Spouštíme Fond sousedské obnovy a druhou grantovou výzvu pro Moravu

V úterý 1. března otevíráme dva nové programy v oblastech zasažených loňským tornádem.

V loňském roce jsme se zaměřovali zejména na přímou pomoc domácnostem, kterým jsme v 983 příspěvcích vyplatili 155 mil. korun. Dalšími 18,1 miliony Kč jsme podpořili živnostníky a drobné podnikatele. Na tuto poslední výzvu letos navazujeme druhou grantovou výzvou na obnovu drobného podnikání a hobby, kterou jsme nově rozšířili o právnické osoby typu malých s.r.o. Zažádat mohou i příjemci grantu z prvního kola výzvy. Uzávěrka pro podání žádosti je 31. 3. 2022.

Prvního března spouštíme i naši poslední grantovou výzvu nazvanou Fond sousedské obnovy zaměřenou na neformální skupiny, spolky nebo obce. Cílem Fondu sousedské obnovy je minimalizovat škodlivé dopady tornáda na běžný sousedský život v obci. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (altány, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. Své projekty můžete přihlašovat od první března a výzva poběží až do vyčerpání prostředků.

Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům. Pokud vás zajímá, jak byly prostředky vypláceny, podívejte se na stránku sbírky nadacevia/promoravu.