VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

realizovaný za finanční podpory Nadačního fondu Avast


 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN

 

Aktuální situace  a východiska:  

 • ve vážných ekonomických problémech je nyní až 45 % sociálních podniků
 • polovina z nich odhaduje v důsledku krize propad tržeb o více než 50 %
 • důsledkem toho bude omezení investic, rozvojových záměrů a provozních nákladů
 • největším problémem je snížení poptávky, nedostatek zakázek a úbytek zákazníků
 • chybí rychlá, administrativně nenáročná finanční pomoc

 

Vyhlašujeme proto otevřenou grantovou výzvu z

PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

 Cílem výzvy je:

1) rychlá finanční pomoc na udržení a obnovu provozu sociálních podniků po koronavirové krizi
2) posílení odolnosti podniků pro případ podobné krize v budoucnu
3) síťování, přenos know-how, osvěta

Podpoříme celkovou částkou až 8 milionů Kč sociální podniky, které nejlépe splňují tato kritéria:

 • zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby
 • jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu
 • výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru
 • i v době krize zůstaly aktivní
 • chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné situace v budoucnu
 • jsou ochotné a schopné se o své zkušenosti dělit s ostatními a přispět tak k rozvoji sociálního podnikání v ČR
 • podají kompletní žádost v řádném termínu a uspějí v konkurenci ostatních žadatelů

Kdo může žádat o grant:

 • sociální podniky naplňující veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob, a který je formulován v zakládacích dokumentech podniku

Jak podat žádost:

 • prostřednictvím formuláře umístěného na: https://www.nadacevia.cz/psp-prihlaska/ podat kompletní žádost do 30. září 2020
 • maximální výše jednoho grantu je 500 tis. Kč
 • součástí programu jsou celoroční služby mentora
 • podpoření mohou čerpat odborné konzultace v hodnotě až 35 tis. Kč (byznys plán, online marketing, atd.)

Doba čerpání grantu:

 • 16. listopadu 2020 – 15. listopadu 2021

Hodnocení žádosti:

 • příjemce podpory vybere komise složená z odborníků na sociální podnikání a zástupců Nadačního fondu Avast a Nadace Via
 • celkem bude podpořeno cca 15 – 20 sociálních podniků, které budou nejlépe ohodnoceny v těchto oblastech:
    • Sociální podnikání a jeho význam pro komunitu/region
    • Prokazatelný dopad koronavirové krize
    • Připravenost podniku, cíle a finanční přiměřenost
    • Potenciál pro přenos zkušeností, know-how a síťování
 • vyrozumění o udělení grantu bude žadatelům zasláno elektronicky na e-mail, který uvedli v přihlášce, a to nejpozději do 23. října 2020
 • všichni příjemci podpory uzavřou s Nadací Via smlouvu o udělení grantu, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky plnění, čerpání finančních prostředků a komunikace podpory
 • přílohou smlouvy bude rozpočet

Harmonogram:

vyhlášení grantové výzvy                                                         31. 8. 2020

termín pro podání přihlášek                                                    31. 8. 2020 – 30. 9. 2020

oznámení o udělení grantu                                                     23. 10. 2020

uzavření grantových smluv                                                     do 15. 11. 2020

doba čerpání grantu                                                                  16. 11. 2020 – 15.11. 2021

Na koho se obrátit v případě dotazů ohledně grantové výzvy:

Jana Horáková
Manažerka partnerských projektů Nadace Via
e-mail: jana.horakova@nadacevia.cz
tel. 608 181 161

[1]  https://ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Vyhodnocen_dotaznkovho_eten_korona.pdf

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google