Z Ukrajiny mezi nás – rok poté

Sobotní škola ukrajinského jazyka a kultury v Olomouci. Původně sloužila smíšeným ukrajinsko-českým rodinám, s cílem udržet povědomí svých dětí o jazyku a kultuře, ze které pochází jeden z rodičů. S příchodem války se situace změnila a od září loňského roku funguje škola jako místo setkávání pro všechny ukrajinské rodiny z Olomoucka. Jako většina dalších, nikdo z nich v tuto chvíli neví, jestli se na Ukrajinu vůbec někdy vrátí. Přesto chtějí, aby si jejich děti dál udržovaly povědomí o své identitě a jazyku. Rodiny se snaží vypomáhat si navzájem, nově příchozí získávají praktické informace od těch, které tu již nějakou dobu jsou. Důležité je, že setkání jsou inkluzivní – se svými ukrajinskými kamarády sem přichází i poměrně dost českých dětí. Sobotní školu a téměř 200 podobných aktivit jsme podpořili v programu Z Ukrajiny mezi nás.

Až válka skončí a Ukrajina zvítězí, vrátíme se domů se zkušenostmi, které jsme od vás získali. Až obnovíme zemi, přidáme něco dobrého, co jsme u vás viděli. A nikdy nezapomeneme na dobro, které jste pro nás udělali.

Program Z Ukrajiny mezi nás se zrodil neplánovaně, živelně, stejně jako reakce lidí na válku a následnou uprchlickou krizi. Kromě humanitární pomoci bylo potřeba řešit i to, jak přijmout nově příchozí mezi sebe – soused souseda, kolega kolegu, spolužák spolužáka. V Nadaci Via věříme, že lidé nejlépe pomáhají odspodu a tam, kde sami žijí. Stejně to viděli i naši partneři Seznam.cz, Nadace Kooperativa, Česká spořitelna a Bader Philanthropies, kteří nám tuto pomoc pomohli spustit. Významnou částku přispěli na program i dárci v naší pravidelné Dobročinné aukci.

spontánní pomoc a dobrovolnictví nestačí

Naše podpora mířila k jednotlivcům a skupinám přátel i k malým organizacím. Do pomoci se lidé většinou vrhli spontánně, často na dobrovolnické bázi, ale po několika týdnech a měsících začali pociťovat únavu a vyčerpání. Navíc jim docházely veškeré dostupné zdroje, často i ty vlastní. Díky našim dárcům jsme tam pro ně mohli být s včasnou a opakovanou podporou, která nebyla náročná na administrativu. Na začátku jsme jim poskytovali malé granty do výše 20 000 korun a po půl roce jsme podporu zvýšili až ke 100 000 korunám. Zájem budila také pravidelná online setkání, na kterých si mohli sdílet své zkušenosti.

  • Program běžel od dubna 2022 do dubna 2023.
  • Celkem jsme podpořili 195 aktivit částkou 9 051 885 Kč.
  • Nejčastěji směřovala podpora na dobrovolnické kurzy češtiny, sousedské akce a benefice, volnočasové aktivity pro děti i dospělé nebo příměstské tábory a kulturní akce.
  • Nejvíce aktivit jsme podpořili v Praze, Středočeském kraji a na jižní Moravě.

spolupráce je klíč

Některým lokálním iniciativám se daří dobře spolupracovat nejen s nevládními organizacemi, ale i s městem a místními firmami, a získávat jejich podporu. Příkladem jsou Pardubice, kde letos v dubnu otevřeli komunitní centrum Kalyna. I tady plánují program, ve kterém chtějí propojovat ukrajinské a české obyvatele. Ve městě se zaměřují i na děti, pořádají pro ně příměstské tábory a jazykové kurzy. „Nejde jen o to udělat ukrajinským dětem radost. I možnost trávit aktivně čas v českém prostředí a vnímat český jazyk je velmi přínosná a cenná pro jejich lepší začlenění do společnosti,“ říká jedna z místních učitelek a organizátorek adaptačního pobytu pro české a ukrajinské děti. Dle jejích slov je radost ukrajinských dětí obrovská a viditelná a jejich rodiče vyjadřují vděk se slzami v očích.

Podobný příklad, kde se daří spolupráce s městem, najdeme na Praze 5, kde ukrajinští příchozí tvoří již téměř deset procent populace. V lesoparku Cibulka sídlí od roku 2017 spolek Hájovna, který tu provozuje komunitní centrum. To se s podporou místní městské části ale i vlastními silami spolu s dalšími dobrovolníky snaží zvelebovat Markéta Fléglová a Dagmar Šormová. Kromě různých dílen a kurzů tu mohou návštěvníci využít třeba letní kino nebo vyvýšené záhony, o které pečují děti i dospělí. Ti z Ukrajiny si mohou alespoň na chvíli opět sáhnout do půdy, a zahnat tak stesk po svých zahrádkách, které museli opustit. A v projektu „Babušky vítány“ se tu zaměřují na výuku češtiny pro (možná trochu opomíjenou a zranitelnou) skupinu ukrajinských seniorek.

Po roce fungování programu Z Ukrajiny mezi nás nezbývá než poděkovat našim štědrým dárcům, bez kterých by možná zůstalo jen u nápadu. Nejenže poskytli finanční prostředky, ale jejich zástupci se po celou dobu aktivně účastnili i časově velmi náročného hodnocení jednotlivých projektů. Poděkování patří také všem dárcům z loňské Dobročinné aukce, ve které jsme na pomoc se začleněním ukrajinských uprchlíků získali částku 2 269 000 Kč.

Pokud vás některé aktivity inspirovali, prostudujte si stránky programu Místo, kde žijeme. V něm můžete i nadále žádat o podporu na propojovací akce a sousedská setkání. Válka neskončila a noví sousedé nás stále potřebují. A my je.