významnou část obce Velké Chvojno. V roce 2007 byl zveřejněn záměr stavby nového logistického centra a k tomu rozšíření zástavby satelitního městečka. „Valná většina území obce se nachází v CHKO České Středohoří. Konfliktní záměr průmyslové zóny se nachází těsně za hranicí CHKO. Naše krajina má krásný ráz – podhůří Krušných hor. Zástavbou hal se tento krajinný ráz zničí,“ vysvětluje danou situaci Iva Mudrová.

Spolek by se rád stal hlasem veřejnosti, seznámil s danou problematikou co nejširší okruh lidí a probudil je z jejich pasivity. Rád by docílil, aby zastupitelstvo obce s podporou občanů přehodnotilo návrh zadání na vybudování průmyslové zóny a rozšířilo satelitní městečko dle únosné míry.

Plánovaná dálnice u Brna ohrožuje místo rekreace a odpočinku

Jihomoravský kraj připravil územní studii, která doporučuje vedení trasy dálnice D43 mezi Brnem a Moravskou Třebovou přes městskou část Brno-Bystrc. To by znamenalo výstavbu křižovatky přímo v nástupním prostoru Brněnské přehrady a vedení trasy v blízkosti bytových domů. Výrazně se tím zhorší nejen kvalita života v této městské části, ale nenávratně se poškodí Brněnská přehrada, která je nyní vyhledávaným místem pro rekreaci a odpočinek. Brněnský spolek chce pomocí kampaně dosáhnout zvýšené veřejné podpory občanů a prosadit vybudování skutečného obchvatu Brna vedoucí Boskovickou brázdou. „Cílem spolku Občané za D43 jako obchvat celého Brna je informovat širokou veřejnost a s její podporou prosadit vybudování skutečného obchvatu Brna. Jde nám o konstruktivní řešení pro celé město Brno, které by pomohlo všem občanům,“ říká Monika Šimková.

Občanský spolek v Jihlavě bojuje za zdravé životní prostředí před výstavbu obalovny

V katastrálním území obce Bílý Kámen se nachází kamenolom, který zatěžuje životní prostředí hlukem, zvýšenou prašností a dopravou těžkých nákladních vozidel po silnici přes obec. V současné době se k tomu ještě uvažuje o výstavbě obalovny v jeho prostorách, což by znamenalo ještě větší zatížení. Občanský spolek Ekologická iniciativa Jihlava, o.s. chce pomocí grantu získat odbornou podporu pro nadcházející stavební řízení s cílem zabránit vydání souhlasu s umístěním stavby a přimět zastupitelstvo obce, aby aktivně hájilo zdravé životní prostředí pro své občany. „Chceme dosáhnout, aby stavba nebyla realizována, to je náš maximální cíl. Minimální varianta by mohla být realizace protihlukových opatření, odklon dopravy mimo obec, snížený výkon obalovny, instalace trvalého měření a přerušení provozu při nepříznivých klimatických podmínkách,“ říká Petr Talavašek.

Lidi v Žatci trápí hluk a emise z továrny

Již několik let si obyvatelé Žatce opakovaně stěžují na zvýšené limity hluku a prachu, které má na vině továrna na výrobu plastů. Anna Buraňová spolu s dalšími rozhořčenými sousedy, kteří bydlí v blízkosti firmy, vykonali již řadů kroků vedoucí k nápravě, ale bohužel bez větších výsledků. Vedení města pořádá pouze setkání s občany, kde si občané vyslechnou přísliby a zdůvodnění proč to nejde bez následné další aktivity. Dotčení obyvatelé by proto chtěli díky rychlému grantu zažádat o odborné konzultace a řešit současnou neutěšenou situaci  právní cestou, protože státní správa v této věci bohužel selhává.

Vedená doprava přes obec není řešení

Nové Středokluky se nacházejí v hlukovém pásmu letiště Praha, vede zde železniční trať a nově se uvažuje ještě o dalším svedení okolního automobilového provozu přes obec, což by opět znamenalo zvýšení zplodin a hluku. Občan Středokluk Peter Nagy a další obyvatelé založili spolek za účelem naplňování společného zájmu svých členů. „Grant od Nadace Via nám pomůže při financování odborných právních námitek vůči záměru investora a projektanta. Vedení dopravy přes obec není totiž jedinou možností. Náš spolek nabízí řešení v podobě přímého nájezdu na dálnici D7, která se nabízí jako šetrnější řešení pro životní prostředí i pro kvalitnější život v obci,“ vysvětluje záměr projektu Peter Nagy.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.