V jižních Čechách rostou projekty jako houby po dešti

Tým Živé komunity se tentokrát vyjel podívat na podpořené projekty do jižních Čech a během dvou dnů jich navštívil celkem šest. Všechny projekty mají dlouhodobé plány na roky dopředu a zároveň si uvědomují, že práce v komunitě vyžaduje obrovskou trpělivost.

Parta nadšenců se pouští do komunitního využití plochy u staré návsi v Hradišti (část Písku).  Jarda Chroňák kolem sebe postupně navázal další dvacítku aktivních lidí a během června už vybudovali vyvýšené záhony, opravili studnu, vytvořili ohniště a drobné posezení. Na podzim plánují výsadbu jedlého lesa či besedy s pamětníky. „Chtěla jsem mít původně jen záhon na pěstování, postupně jsem se zapojila do tvorby plánu zahrady. Jde mi o pěstování a setkávání se přirozeně,“ vysvětluje svoji motivaci k zapojení Jiřka, jedna z členů realizačního týmu.

V dlouhodobém horizontu by organizátoři na místě rádi viděli malé komunitní centrum. Město pozemek koupilo, zbouralo bývalý statek a je celé myšlence nakloněno. Držme jim palce, aby uspěli v participativním rozpočtu města – rádi by pořídili houpačky a klouzačky pro děti.

Když se Kubátovi přestěhovali do Sedlce, byli lákáni do místních hasičů, nicméně je zajímal spíše jiný typ akcí, a tak brzy založili spolek Sedlc žije. Začali společným betlémem, rekonstrukcí rozbitých křížů u cest a postupně se zaměřili na výsadbu stromořadí a alejí. Vždy hledají místa v krajině, která by pro to byla vhodná. Paní Kubátová dodává: „Studovala jsem ekologii, táta vysazoval stromy a mně to přišlo přirozené.“ Organizátoři by rádi zapojili všechny lidi žijící v této obci, ostatně při počtu 600 obyvatel v několika místních částech to ani moc jinak nejde .

V samém centru Českých Budějovic už 4 roky funguje komunitní zahrádka. V okolí nejsou žádné parky, kam by mohly maminky s dětmi zavítat, a tak je tohle místo v rámci školního areálu vítaným místem setkávání. Hanka, jedna z realizátorek projektu, vidí hlavní přínos zahrádky v aktivním seznámení se lidí, kteří bydlí v okolí.

Ve Strakonicích se sešly 3 aktivní ženy na mateřské dovolené a pustily se do textilních dílniček – na výrobu maňásků či šití pytlíčků na bezobalové nákupy. Na podzim chystají velký Recyklotoč – swap oblečení, šicí dílny, přednášku o udržitelné módě. Jedna z iniciátorek Štěpánka říká: „Nechci být jen doma, tohle je smysluplné,“ a Míša dodává: „Potřebujeme mít důvod tady žít, udělat si to tady hezký.“ Míša má zároveň velké plány na přeměnu části bývalé továrny na komunitní centrum, tak jí držme palce.

V loňském roce se podařilo jistebnickému spolku Vildův mlýn odkoupit od města starý částečně zchátralý mlýn, který svou architekturou reprezentuje tradiční jistebnický dům. Spolku jde především o záchranu mlýna, otevřeli v něm infocentrum, pořádají výstavy a různé kulturní akce. Hlavní energii nyní soustředí na opravu střechy, která je ve velmi špatném stavu. Členka spolku Bobina srší velmi pozitivní energií a věří, že se jim to podaří.

Jen pár kilometrů od Jistebnice je osada Stružinec a v ní (a širším okolí) působí aktivní spolek Naplaveno, který propojuje obyvatele vesnic prostřednictvím kultury. V loňském roce uspořádali akci Zažít Jistebnici jinak, která měla velký ohlas. A už nyní vyrábí masky na další ročník Masopustu – ten první se velmi vyvedl a přinesl spoustu radosti. V opravené stodole pořádají různá setkání, divadelní představení či dílničky pro děti.

Rádi vidíme projekty na vlastní oči, podpoříme konzultací v jejich prostředí a je pro nás cenné slyšet, co členové realizačních týmů potřebují a s čím se potýkají. Přináší nám hodně radosti vidět, že se jim daří a v dalších komunitách se zlepšují sousedské vztahy.