Podporujeme projekty, které pomáhají naší krajině

V letošním roce jsme se v nadaci rozhodli věnovat tématu Naše krajina. Více než dříve jsme se zaměřili na podporu projektů, které pozitivním způsobem ovlivňují životní prostředí, pomáhají zadržovat vodu v krajině a navrací jí přirozený ráz. Zároveň se i v těchto projektech snažíme o to, aby byly společným dílem místních obyvatel a přispívaly ke stmelování společenství.   

A jaké jsou příklady námi podpořených projektů?

V Hostimi a u Kunického lesa budou místní vysazovat stromy. V Hostimi plánují obnovit vykácenou alej, která kdysi lemovala cestu k lesu, a v Kunickém lese se pustí do úklidu, odklízení starého a nebezpečného porostu, boje s kůrovcovou kalamitou a vysazování nových stromů. Oba projekty plánují kromě výsadby i vytvoření míst vhodných k odpočinku, relaxaci a setkávání sousedů – starousedlíků, nových obyvatel i nejmladších generací. 

V podhůří Bílých Karpat vzniká výukový biotop – sad s loukou a polem pro všechny věkové generace. Prostor by měl sloužit jako místo, kde je možné se setkávat, pracovat, učit se a relaxovat. Postupně se za účasti místních obyvatel a odborníků vybuduje biotop vysázením ovocných stromů, bylin, užitkových rostlin a založením louky. Je v plánu také vytvořit hadník, čmelín, hmyzí hotel a další stanoviště pro živé organismy, které budou moci lidé pozorovat v jejich přirozeném prostředí. 

Hmyz však nehledá útočiště jen na vesnicích, ale i ve velkoměstech!  Přátelé Nuselských schodů založili v Praze veřejnou zahradu o velikosti 250 m2 s trvalkami a keři, o kterou nyní pečují a snaží se společnými silami zajistit pravidelné zalévání květin a další zahradnické práce. Díky jejich několikaleté činnosti jsou tak Nuselské schody krásně barevné a na jaře to tu bzučí jako na rozkvetlé louce.   

Kromě komunitních projektů jsme v rámci Naší krajiny podpořili rychlým grantem i ochranu mokřadu Žabák, který leží na obecních pozemcích Lysé nad Labem. Město se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště. Hrozí také kontaminace vod, které odtékají do rybníků a dále až do Labe. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé a spolky, odborníci a instituce jako je Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn. 

Poslední letošní grantové kolo bude na téma Naše krajina. Přihlášky přijímáme během léta a na podzim můžete očekávat výsledky jednání komise. Podporujeme tyto typy sousedských projektů, které se zaměřují na obnovu přirozeného rázu krajiny:  

  • Výsadba alejí či ovocných stromů na veřejných prostranstvích 
  • Tvorba tůněk a mokřadů  
  • Čištění a úprava okolí zanedbaných studánek či pramenů   
  • Obnova remízků  

V případě zájmu se podívejte na podmínky programu a vyplňte vstupní dotazníkMy se vám ozveme zpět a projektový záměr s vámi zkonzultujeme!  

Výše zmíněné projekty byly podpořeny z programu Živá komunita Nadace Via a sesterského programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Zajímá Vás, co děláme? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.