Místo elektrárny alej. Přečtěte si, kdy může občanům pomoci Rychlý grant

Ať už je to volná krajina za humny nebo staré stromy v městské zástavbě, prvky přírodního prostředí přispívají k posílení vztahu obyvatel vesnic i měst k místu, kde žijí. Rychlé granty z programu Živá komunita pomáhají v případech, kdy se lidé proti zhoršení životního prostředí nebo jiné nepříznivé situaci ve městech i na venkově rozhodnou bránit. Díky malé, ale rychlé podpoře se aktivním spolkům i jednotlivcům občas podaří zastavit kontroverzní záměry, a ochránit tak třeba oblíbená místa před zástavbou.

Jasan v Pardubicích u nádraží se kácet nebude, soud zrušil změnu územního plánu

Spolek „Zelená pro Pardubicko“ jsme podpořili ve snaze o záchranu 160 let starého jasanu, který měl být vykácen v souvislosti se stavbou nového obchodního centra u nádraží. Jasan, tvořící spolu s ostatními stromy památku na lužní les u slepého ramene původního Labe, získal ocenění „Strom hrdina“ v letošním ročníku ankety Strom roku, kterou pořádala Nadace Partnerství. Aktivity spolku a pardubického sdružení „Chráníme stromy“ přinesly příznivý výsledek pro jasan letos v říjnu, kdy Krajský soud zrušil změnu územního plánu, umožňující zástavbu ploch u „Podkovy“, tedy slepého ramene původního Labe. Pardubický magistrát také umožnil vyhlášení jasanu památným stromem. Jeho záchrana ještě není úplně jistá, developer může podat proti rozhodnutí soudu kasační stížnost. Zatím se tu ale stavět nemůže.

Místo větrné elektrárny obnovili v Bradáčově historickou alej

Plánovaný záměr stavby větrné elektrárny u obce Bradáčov vyvolal odpor většiny místních obyvatel už před lety. V reakci na tento záměr zastupitelstvo obce a místní hasiči ve spolupráci s erudovaným právníkem pořídili zprávu o výskytu chráněných a ohrožených druhů – aktuální biologický průzkum potvrdil mimo jiné výskyt několika druhů netopýrů. Díky úspěšnému podnětu advokáta na Českou inspekci životního prostředí tak investor nemůže zahájit stavební aktivity, aniž by obdržel výjimku na chráněné druhy vyskytující se v místě záměru. Hasiči také s pomocí místních lidí obnovili alej za Bradáčovem na vrchu Úlehle, o jejímž založení před více než sto lety se podařilo objevit zápis v místních kronikách. Tato zajímavost, spolu s informací o výskytu živočichů, byla zpracována formou informační tabule umístěné na začátku obnovené aleje. Bradáčovští dali podnět úřadům, aby se alej stala významným krajinným prvkem. Další prostředky na své aktivity nad rámec Rychlého grantu získali prostřednictvím úspěšné kampaně na Darujme.cz, kterou jim Nadace Via zdvojnásobila částkou 20 000 Kč.

Stavbě haly u Opatovic nad Labem může zabránit místní referendum

Spolek „Sousedé proti hale“ připravil podklady pro následné vyhlášení místního referenda k otázce výstavby haly u Opatovic nad Labem. Již dříve spolek inicioval petici, kterou podepsalo v krátké době 950 občanů, kterých se případná realizace stavby průmyslového parku dotkne. Petiční výbor žádal zastupitelstvo obce o vyhlášení místního referenda, ve kterém by lidé mohli vyjádřit svůj postoj k připravovanému stavebnímu záměru, zastupitelé však toto referendum po několika jednáních odmítli vyhlásit. Jediná možná cesta, jak místního referenda dosáhnout, je sběr podpisů mezi občany obce. Bylo tedy zapotřebí připravit právní analýzu k navržené otázce pro místní referendum a k odpovědnosti zastupitelů obce za výkon rozhodnutí. Zástupci spolku mají díky Rychlému grantu zpracován informační materiál pro občany a podpisové archy. Nyní je na řadě sběr podpisů, aby mohl být návrh na vyhlášení místního referenda podán.

Více informací, další příklady úspěšných projektů a vstupní dotazník do programu najdete na stránce www.nadacevia.cz/rychle-granty