Benefiční koncert České filharmonie vynesl 2,5 milionu korun na podporu vyčerpaných zdravotníků

Česká filharmonie věnovala svůj jarní koncert všem zdravotníkům pečujícím o pacienty s nemocí covid-19. Veřejná sbírka, kterou u příležitosti benefičního koncertu Nadace Via připravila, vynesla téměř 2,5 milionu korun. Výtěžek zajistí přetíženým zdravotníkům napříč českými nemocnicemi včasnou a odbornou psychosociální pomoc. Pomůže vyškolit dobrovolníky, kteří budou poskytovat podporu svým kolegům přímo v nemocnicích a pomohou snížit následky jejich současného přetížení.

Ve čtvrtek 25. března zahrál první český orchestr hrdinům dnešní doby, tedy všem těm, jejichž každodenní stres, vyčerpání i bezmoc nyní přesahují představitelné meze. Během druhého koncertu z cyklu Jarní hvězdy České filharmonie zazněly pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě skladby Ludwiga van Beethovena – předehra Coriolanus a Třetí symfonie „Eroica“ a dánský virtuos Nikolaj Szeps-Znaider přednesl první houslový koncert Maxe Brucha. Během benefičního koncertu bylo možné projekt podpořit zasláním dárcovských DMS, kterých přišlo téměř tři tisíce. Další možností bylo dar zaslat přímo na sbírkový účet nebo prostřednictvím platformy pro online dárcovství Darujme.cz, což učinilo přes 1 200 dárců. „Výsledek veřejné sbírky na podporu zdravotníkům, vyhlášené Nadací Via u příležitosti benefičního koncertu s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, nás překvapil, nebo spíše zaskočil,“ přiznává David Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Vůbec jsme nečekali, že sbírka bude mít takový úspěch. Všem dárcům proto upřímně děkuji!

gallery image_source= „selected“ ids= „39516,39511,39733“

Proškolení jednoho dobrovolníka, který bude poskytovat svým kolegům psychosociální pomoc, stojí 17 500 Kč. Vybraná částka umožní zorganizovat 5 certifikovaných kurzů pro pomáhající zdravotníky, peery a interventy. Kurz je dle možností zdravotnického terénu organizován pro skupinu dvaceti až třiceti osob, což představuje proškolení přibližně 140 zdravotníků. „Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů velmi děkuje všem dárcům za jejich velkorysou podporu. Stejně jako finanční dar je pro zdravotníky důležitá jeho symbolika a srdečné vzkazy, které jsou s ním spojeny. Ještě jednou děkujeme za energii, kterou nás dobíjíte,“ vzkazují všem dárcům PhDr. Lukáš Humpl, garant Systému psychosociální intervenční služby a PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., ředitel NCO NZO.

Cílem je do budoucna vyškolit 1200 dobrovolníků z řad zdravotníků. Vznikne tak unikátní síť kolegiální psychické podpory, která nepomůže jen v současné pandemii, ale bude zasahovat při mimořádných událostech i v budoucnu. Projekt je zaštítěn Asociací českých a moravských nemocnic za aktivní podpory Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Realizace proběhne ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů prostřednictvím Systému psychosociální intervenční služby.

Pokud jste na sbírku přispěli přes dárcovský portál Darujme.cz, potvrzení o Vašem daru obdržíte na začátku příštího roku, nejpozději do 31. ledna. Pokud jste Váš dar zaslali na sbírkový účet a máte zájem o Vaše potvrzení o daru, prosím kontaktujte nás na nela.sandova@nadacevia.cz. Děkujeme Vám.

gallery image_source= „selected“ ids= „39314,39186,39190“