Filantropie a spolupráce

Poslední roky ukázaly, že řešení komplexních problémů nejde najít bez spolupráce různorodých lidí a organizací. Uplynulé krize otevřely cestu nečekaným spolupracím institucí, organizací a lidí, kteří by se za jiných okolností nepotkali. Dobrou zprávou je, že přibývá pokusů o odstraňování nedůvěry a hledání společných řešení. To ukázal i diskusní večer Filantropie a spolupráce, který organizovala Nadace Via. Nad večerem, který moderoval Michael Rozsypal, převzalo záštitu Velvyslanectví USA v Praze.

Spolupráce otevírá možnosti ke změně

Debatu otevřel velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet, který promluvil o svém vztahu k filantropii a inspirativních zkušenostech z USA. Poté následoval první diskusní panel, který se věnoval spolupráci na úrovni státu, filantropů a profesionálů z businesu a nadací či neziskových organizací. Na příkladech transformace péče o malé děti, reformy vzdělávání učitelů a paliativní péče zazněly ukázky dobré praxe a doporučení pro filantropy a zástupce státního i neziskového sektoru v publiku.

Jak dosáhnout systémové změny, co pomáhá a co naopak brání spolupráci, v panelu diskutovali Barbora Křižanová z Nadace J&T, Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Lenka Eckertová, ředitelka Nadace RSJ, Karel Valo, místopředseda správní rady Nadace České spořitelny, Martina Břeňová, ředitelka Nadace OSF, a Petr Košťál za Nadační fond Kladné nuly.

Důvěra a zkušenosti

Po přestávce se diskutující věnovali spolupráci na komunitní úrovni. Hlavním tématem byl rozvoj důvěry mezi neziskovými organizacemi a místní samosprávou a také důležitost podpory místních filantropů pro rozvoj obce.

V panelu vystoupili: Eva Vychodilová, Fond Černošice, Filip Kořínek, starosta Černošic a filantrop, Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace, Michal Košek, CEO společnosti eMan a filantrop, Magdaléna Hruška, ředitelka Nadačního fondu Pramen Luhačovice a filantrop František Dostálek.

Spolupráce a propojení světů nezisku, byznysu a státní správy se ukazuje jako efektivní forma, která dokáže rozhýbat systémové změny i u dlouho neřešených problémů, v legislativě nebo u méně populárních témat. Neméně důležitá je podpora filantropů a lokálních podnikatelů směrem ke konkrétním regionům a menším projektům, které ale mají velký dopad na rozvoj místních komunit a dobrých sousedství.

Všem účasníkům i hostům děkujeme za příjemný večer a zajímavou diskuzi. Propojování sektorů, profesí, lidí, stejně jako spolupráci filantropů, firem, nevládek, státního sektoru a veřejné správy považujeme za základ pozitivních změn v naší zemi a těšíme se na další inspirativní setkání.

Fotky z celého večera si můžete prohlédnout níže.

Děkujeme našim partnerům