DRUHÁ GRANTOVÁ VÝZVA NA OBNOVU DROBNÉHO PODNIKÁNÍ A ZÁZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJMOVOU ČINNOST

AKTUALIZACE

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE UKONČEN. POKUD VÁS ZAJÍMÁ VÍCE PODROBNOSTÍ O SBÍRCE PRO MORAVU, PODÍVEJTE SE NA TUTO STRÁNKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Otevíráme druhé kolo grantové výzvy zaměřené na podporu drobných podnikatelů a obnovu individuální zájmové činnosti (tzv. hobby). V prvním kole jsme ještě před Vánoci 2021 stihli rozdělit 18,1 mil. Kč mezi více než 300 příjemců z řad tornádem poškozených podnikatelů a domácností. Původní výzvu jsme v oblasti “podnikání” nově rozšířili o právnické osoby, typu malých s.r.o. Zažádat mohou i příjemci grantu z prvního kola výzvy, pokud ještě nebyla pokryta jejich potřeba prostředků k obnově z těchto či jiných zdrojů.

CÍL VÝZVY

Tornádo v červnu 2021 poničilo kromě rodinných domů a všech dalších typů individuálního a veřejného majetku také zázemí pro drobné podnikání a provozování zájmových aktivit (tzv. hobby). Přitom tyto oblasti jsou klíčové pro budoucí životaschopnost regionu, s jejich devastací přišla řada obyvatel o možnost výdělku či přivýdělku, jejich sousedé zase o cenné služby a produkty. Tato grantová výzva si proto klade za cíl přispět k restartu či revitalizaci drobného podnikání a zájmových aktivit jednotlivců postižených tornádem. Je určena těm, kteří byli v době tornáda aktivní a potřebují příspěvek na obnovu prostor, budov, nástrojů, strojů či jiného materiálního vybavení provozoven a zahrad či dílen všeho druhu. Výzva je omezena lokálně na obce zasažené ničivým živlem: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice. Výzva je určena jednotlivcům a drobným podnikatelům (OSVČ a s.r.o.). 

Chápeme omezenou možnost jednotlivců věnovat se dokládání, a proto je podpora zatížena jen minimálním množstvím administrativy.  
 

Uzávěrka pro podání žádosti proběhne 31. 3. 2022. Program je financován z prostředků vybraných veřejnou sbírkou Nadace Via. Celkově rozdělujeme 15 milionů korun. 

 

OBNOVA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ

VÝŠE MOŽNÉ PODPORY

Žadatelé mohou v oblasti drobného podnikání žádat o 20 – 100 tisíc korun.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Podpora bude udělena na základě zaslané žádosti o projekt, jehož obsahem může být:

 • Obnova poškozených prostor pro drobné podnikání (například oprava obchodu, provozovny služeb, kanceláře apod.)
 • Obnova zemědělské půdy (např. vinic, pole apod.)
 • Obnova či nákup poničených strojů, nástrojů či dalšího hmotného vybavení, potřebného k podnikání (například regály, zázemí pro služby apod.)
 • Doplnění poškozených surovin, pořízení materiálu, skladových zásob, hospodářských zvířat a dalšího majetku
 • Další hmotné vybavení nebo opravy, spojené s obnovou drobného podnikání.

PODMÍNKY / OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Drobní živnostníci a podnikatelé (OSVČ nebo nově i s. r. o.), zaměstnávající maximálně 10 zaměstnanců, jejichž aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 miliony EUR.
 • Žadatel musel mít živnost aktivní v době tornáda nebo mít podnikání těsně před spuštěním.
 • Místo podnikání nebo adresa provozovny musí spadat do jedné z postižených lokalit, tj.: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice.
 • Žadatelé, kteří byli podpořeni již v prvním kole této výzvy v prosinci roku 2021, mohou o podporu zažádat znovu. Úspěch jejich žádosti závisí na doložení urgentní potřeby dalších prostředků pro obnovu podnikání a na úrovni vyčerpání prostředků k rozdělení v rámci prioritního pokrytí potřeb prvožadatelů.

NA CO NELZE ŽÁDAT

 • Na náklady s rozjezdem nových podniků, které v době tornáda nebyly aktivní
 • Na mzdové náklady
 • Na provozní náklady (například energie, nájmy apod.)

