Aby si sídla uchovala svůj charakter

Živá komunita pomáhá rychlým grantem ochránit místa, na kterých lidem záleží. Podívejte se na pár příkladů z míst, kde se sousedé a spolky aktivně zapojují do debat o budoucím rozvoji měst a obcí. Někdy se snaží zachraňovat situaci doslova na poslední chvíli, ale podpořili jsme také zapojení místních lidí do tvorby územních plánů, kdy se rozhoduje o podobě sídel na dlouhá léta dopředu.

Pohled na Všenory, které čeká příprava nového územního plánu

Ustoupí Jiránkova vila v pražských Hrdlořezích developerské výstavbě?

Historická budova Jiránkovy vily tvoří s přilehlou továrnou na cukrovinky z 20. let minulého století důležitou součást historie části Prahy 9 – Hrdlořez. Podle názoru části místních obyvatel si tento areál zaslouží být zachován pro další generace, avšak v souvislosti s plánovanou developerskou výstavbou padlo rozhodnutí o demolici vily i továrny. Místní jsou přesvědčeni, že radnice při povolování demolice pochybila a usilují o zastavení demolice a obnovení řízení. Petici proti demolici podepsalo již na 600 občanů.

V Dolních Počernicích se hraje o zachování vesnického charakteru čtvrti

Developerská společnost usiluje o výstavbu komplexu 8 bytových čtyřpodlažních domů v části Dolních Počernic, která je metropolitním plánem určena k zástavbě vesnického charakteru domy o max. 2 podlažích. Dle názoru místních lidí obec nemá ani v dlouhodobém horizontu vyřešenou dopravní obslužnost, občanskou vybavenost (nedostatečné kapacity školky, školy, lékařské péče, zájmové kroužky, městská policie), chybí studie napojení na stávající výstavbu i urbanisticko-dopravní studie a plány, jak občansky a s respektem a citem začlenit nové obyvatele. Místní obyvatelé sdružení ve spolku Zdravé Dolní Počernice proto v této fázi usilují o vydání nesouhlasného stanoviska s výstavbou.

V Dolních Počernicích jsme podpořili také debatu o podobě nové školy, jejíž projekt podle části místních vznikl netransparentně, bez architektonické soutěže a vykazuje zásadní nedostatky. Shodují se na tom, že je potřeba projekt komplexně zrevidovat a najít optimální řešení ještě ve fázi územního řízení.

Tvorba územního plánu jako příležitost k zapojení místních lidí do budoucího rozvoje obce

Příprava územního plánu je již dlouho diskutovaným tématem v obci Všenory. V minulém volebním období se objevily návrhy na změny, které by umožnily masivní výstavbu, a staly se tak na začátku roku 2018 předmětem obecního referenda. Občané tento plán odmítli a dali tak mimo jiné najevo nesouhlas s postupem obecního zastupitelstva, které své kroky s občany nijak nediskutovalo a snažilo se okolnosti jednání s investorem tajit. Nicméně po cca roce a půl se situace tak trochu opakuje. Obec stagnuje, lidé ztrácejí v ovzduší neustálých hádek zastupitelů i neschopnosti přijít k informacím chuť se do místního dění zapojovat. To chce změnit spolek Na jedné vlně, který plánuje fungovat jako hlídací pes kroků zastupitelstva a dát místním nástroje k získání kvalitních a ověřených informací.

V případě nového územního plánu města Brna nastává nyní fáze veřejného projednání jeho návrhu. Lidé a spolky mohou město upozornit na dílčí nedostatky, případně se bránit před problematickými záměry. Ti, kdo pod své připomínky nasbírají dostatek podpisů, se stanou tzv. zástupci veřejnosti. Projekt spolku Otevřené Brno zpřístupní lidem územní plán, poradí jim, jak napsat připomínku a jak se stát zástupcem veřejnosti a poskytne jim odborné konzultace. S pomocí expertů návrh územního plánu zanalyzuje, podá vlastní připomínky celoměstského významu a nastolí nejdůležitější problémy coby témata veřejné debaty. Projekt tak přispěje k zprostředkování dialogu mezi širokou a odbornou veřejností, médii, úředníky a samosprávou.

Chcete i Vy ochránit své okolí před neregulovanou výstavbou? Požádejte si o grant Živé komunity!   

Zajímá Vás, co děláme? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.