Stoletá alej v Českých Velenicích jako klíčové téma rozvoje města

Vedení města České Velenice zadalo projekt urbanistického řešení rozvoje města. Jeho součástí je obnova stoleté aleje, což v praxi znamená likvidaci více než tří set vzrostlých stromů. Má alej vizi rozvoje města ustoupit, nebo má být zachována? Rychlým grantem jsme podpořili zpracování oponentního dendrologického posudku a se zájmem sledovali následnou veřejnou diskusi.

Alejové stromořadí tvořené z lip a jírovců bylo na území dnešních Českých Velenic založeno přibližně ve dvacátých letech minulého století. Město přichází s vizí urbanistického rozvoje a s radikálním řešením obnovy aleje v podobě vykácení 340 stromů ve stávajících stromořadích a vysázení nové osové aleje. Argumentem je špatný zdravotní stav stromů. Mnoho místních obyvatel a řada nezávislých odborníků však současné aleji přisuzuje stále ještě obrovskou hodnotu.

Centrem města České Velenice, kde se odehrává vše podstatné, je Revoluční třída vedoucí od monumentálního nádraží ke státní hranici a dále do rakouského Gmündu, s nímž České Velenice tvoří souměstí, které ve dvacátém století prošlo složitým vývojem, stejně jako celá oblast Vitorazska. Místy až čtyřřadou alej, která je registrovaným významným krajinným prvkem a zelenou dominantou města, využívají místní lidé a návštěvníci jako park a pěší cestu k nádraží. Zástupci města jsou si vědomi významu liniového prvku zeleně, a tak se alej v nové podobě objevuje i v rozvojových plánech, zpracovaných pro město ateliérem City Upgrade s.r.o.

Vize rozvoje města počítá s prostorem stávající aleje jako veřejným prostranstvím, které má propojit stávající zástavbu města s plánovanou kompaktní zástavbou v současnosti málo využitém prostoru podél železničního koridoru. Alej se má o několik metrů posunout směrem od souběžné zástavby na druhé straně Revoluční třídy. Počítá se s nově vysázenou alejí jírovců, která bude stejnověká.

Během veřejné diskuse v česko-rakouském komunitním centru Fénix zazněly různé názory dendrologů a arboristů týkající se zdravotního stavu stromů v aleji a doby jejich dožití. Ke slovu se dostal také starosta města, autoři architektonické studie, specialisté na závlahu stromů, své pohledy na stromy prezentoval přizvaný entomolog a významný český architekt Zdeněk Fránek (Fránek architects, s.r.o.). Došlo i na emotivní vyjádření zástupců obou stran a připomenutí tragických důsledků stavební činnosti na stav stromů při rekonstrukci komunikace podél aleje a zabudování zámkové dlažby do chodníku mezi stromořadími. Zmíněn byl například názor, že problematika stoleté aleje by současnou nečinností byla odkázána k řešení dalším generacím. Proti tomuto názoru však stojí opačný přístup spočívající v tom, že se stávajícím stromům na základě současného vědění může dostat náležité péče, která jejich život a vitalitu výrazně prodlouží. Silný postoj k zamyšlení nad stávající alejí názorově vystihl architekt Zdeněk Fránek, když přirovnal staré stromy k seniorům, které jsme během nedávné koronavirové pandemie jako společnost chránili, jak jen to bylo možné. Proč tedy likvidovat a nechránit vzrostlé letité stromy?

Díky aktivitě nadšenců, kteří uspořádali k tématu obnovy aleje veřejnou diskusi, si (nejen) místní lidé začali uvědomovat obrovskou hodnotu stávající zeleně ve městě. Pro mnohé bylo překvapením, že vize rozvoje města se stoletou alejí již nepočítá. Jak říká Irena Šefčíková, jedna z iniciátorek oponentního posudku a veřejné diskuse: „Nabízí se úvaha: má kaštanová alej tvořená ze stoletých úctyhodných stromů ustoupit novému uspořádání, nebo by mělo být stávající stromořadí součástí uvažovaného projektu?

Co bude dále následovat? Organizátoři diskuse plánují například oslovení dalších arboristů, uspořádání odborného semináře k obnově přímo v Českých Velenicích, nebo seminář pro mládež v kině na téma stoleté aleje a alejí obecně. Dění okolo obnovy českovelenické aleje budeme nadále sledovat.

Projekt „Zachování stoleté jírovcové a lipové aleje“ jsme podpořili rychlým grantem v rámci programu Živá komunita.

Zajímá Vás, co děláme? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.