Filantropie pomáhá rozvíjet komunitní život

Jak funguje spolupráce mezi neziskovými organizacemi a místní samosprávou? Jak mohou místní filantropové pomoci rozvoji obce? Jaké spojení dává smysl? Jaké jsou úspěšné příklady z praxe? Na tyto i mnoho dalších otázek nacházeli odpovědi účastníci prvního diskusního večera Filantropie a spolupráce, který organizovala Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví USA v úterý 28. března 2023 v Praze. Večer moderoval Michael Rozsypal.

Na rozvoji komunitního života se v posledních letech stále více podílejí místní nadace, aktivní spolky a občané i místní filantropové. Cílem většiny těchto iniciativ je přinést oživení do míst, kde žijeme, propojit zde lidi a podnítit jejich zájem o to, co se děje v jejich nejbližším okolí. O tom, jak se to daří ve městě Černošice (okres Praha-západ), kde v současnosti žije přibližně 7 300 obyvatel, hovořila koordinátorka komunitního nadačního Fondu Černošice Eva Vychodilová.

Kdy a proč Fond Černošice vznikl?

Fond vznikl v roce 2019 krátce poté, co se díky štědrosti místních firem, podnikatelů, ale i sounáležitosti desítek běžných občanů podařilo vybudovat v Černošicích dlouho postrádanou sportovní halu. Kromě místních filantropů se na jeho vzniku podílel také současný starosta Černošic Filip Kořínek. Fond podporuje sportovní, kulturní, sousedské, s dětmi a rodinami nebo se životním prostředím spojené projekty a akce prospěšné pro rozvoj komunitního života v našem městě.

Co bylo pro vznik Fondu důležité a kdo jeho vzniku pomohl?

Důležitý byl společný zájem několika Černošických navázat na úspěch vzniku sportovní haly a následně spolupráce s Nadací Via, která nám pomohla při založení fondu s právními náležitostmi a nyní řeší administrativu.

Nedovedu si představit, že bychom měli všechnu administrativu okolo grantů, jejich proplácení a uzavírání smluv s dárci a realizátory na starosti sami. V tom nám spolupráce s Nadací VIA velmi pomáhá. Sami bychom to nemohli dělat, nemáme na to lidi, ani se v tom všem papírování nevyznáme. Jsem moc ráda, že máme k ruce odborníky, kteří všem těmto procesům rozumí. Zprostředkovávají nám také inspiraci z jiných měst, kde už místní nadace fungují, dávají nám zpětnou vazbu a radí, jak pokračovat.

Jak se vám daří informovat o své činnosti a získávat nové podporovatele i žadatele?

Daří se to postupně. Aktivně komunikujeme se zástupci spolků, s místními zajímavými osobnostmi i potenciálními donátory jak napřímo osobně, tak telefonicky, emailem, prostřednictvím Facebooku nebo webových stránek, a průběžně se s nimi scházíme. V černošickém Informačním listu pravidelně píšeme o našich aktivitách, postupně také představujeme zakládající členy nadačního fondu a podpořené realizátory.

Nedávno jeden dvojrozhovor zaujal hned dva místní filantropy, kteří nám věnovali celkem 45 tisíc korun. Jim i dalším štědrým dárcům nabízíme aktivivní zapojení se do chodu fondu a možnost spolurozhodování. Ti, co naopak již dostali grant, nám samozřejmě pomáhají propagovat fond ve svých materiálech nebo na sociálních sítích.

Využíváme také možnosti výlepu plakátů na městských vývěskách při vyhlašování grantových kol. O podporu žádají často stejní lidé, ale to je v malém městě běžné. Sami pak vyhledáváme další aktivní lidi nebo projekty, které bychom chtěli podpořit.

Jak funguje spolupráce nadačního fondu a města Černošice?

