Dobré skutky nás mohou přežít. Začal Měsíc dobročinné závěti

Konat dobré skutky lze jak za života, tak i po něm – například prostřednictvím závěti. Koalice Za snadné dárcovství za našeho finančního přispění vyhlašuje při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně MĚSÍC DOBROČINNÉ ZÁVĚTI. V tomto období dárkyním a dárcům, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatíme notářský poplatek za sepsání.

Jakkoli je téma lidské konečnosti v naší kultuře poměrně velkým tabu, existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť – nehledě na náš věk. V klidu, včas a s jasnou myslí si můžeme udělat pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložit dle vlastního uvážení, a třeba i předejít možným sporům v rodině. Například ve Velké Británii v minulém roce pamatovalo na dobročinnost 6,3 % lidí a průměrně odkazovali alespoň třem organizacím. Lidé ve své závěti většinou myslí na organizace, které jsou jim blízké. V České republice a v Rakousku známe na základě průzkumů (STEM/MARK pro UNICEF) pouze záměry dárců a dárkyň – ty nám napovídají, že v Rakousku plánuje pamatovat na dobročinnost 11 % respondentů, v Čechách jsou to 2 %. Ročně u nás propadá státu majetek ve výši stovek miliónů korun těch, kteří po sobě nezanechali žádné zákonné dědice.

K sepsání dobročinné závěti se rozhodl i náš ředitel Jiří Bárta. Sám k tomu počinu říká: „Nadace Via pro mě byla jasnou volbou, stál jsem u jejího zrodu v roce 1997 a zůstal jsem s ní jako ředitel 22 let. Hlavní je ale pro mě radost, kterou si můžu užívat už teď, z daru, který se stane až v neznámé budoucnosti. Je to jako poslat lodičku po vodě a radovat se z toho, kam asi dopluje“.

Trend sepisování dobročinných závětí u nás pomalu sílí. 16 Čechů a Češek bylo v posledních třech letech nominováno za svou dobročinnou závěť na Cenu Via Bona. Mezi oceněnými byla například Marcela Mejstříková za svůj příslib daru organizaci Mamma HELP, nebo profesorka Ludmila Šilhánková (in memoriam). Jak říká jedna z nominovaných, Soňa Nigrinová, tím, že sepsala svoji závěť ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se jí nesmírně ulevilo. My sami jsme mohli rozšířit svou práci například díky Marii Horové a Fondu manželů Horových, který jsme založili. Její neuvěřitelný příběh stojí za přečtení.

Koalice za snadné dárcovství, jíž jsme součástí, sdružuje přes třicet významných neziskových organizací, které se na profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Společným cílem je rozvoj individuálního dárcovství v České republice.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti najdete na: www.zavetpomaha.cz
a na našem webu.