Podpořili jsme šest nových míst k setkávání

Půl milionu korun poskytneme ve spolupráci s Českou spořitelnou každé ze šesti obcí vybraných k intenzivní podpoře v programu Dokážeme víc. Obce čeká v tomto a příštím roce společné plánování veřejného prostranství, spolupráce s architekty, ale také veřejné brigády. A na podzim příštího roku slavnostní otevření nových míst k setkávání.

Obce čekají velké změny

Před pár dny skončil dlouhý a složitý proces, během kterého jsme společně se zástupci České spořitelny vybrali 6 obcí k velkorysé podpoře nejen grantem 500 000 Kč, ale také intenzivními konzultacemi a vzdělávacími semináři. Nová výzva v programu Dokážeme víc, který dosud nabízel hlavně granty na podporu sousedského života v maximální výši 100 tis. Kč, přilákala téměř 40 zájemců z řad obcí a dalších organizací. Z těch vybrala hodnoticí komise 10 finalistů, které jsme během dubna navštívili. Než si představíme šest podpořených obcí, stojí za to zmínit pár společných znaků, vypozorovaných při cestách po republice.

V jakých obcích se uskuteční proměna veřejných prostranství?

Přihlásily se obce, které mají skutečný zájem zapojit své občany do plánování. Půlmilionový finanční příspěvek je lákavým bonusem, ale několikrát jsme slyšeli, že atraktivní součástí podpory je možnost využít k provedení participačním procesem pomoc konzultantů. Obce chtějí zapojovat místní obyvatele do plánování, ale rády využijí pomoc zvenčí. Často šlo také o obce, ve kterých se po posledních komunálních volbách dostali do zastupitelstva noví lidé. A právě ti jsou občanské participaci více nakloněni. Ostatně podmínkou programu je to, že vedení obce nesmí mít o využití řešeného prostoru předem jasno.

dašice

Město Dašice nedaleko Pardubic má v plánu vybudovat multifunkční park pro všechny generace s možností posezení třeba v altánu a klidovou zónou od nejmenších po nejstarší. Prostor se nachází v oblasti Velkolánské, která byla historicky zatížena menší skládkou. V Dašicích je pouze jeden park, který se nachází v centru a je využívaný hlavně teenagery a nejmladší generací. V místní části Velkolánské není žádný park ani jiné místo, kde by bylo možné uspořádat oslavu narozenin, zasportovat si nebo jen v klidu posedět s přáteli u ohně. Město Dašice se v současné době potýká s výstavbou rozsáhlé dopravní infrastruktury, a proto chce vedení města zajistit svým obyvatelům co nejvíce zeleně a klidových zón.

jablůnka

Aktivní lidé z obce Jablůnka na Vsetínsku by rádi upravili prostor vedle multifunkčního hřiště tak, aby se využil jeho potenciál. Doplněním vhodných hracích a sportovních prvků a třeba vytvořením krytého posezení by vznikl prostor k pravidelnému setkávání skupin místních obyvatel. Nové zázemí plánuje využít i obec při organizaci různých vlastních akcí, ostatně plocha již dříve plnila funkci sportovního hřiště a hostila i kulturní akce obce. Tým chce vrátit zanedbanému místu život a propojit generace v obci.

boskovice

Proměna čeká také veřejný prostor v Boskovicích. Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) spolu s dalšími aktivními lidmi vytvořili tým, který chce prostřednictvím tohoto projektu propojit místní sousedské komunity a veřejnou správu. Záměrem je vytvořit místo, kde se mohou lidé zastavit, odpočinout si, pohrát, ale také o tento prostor společně dále pečovat. Tomuto záměru dobře poslouží rozsáhlá zelená plocha se vzrostlými stromy uprostřed dvou velkých sídlišť, která je nyní jen průchozí. Frekventovaná lokalita leží mezi mateřskou školou a domovem pro seniory. V blízkosti je i základní škola a nedaleko se nachází autobusové a vlakové nádraží. Tým chce společně s místními organizacemi, spolky či podnikateli nastartovat komunitní plánování v Boskovicích.

staré město

Skupina nadšenců ze Starého Města u Uherského Hradiště chce s pomocí veřejnosti vytvořit místo odpočinku a setkávání v blízkosti stávající procházkové trasy na okraji města blízko slepého ramene řeky Moravy. Jde o oblast s poměrně hustou rodinnou a bytovou zástavbou, která je protnuta několika vytíženými dopravními tepnami. Město dlouhodobě postrádá jak plochu veřejné zeleně, tak prostor pro setkávání a trávení volného času. Zájmové organizace a spolky se s místními lidmi pokusí z dosud nevyužitého prostoru vytvořit místo v přírodním duchu, kde bude možné se setkávat, odpočinout si, pobýt v přírodě a případně i organizovat drobné komunitní akce. Mimo vybudování samotného místa by projekt měl také podpořit rozvoj a stmelení samotné komunity. 

vřesina

Obec Vřesina na Ostravsku je rozložena na třech kopcích, mezi kterými se nachází údolí s dvěma rybníčky. Jejich okolí chtějí místní upravit a spojit cestičkou. Tím by došlo k přirozenému propojení i místních částí – ostatně projekt obce nese název „Voda spojí nás, my spojíme vodu“. U rybníků by vzniklo místo pro venkovní setkávání místních občanů, které v obci chybí. Dosud nepřístupné místo, kde se není kam posadit a odpočinout si nebo se jen pokochat přírodou, by se mohlo stát místem, kde se budou lide často potkávat. Společně chtějí hledat nejvhodnější trasu podél potůčku „Vřesinka“, jak oba rybníčky spojit a dostat se od jednoho ke druhému suchou nohou“ za pár minut. 

trboušany

Spolek Trboušanských vinařů chce spolu s obcí Trboušany a s pomocí místních obyvatel zkultivovat stávající veřejné prostory areálu Pod Lipami, navázat tak na práci a úsilí starších generací a vytvořit v Trboušanech prostor pro trávení volného času i setkávání místních spolků a komunit. Do realizace projektu budou zapojeni také místní řemeslníci a firmy. Obyvatelé Trboušan se pravidelně zapojují do zvelebování prostředí, ve kterém žijí (výsadba stromů, revitalizace přírodní památky V Olších, organizace kulturních a sportovních událostí), formou brigád a dobrovolnictví. Tato praxe bude využita i při realizaci plánovaného projektu. Inovativním prvkem projektu bude zapojení studentů architektury do přípravy návrhů řešení.

co bude dál

V polovině června se zástupci podpořených projektů poprvé společně potkají i se svými konzultanty. V Jablůnce totiž proběhne seminář na zapojování veřejnosti. Pokud chcete vědět, jak se bude obcím v jejich úsilí o přeměnu veřejných prostranství dařit, sledujte naše sociální sítě nebo čtěte náš newsletter, kde se dozvíte více.

Za podporu programu Dokážeme víc děkujeme České spořitelně. Díky tomuto dárci jsme mohli mimo jiné podpořit přibližně 20 obcí a organizací, které neuspěly ve finálním výběru, alespoň grantem na sousedské aktivity a nastartování realizace větších záměrů ve výši 100 tis. Kč.