Podporujeme zájemce o komunální politiku a sociální podniky v krizi. Co nabízíme?

Právě jsme otevřeli přihlašování do dvou projektů nabízejících vzdělávací i finanční podporu. Otevřeli jsme 2. ročník mentorského projektu Nebojme se komunální politiky a vyhlásili otevřenou grantovou výzvu na podporu sociálních podniků zasažených koronakrizí. Přečtěte si více o naší nabídce!

Jste aktivní ve své obci a komunitě, organizujete sousedské akce a chcete ještě více oživit své město a situaci v něm zapojením se do komunální politiky? Přihlaste se do 2. ročníku projektu Nebojme se komunální politiky a získejte konzultace zkušených mentorů, mentorek, vzdělávací setkání a propojení s dalšími zájemci o vstup do komunální politiky.

Prostřednictvím projektu Nebojme se komunální politiky podpoří Nadace Via aktivní lidi, kteří chtějí oživit své město a zlepšit situaci v něm jak organizováním komunitních akcí, tak i kandidováním do zastupitelstva. “Díky tomuto projektu jsem pochopila vnitřní chod zastupitelstev na obci. Má mentorka mi odpověděla na veškeré dotazy, které jsem měla. Naučila mě, jak si najít své místo a jak mohu přispět k rozvoji naší obce. Celý projekt byl naučný hlavně díky kolektivnímu sdílení zkušeností i nezdarů všech zapojených. Tento projekt doporučuji všem, kterým není lhostejný směr, kterým se naše země ubírá. Protože, když s tím nebudeme dělat něco my sami, tak kdo?,” shrnuje své zkušenosti Petra Polochová ze Soběšovic, jedna z absolventek z prvního ročníku projektu.

V červnu se do Prahy sjelo 11 lidí z šesti různých krajů, aby společně zakončili svoji cestu projektem „Nebojme se komunální politiky“. Během uplynulého roku se jim, pod vedením vlastního mentora či mentorky, podařilo uspořádat deset akcí – například vzdělávací setkání na téma komunální politiky či debaty o sociálních a občanských otázkách. 

Vybraní účastníci získají až 10 hodin mentoringu od současných starostů, radních a zastupitelů. Budou pro ně připravena tři vzdělávací setkání, na nichž se seznámí s tím, jak funguje obec, jak zapojovat občany do jejího fungování a jak vyjednávat s politiky a úředníky. Nad rámec osobních setkání budou mít možnost sdílet svoji práci a získávat pro ni inspiraci a zpětnou vazbu na online setkáních. Získají také možnost obdržet grant na vzdělávací akci ve své komunitě nebo uspořádání veřejné debaty na jimi vybrané téma. Potkají se s dalšími lidmi, kteří se zapojují do komunitních aktivit v místě, kde žijí, a kteří uvažují o vstupu do politiky. Po skončení ročníku budou mít šanci dále spolupracovat v alumni skupině.

Novinkou druhého ročníku je webinář, který proběhne 9. září od 18.00 hodin a seznámí zájemce s obsahem nadcházejícího ročníku. Zájemci o účast v programu se mohou hlásit do 21. září 2020 prostřednictvím online formuláře ZDE.

Provozujete sociální podnik, který zaměstnává sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby a výrazně vás zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru? Požádejte o podporu sociálních podniků zasažených koronakrizí a získejte rychlou finanční pomoc na udržení a obnovu provozu ve výši až 500 tisíc korun!

V roce 2016 jsme v rámci našeho tehdejšího programu pro sociálně odpovědné start-upy finančně podpořili pivovar Chříč na Křivoklátsku který mimo jiné zaměstnává lidi s postižením. (foto: Pivovar Chříč, www.pivovarchric.cz)

V rámci výzvy budou podpořeny podniky, které zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby, jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu a výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru. Komise složená z odborníků na sociální podnikání a zástupců Nadace Via a Nadačního fondu Avast vyberou k podpoře takové podniky, které i v době krize zůstaly aktivní, chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné situace v budoucnu a jsou ochotné se o své zkušenosti dělit s ostatními a přispět tak k rozvoji sociálního podnikání v ČR.

Dle průzkumu z června 2020[1] vyplývá, že dvě třetiny českých sociálních podniků se v době koronakrize zapojily do různorodé prospěšné činnosti od šití roušek přes přípravu jídla pro záchranářské sbory až po pomoc lidem v nouzi,“ vysvětluje Jana Horáková z Nadace Via, organizace, která podporuje rozvoj komunitního života v Česku a jejíž platforma pro online dárcovství Darujme.cz poskytla během koronavirové pandemie podporu mnoha dalším neziskovým organizacím v Česku.

Jelikož je pro sociální podniky důležité věnovat se jejich sociálním cílům, které se týkají pracovní integrace a zvyšování kvality života jejich znevýhodněných zaměstnanců, odkládají personální a organizační dopady krize na nejzazší možnou dobu, i když riziko spojené s udržením zejména znevýhodněných zaměstnanců je větší než u běžných zaměstnavatelů. Riziko propouštění se však bude zvyšovat a část z nich, pokud zůstane bez pomoci, bude nucena propouštět v horizontu 3 až 6 měsíců. Ve vážných ekonomických problémech je nyní 45 % dotázaných sociálních podniků. Polovina z nich odhaduje v důsledku krize propad tržeb o více než 50 %.[2]

Záchranné a zároveň i rozvojové granty a doprovodný program pro vybrané sociální podniky je možné realizovat díky financování Nadačního fondu Avast ve výši 10 milionů korun. Ten se do návrhu výzvy zapojil i konzultačně. Nadační fond Avast využívá finance darované společností Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí. Avast letos prostřednictvím svého nadačního fondu věnoval 25 milionů dolarů na podporu iniciativ aktivním v inovacích a výzkumu nemoci COVID-19 a dalších projektů, které zmírňují negativní dopady pandemie.

Zájemci o grant mohou podat žádost do 30. září prostřednictvím formuláře umístěného na https://www.nadacevia.cz/psp-prihlaska/. Doba čerpání grantu, jehož součástí jsou také celoroční služby konzultanta, je od 16. listopadu 2020 do 15. listopadu 2021. Více informací ZDE.


[1] Vyhodnocení dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize, které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zpracovali PhDr. Ing. Petra Francová, Ing. Karel Rychtář a Mgr. Markéta Vinkelhoferová, Praha 2020, https://ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Vyhodnocen_dotaznkovho_eten_korona.pdf

[2] Idem.