I vy můžete ovlivnit život ve svém okolí. Přihlaste se o podporu v programu Živá komunita!

Opět po roce jsme spustili nový ročník programu Živá komunita na podporu aktivních lidí, kteří chtějí svojí činností pozitivně ovlivňovat život ve svém okolí. Neformální skupiny a malé neziskové organizace od nás mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na podporu komunitních projektů či 40 000 korun na obhajobu veřejného zájmu. Hlásit se můžete během celého roku. 

Cílem programu je inspirovat lidi, aby se více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

V programu podpoříme rozmanité komunitní projekty, jako jsou sousedská setkávání, pouliční slavnosti či nekomerční kulturní akce. Aktivním lidem nabídneme finanční prostředky prostředky k vytvoření míst k setkávání, tvorbě komunitních zahrad, obnově drobných památek či oživování tradic. Podpořeny mohou být i projekty spočívající ve výsadbě stromů či alejí, čištění studánek, obnově remízků nebo tvorbě tůní. Zároveň je tu Nadace Via i pro občany, kteří chtějí bránit veřejný zájem v lokálních kauzách, které mají negativní vliv na život v obci. Například v Českých Velenicích jsme podpořili skupinu občanů, kteří se vzbouřili proti pokácení stoleté jírovcové aleje. Díky grantu od Nadace Via mohli místní nechat vypracovat oponentský dendrologický posudek, a otevřít tak veřejnou diskusi mezi vedením města, odborníky a občany.

Účastníci programu mohou vedle grantu získat také další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz. Součástí nabídky programu jsou také vzdělávací semináře, které účastníkům ukážou, jak získat další peníze na svůj projekt z místních zdrojů či jak udělat komunitní mapování. Pro příjemce grantů Nadace Via organizuje i společná setkání, během kterých si účastníci mohou vyměnit inspirativní nápady napříč celou republikou.

Bližší informace naleznete na webové stránce programu.

Program Živá komunita funguje díky podpoře České spořitelny, manželů Hany a Dalimila Dvořákových, Nadace Jablotron, Národního fondu proti korupci, společnosti NET4GAS, společnosti Hornbach, Bader philanthropies a dalších individuálních dárců. Mediálním partnerem programu je měsíčník Moderní obec.