Vycházíme si vzájemně vstříc. Dva členové správní rady, kteří jsou zároveň zakládajícími dárci, jsou momentálně ve vedení města, komunikace s radnicí je tudíž o to jednodušší. Na druhou stranu je tím pádem často těžké vysvětlit běžným občanům, že jsme nezávislý nadační fond, který vznikl jako soukromá aktivita jeho zakladatelů, nikoliv jako aktivita radnice, už i proto, že u zrodu Fondu Černošice stál nynější pan starosta, který ho dlouho sám podporoval ze svých vlastních zdrojů. Proto se snažíme tuto skutečnost nyní jasně komunikovat, aby bylo zřejmé, že fond a město není jedno a to samé.

Bez vzájemné spolupráce by to ale samozřejmě nešlo. Je důležitá hlavně při rozhodování o realizaci projektů, které zasahují do veřejného prostoru. Hned víme, co je a co není možné, a to je pro schvalování žádostí o grant zásadní. Město nám také zdarma umožňuje publikovat v Informačním listu a poskytuje zdarma výlep plakátů.

S jakou překážkou komunitního soužití jste se v Černošicích nejvíce potýkali?

Černošice jsou velmi blízko Praze, a tak dlouho fungovaly pro mnohé jen jako „noclehárna“. Hodně lidí dojíždí každý den do Prahy za prací a často se právě tam pak ještě i najedí a účastní společenských a kulturních akcí. Když se vrátí domů, zavřou se ve svých domech a na svých zahradách. Také po covidu jsou lidé obecně méně aktivní. Obojí se ale postupně myslím daří měnit. Chtěli bychom, aby lidé věděli, že i v Černošicích jsou skvělé možnosti volnočasového vyžití rovněž mimo oblíbené cyklostezky a řeku Berounku. Naším přáním by bylo také propojit naše tři hodně oddělené městské části, třeba prostřednictvím mezisousedských setkání.

Co považujete zatím za svůj největší úspěch?

Za čtyři roky fungování Fondu jsme podpořili už více než 30 pestrých projektů, na něž jsme rozdělili 700 tisíc korun. Máme radost, že aktivity se nám na plné obrátky podařilo znovu rozjet po covidové pauze. V aktuálním grantovém kolem máme desítku nových žádostí, které slibují zajímavé novinky pro další oživění dění ve městě.

Loni v říjnu jsme pak uspořádali setkání pro přátele fondu a všechny příznivce místního komunitního života, kterým není lhostejné, v jakém žijí městě. Ať už jsou to lidé, kteří přímo něco dělají nebo na tyto aktivity dávají peníze. Zrodily se zde krásné myšlenky i konkrétní nápady, jak opět vyburcovat v místních pospolitost, která je spojila při stavbě sportovní haly, nyní hledáme novou vlajkovou loď, která vzbudí chuť dalších zapojit se. Sami řadu projektů iniciujeme a nyní už i spoluorganizujeme. Je určitě důležité už to, že probíhá veřejná debata. Chceme ji dál podporovat a rozšiřovat. Zároveň hledáme nové dárce, aby chod fondu nefinancovala stále stejná úzká skupina lidí.

Jak se vám líbil diskusní večer Filantropie a spolupráce?

Za celý Fond velmi děkuji za pozvání, kterého si moc vážíme, akce se opravdu povedla. Za sebe se mi líbila hlavně inspirace od dalších účastníků našeho panelu – Pramene Luhačovice a Nadace Ústecka, s nimiž doufám budeme i nadále sdílet zkušenosti.

Propojování sektorů, profesí, lidí, stejně jako spolupráci filantropů, firem, neziskových organizací, státního sektoru a veřejné správy považuje NADACE VIA za základ pozitivních změn v naší zemi. Proto tento diskusní večer uspořádala. Na téma rozvoj důvěry mezi neziskovými organizacemi a místní samosprávou a také o důležitosti podpory místních filantropů pro rozvoj obce diskutovali: Eva Vychodilová, Fond Černošice, Filip Kořínek, starosta Černošic a filantrop, Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace, Michal Košek, CEO společnosti eMan a filantrop, Magdaléna Hruška, ředitelka Nadačního fondu Pramen Luhačovice a filantrop a rodák z Luhačovic František Dostálek.