Z Ukrajiny mezi nás. Noví sousedé se zapojují do života českých měst a obcí

Po měsíci od vyhlášení nového programu Z Ukrajiny mezi nás máme prvních 47 podpořených projektů! Přicházejí nám žádosti nejenom z Prahy, která je hlavním útočištěm většiny příchozích, ale i z regionů, které do této chvíle měly v oblasti zapojování cizinců do života místní společnosti minimální zkušenosti. Díky nebývale velké vlně solidarity vidíme, jak se aktivní občané po celé republice sami zapojují do pomoci. A my jsme rádi, že můžeme jejich úsilí podpořit. 

Do programu se hlásí neformální iniciativy i neziskové organizace, které se doposud zabývaly jinou činností, jako je kultura či realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Všechny je však spojuje snaha o usnadnění adaptační fáze nově příchozích do České republiky a některé projekty řeší už i napětí, které může pod vlivem situace pomalu narůstat.

Jaké typy projektů jsme podpořili

Jazyková podpora, vzdělávání, mentoring 

V Jablonném v Podještědí, Harrachově i v Horních Počernicích se rozhodli podpořit příchozí v jejich snaze naučit se co nejrychleji dobře česky, aby mohli nastoupit do práce, a to ideálně na pozicích, které by alespoň částečně odpovídaly jejich vzdělání a zkušenostem. Někteří jdou cestou dobrovolnické výuky češtiny a požádali nás o peníze na učebnice a výukové materiály. Jiní se rozhodli zaplatit profesionální učitele a jejich činnost doplňují dobrovolnickými jazykovými kluby. Některé organizace pustily i do vzdělávání dospělých se zaměřením na trh práce nebo na besedy s odborníky týkající se zdravotnictví, školství či fungování místních institucí. V Olomouci se například vydali cestou peer-to-peer mentoringu. Plánují mezi sebou propojovat mladé lidi nejenom s cílem jazykové podpory, ale i za účelem poznávání města a jeho příležitostí.  

Organizace volnočasových aktivit 

Většinu příchozích tvoří maminky s dětmi. Rodinná centra i skautské oddíly plánují pořádat volnočasové aktivity pro děti. Ty dětem pomohou trávit aktivně volný čas a zároveň uvolní maminkám ruce k tomu, aby se mohly věnovat práci či jejímu hledání. Další žádanou aktivitou jsou výlety, při kterých se rodiny kromě poznávání svého nového bydliště přirozeně seznamují s místními českými rodinami a jejich dětmi.  

Sousedská setkání, festivaly a slavnosti 

Široké zastoupení mezi podpořenými mají také organizátoři sousedských slavností, kteří se rozhodli do aktivit zapojit i své nové ukrajinské sousedy. A to jak už na tradičně pořádaných akcích jako je třeba Zažít město jinak, nebo vytváří zcela nové příležitosti. Jako skvělý propojovací prvek se osvědčily jídlo a kultura. O tom jsme se mohli přesvědčit i na Benefici ve Staré škole, což byl první projekt, který jsme v rámci programu navštívili.  

Benefice ve Staré škole - sousedská slavnost, která pomáhá

Ve Vraném nad Vltavou každoročně pořádají benefici. Dlouhá léta ji spolek pořádal sám na sebe, protože budova bývalé školy i zahrádka potřebovaly celou řadu oprav. Letos však bylo všechno jinak. Po začátku války na Ukrajině se svolala výjimečná schůzka, kde paní Miroslava, rodilá Ukrajinka bydlící v obci již více než 20 let, představila svůj pohled na situaci a komunita okolo Staré školy se rozhodla letošní benefici zaměřit na podporu Ukrajiny. Do Vraného se od té chvíle přistěhovalo více než 70 uprchlíků, kteří bydlí jak v hromadném ubytování, tak i v rodinách. Ve Staré škole otevřeli zdarma své aktivity pro děti i dospělé nově příchozím a rozhodli se je zapojit i do přípravy benefice. Dvě rodiny přislíbily nachystat občerstvení. Překvapením pro pořadatele bylo, když na akci přišla paní s dalšími pirožkami a houbovými bliny. O akci věděla z doslechu a chtěla svými pokrmy poděkovat za vstřícný postoj obyvatel, kteří nově příchozím pomáhají v prvních krůčkách ve Vraném. Na pódiu zazpívala také Ljubov Plavska, která našla útočiště v Praze, kde se propojila s místními muzikanty.

Máte vlastní nápad? Rádi vás podpoříme

Máte i vy ve svém okolí ukrajinské sousedy, které byste rádi zapojili do vašich aktivit, pomohli jim v integraci či je podpořili výtěžkem z benefice? Zapojte se do našeho programu Z  Ukrajiny mezi nás. Rádi váš nápad podpoříme!  Na podmínky grantové výzvy se podívejte tady. A pozor, od středy 8. 6. navyšujeme částku grantu na 50 000 Kč. U dlouhodobých projektů můžete o podporu žádat i opakovaně.

Děkujeme našim partnerům

Za podporu programu děkujeme společnostem Seznam.cz, Nadace Kooperativa, Česká spořitelna a Bader Philantrophies.