Chcete chránit životní prostředí přímo tam, kde žijete? Požádejte o rychlý grant!

Sporná trasa silnice či dálnice, vytápění obalovny hnědouhelným prachem nebo kontroverzní záměr na zastavění mokřadu. Nedávno jsme rychlým grantem z programu Živá komunita podpořili projekty aktivních lidí a spolků z Brna-Bystrce, Týniště nad Orlicí, Havířova-Životic a Lysé nad Labem.  

Rychlými granty dlouhodobě podporujeme aktivní lidi a spolky, kteří se nebojí ozvat proti netransparentnímu jednání úřadů nebo zhoršování životního prostředí. Zaměřujeme se na projekty, které se týkají přímo míst, kde žadatelé žijí. Kromě finanční podpory nabízíme také zřízení dárcovské kampaně na Darujme.cz, díky níž je možné oslovovat další příznivce v komunitě a získat další prostředky s bonusem až 20 000 Kč od Nadace Via.  

Jaké projekty jsme nedávno podpořili rychlým grantem?

Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna s podporou Nadace Via připravil na podzim 2019 informační kampaň upozorňující na připravované kroky Jihomoravského kraje, který pracuje s územní studií doporučující trasování dálnice D43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky, tedy kolem Brněnské přehrady. Vznikla petice a připomínky ke krajským zásadám územního rozvoje. Díky sbírce na Darujme.cz spolek zorganizoval sérii akcí u Brněnské přehrady a zahájil kroky, jejichž cílem je odmítnutí navrženého trasování D 43 právní cestou. Letošní navazující aktivity spolku jsme podpořili nižším grantem a další kampaní na Darujme.cz.  

Životice jsou městskou částí Havířova s příjemným mikroklimatem, skoro polovinu území tvoří zeleň ovocných sadů a přilehlého lesa. V 60. letech 20. století, v době rozvoje těžby uhlí, byl zpracován projekt silnice č. I/11. Počet obyvatel města Havířova ale spíše klesá a stávající silnice dopravní nápor zvládají bez větších problémů. Oživení plánů na výstavbu nové silnice znepokojilo obyvatele Životic, kteří poukazují na to, že v krajině zdevastované těžbou uhlí existuje více možností, kudy trasu vést. Petici proti realizaci silnice podepsalo skoro 4 500 občanů. Obyvatelé sdružení ve spolku zadávají s pomocí rychlého grantu odborný biologický průzkum pro posouzení vlivu silnice na životní prostředí a chtějí seznámit všechny obyvatele města s možnými dopady silnice na ekologickou situaci.

Výstavba obalovny živičných směsí v Týništi nad Orlicí vyvolala odpor části místních lidí již před lety, ale tehdejším odpůrcům se nepodařilo prosadit požadavek na posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V roce 2018 představila obalovna plán na změnu zdroje vytápění ze současného plynu na hnědouhelný prach. Změna může dle názoru místních přinést řadu negativních dopadů na životní prostředí i samotné obyvatele města a okolních obcí. Grantem jsme podpořili aktivní lidi, o generaci mladší než původní odpůrce výstavby obalovny, kteří chtějí zadat oponentní posudky a vyvolat debatu veřejnosti o plánovaném záměru.

Na východním okraji Lysé nad Labem, na městských pozemcích, se nachází mokřad Žabák. Město se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který měl v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Ačkoli Středočeský kraj od záměru možná ustoupí, mokřadu hrozí i v případě zástavby jiným záměrem kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe. Cílem projektu podpořeného rychlým grantem je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města k ochraně území mokřadu.

gallery image_source= „selected“ ids= „32194,32192,32190

V případě zájmu o rychlý grant se podívejte na podmínky programu a vyplňte vstupní dotazníkMy se vám ozveme zpět a projektový záměr s vámi zkonzultujeme!  

Výše zmíněné projekty byly podpořeny z programu Živá komunita. 

Zajímá Vás, co děláme? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.