Potvrzení o darech za rok 2020

Právě jsme rozeslali potvrzení o darech za rok 2020. Pro ty z Vás, kdo jste v minulém roce darovali, máme navíc dobrou zprávu. Loňské a letošní dary Vám sníží výrazněji než dříve základ daně! Jak to funguje a za jakých podmínek si můžete dar ze základu daně odečíst?

Vážení dárci,

v uplynulých dnech jsme vystavili a rozeslali všechna potvrzení o daru za rok 2020. Věříme, že dorazilo také k Vám. Nicméně, kdyby se vloudila chybička a potvrzení o daru Vám nepřišlo – určitě nám dejte vědět na adresu: nela.sandova@nadacevia.cz a obratem napravíme. Děkujeme.

Vážíme si toho, že jsme právě díky Vám mohli v roce 2020 opět podpořit desítky aktivních lidí po celém Česku, kterým není lhostejné místo, kde žijí. Příběhy o tom, co se nám společně díky Vám v minulém roce podařilo, najdete v tomto článku. Společně s pandemií covid-19 přinesl rok 2020 i nezanedbatelnou vlnu solidarity, štědrosti a spolupráce. Jak se pomáhalo globálně, se můžete dočíst zde. Pozadu nezůstali ani Češi, rok 2020 byl u nás rekordní z hlediska on line darování, jak se můžete dočíst v tomto článku.

Kromě radosti z darování přináší tato doba i praktickou výhodu: fyzické osoby si budou moci snížit základ daně až o 30 % ve zdaňovacích obdobích kalendářních let 2020 a 2021. Právnické osoby si budou moci snížit základ daně také o 30 %, a to ve zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Vážíme si vaší pomoci a přejeme krásný rok 2021 plný pozitivních změn nejen ve vašem okolí!

Vaše Nadace Via