ŽÁDOST

Žádost můžete podat pouze elektronicky, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách ZDE. Obsahem formuláře žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou podnikání. Žádost je třeba odeslat nejpozději do 31. 3. 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY / PROHLÁŠENÍ

 • Fotografie místa podnikání (poškozeného místa nebo vybavení)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci legislativy GDPR, potřebný pro sdílení se spolupracujícími neziskovkami (celé znění k pročtení ZDE)
 • Čestné prohlášení, že drobný podnik žadatele byl v době tornáda aktivní

KONTAKT

S žádostí o radu s vypracováním žádosti i s jakýmikoli dotazy k výzvě se obraťte na Nadaci Via,  e-mail: via@nadacevia.cz, tel: 737 420 288.

HARMONOGRAM

Vyhlášení grantové výzvy 1. 3. 2022

Příjem žádostí do 31. 3. 2022

Oznámení o podpoře projektů do 20. 4. 2022

Zaslání přidělené podpory v návaznosti na podpis darovací smlouvy do 10 dnů

OBNOVA ZÁZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJMOVOU ČINNOST (HOBBY)

VÝŠE MOŽNÉ PODPORY

Žadatelé mohou v oblasti zájmové činnosti žádat o 5 – 50 tisíc korun.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Podpora bude udělena na základě zaslané žádosti o projekt, jehož obsahem může být:

 • Obnova prostor pro provozování individuální zájmové činnosti (např. dílny, ateliéru, zahrady, garáže, zahradního domku, skleníku apod.)
 • Oprava či znovupořízení strojů či nástrojů pro provozování individuální zájmové činnosti (např. šicí stroj, řezbářské nástroje, umělecké, kutilské či zahradní náčiní apod.)
 • Další hmotné vybavení nebo opravy, spojené s obnovou aktivit souvisejících s individuální zájmovou činností.

Obsahem žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno, a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou hobby.

Hobby se nevztahuje na zájmové činnosti zahrnující více osob, které provozují činnost společně. Jste li členem klubu, spolku, kroužku nebo oddílu, můžete o podporu zažádat o podporu z Fondu sousedské obnovy

PODMÍNKY / OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Fyzické osoby, provozující v době tornáda zájmovou individuální činnost, která nemá charakter podnikání.
 • Oprávněnými žadateli nejsou živnostníci ani právnické osoby, kteří danou činnost vykonávají za účelem podnikání.
 • Místo provozu zájmové aktivity musí spadat do jedné z postižených lokalit, tj.: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice.
 • Žadatelé, kteří byli podpořeni již v prvním kole této výzvy v prosinci roku 2021, mohou o podporu zažádat znovu. Úspěch jejich žádosti závisí na doložení urgentní potřeby dalších prostředků pro obnovu hobby a na úrovni vyčerpání prostředků k rozdělení v rámci prioritního pokrytí potřeb prvožadatelů.

NA CO NELZE ŽÁDAT

 • Na náklady s rozjezdem nového hobby, které žadatel v době tornáda neprovozoval.

ŽÁDOST

Žádost je možno podat pouze elektronicky, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách ZDE. Obsahem formuláře žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno, a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou zájmové činnosti. Žádost je třeba odeslat nejpozději do 31. 3. 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY / PROHLÁŠENÍ

 • Fotografie poškozeného místa nebo vybavení (ve formátu jpg), pokud možno tak i fotografie “před” zásahem tornáda.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci legislativy GDPR, potřebný pro sdílení se spolupracujícími neziskovkami (celé znění k pročtení ZDE).
 • Čestné prohlášení, že drobný podnik žadatele byl v době tornáda aktivní.

KONTAKT

S žádostí o radu s vypracováním žádosti i s jakýmikoli dotazy k výzvě se obraťte na Nadaci Via, e-mail: via@nadacevia.cz; tel: 737 420 288

 • Vyhlášení grantové výzvy 1. 3. 2022
 • Příjem žádostí do 31. 3. 2022
 • Oznámení o podpoře projektů do 20. 4. 2022
 • Zaslání přidělené  podpory v návaznosti na podpis darovací smlouvy do 10 dnů

ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ

Projekty budou posouzeny na základě výše uvedených kritérií a vybrány k udělení grantové podpory administrátory Nadace Via. Přednost mají prvožadatelé, tj. žadatelé, kteří se neúčastnili 1. kola této výzvy v roce 2021. Šanci mají rovněž akutní druhožadatelé, kterým grantová podpora ani prostředky z jiných zdrojů (státní dotace, pojišťovna, charita) zatím nestačily na obnovu rozsáhlejších škod.

Ve výzvě HOBBY podpoříme vždy jen jednu domácnost, zvláště pokud se škody rovněž soustředí na jedno místo (adresu). V případě více míst k obnově, bude rozdělení prostředků záviset na celkovém objemu žádostí a jejich čerpání. Konečným cílem je rozdělit prostředky spravedlivě mezi všechny žadatele, kteří kritéria grantové výzvy splňují.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google