VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0px“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „EdTKLJ9_Ic“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „px“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „CBWn2R1P4t“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:100,“l“:100,“t“:100,“m“:100}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „KKe1DaA6l“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „wCA7ht1IM“]

PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

realizovaný za finanční podpory Nadačního fondu Avast


 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN

 

Aktuální situace  a východiska:  

 • ve vážných ekonomických problémech je nyní až 45 % sociálních podniků
 • polovina z nich odhaduje v důsledku krize propad tržeb o více než 50 %
 • důsledkem toho bude omezení investic, rozvojových záměrů a provozních nákladů
 • největším problémem je snížení poptávky, nedostatek zakázek a úbytek zákazníků
 • chybí rychlá, administrativně nenáročná finanční pomoc

 

Vyhlašujeme proto otevřenou grantovou výzvu z

PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

 Cílem výzvy je:

1) rychlá finanční pomoc na udržení a obnovu provozu sociálních podniků po koronavirové krizi
2) posílení odolnosti podniků pro případ podobné krize v budoucnu
3) síťování, přenos know-how, osvěta

Podpoříme celkovou částkou až 8 milionů Kč sociální podniky, které nejlépe splňují tato kritéria:

 • zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby
 • jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu
 • výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru
 • i v době krize zůstaly aktivní
 • chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné situace v budoucnu
 • jsou ochotné a schopné se o své zkušenosti dělit s ostatními a přispět tak k rozvoji sociálního podnikání v ČR
 • podají kompletní žádost v řádném termínu a uspějí v konkurenci ostatních žadatelů

Kdo může žádat o grant:

 • sociální podniky naplňující veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob, a který je formulován v zakládacích dokumentech podniku

Jak podat žádost:

 • prostřednictvím formuláře umístěného na: https://www.nadacevia.cz/psp-prihlaska/ podat kompletní žádost do 30. září 2020
 • maximální výše jednoho grantu je 500 tis. Kč
 • součástí programu jsou celoroční služby mentora
 • podpoření mohou čerpat odborné konzultace v hodnotě až 35 tis. Kč (byznys plán, online marketing, atd.)

Doba čerpání grantu:

 • 16. listopadu 2020 – 15. listopadu 2021

Hodnocení žádosti:

 • příjemce podpory vybere komise složená z odborníků na sociální podnikání a zástupců Nadačního fondu Avast a Nadace Via
 • celkem bude podpořeno cca 15 – 20 sociálních podniků, které budou nejlépe ohodnoceny v těchto oblastech:
    • Sociální podnikání a jeho význam pro komunitu/region
    • Prokazatelný dopad koronavirové krize
    • Připravenost podniku, cíle a finanční přiměřenost
    • Potenciál pro přenos zkušeností, know-how a síťování
 • vyrozumění o udělení grantu bude žadatelům zasláno elektronicky na e-mail, který uvedli v přihlášce, a to nejpozději do 23. října 2020
 • všichni příjemci podpory uzavřou s Nadací Via smlouvu o udělení grantu, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky plnění, čerpání finančních prostředků a komunikace podpory
 • přílohou smlouvy bude rozpočet

Harmonogram:

vyhlášení grantové výzvy                                                         31. 8. 2020

termín pro podání přihlášek                                                    31. 8. 2020 – 30. 9. 2020

oznámení o udělení grantu                                                     23. 10. 2020

uzavření grantových smluv                                                     do 15. 11. 2020

doba čerpání grantu                                                                  16. 11. 2020 – 15.11. 2021

Na koho se obrátit v případě dotazů ohledně grantové výzvy:

Jana Horáková
Manažerka partnerských projektů Nadace Via
e-mail: jana.horakova@nadacevia.cz
tel. 608 181 161

[1]  https://ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Vyhodnocen_dotaznkovho_eten_korona.pdf

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0px“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „uyxqLxJ8nM“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „px“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „SCjSESDK15“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:100,“l“:100,“t“:100,“m“:100}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „8OWpV776h“][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]