Jak získat potvrzení o darech?

Nadace Via děkuje všem dárcům, kteří v uplynulém roce přispěli na dobrou věc a podpořili naši společnou práci v České republice.

Právě jsme rozeslali potvrzení o darech za rok 2022 přijatých na náš bankovní účet, stejně jako darovaných Nadaci Via skrze online platformu Darujme.cz. Pokud Vám potvrzení nedorazilo (pozn. mohlo spadnout do SPAM nebo se změnil Váš kontaktní e-mail aj.), neváhejte prosím kontaktovat kolegyni Nelu Šandovou na e-mailu: nela.sandova@nadacevia.cz a vše společně obratem vyřešíme. Děkujeme.

Více informací k potvrzení o daru a možnostech uplatnění naleznete níže:

  • Za účetní období roku 2022 lze od základu daně opět odečítat hodnotu darů až do výše 30 % – dle zákona č. 128/2022 Sb.
  • K čemu slouží potvrzení o daru a jak jej lze uplatnit? Darování přináší mj. možnost snížení základu daně v rámci daňového přiznání, které se dokládá právě skrze potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Fyzické i právnické osoby si mohou i tento rok, tzn. účetní období roku 2022, opět uplatnit snížení základu daně až o 30 %.
  • Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně? Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. (pozn. dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 15) V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (pozn. dle zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 20, odstavec 8)

Moc děkujeme všem dárcům, kteří v uplynulém roce přispěli na dobrou věc a podpořili naši společnou práci.

Pokud si Vaše potvrzení potřebujete ještě upravit, můžete tak učinit přímo v administraci Darujme.cz. Postup, jak na to, se přímo dočtete v našem e-mailu. 😊

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další společně podpořené projekty v roce 2023!